Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceOdpady

Český cirkulární hotspot se otvírá zájemcům

Český cirkulární hotspot (ČCH) spoluvytváří funkční síť vztahů mezi klíčovými aktéry cirkulární ekonomiky. Je platformou pro sdílení informací a dobré praxe “pionýrů” cirkularity a jeho cílem je pomáhat jeho členům s hledáním nových byznysových příležitostí a synergií při přechodu na cirkulární hospodářství.

V rámci ČCH platformy vznikly pracovní skupiny, které propojují veřejnou sféru, soukromý sektor, akademické instituce, start-upy i jednotlivce tak, aby využili vzájemného potenciálu zkušeností a dobré praxe a nastavili v jednotlivých skupinách akční plány s reálným dopadem na cestě k transformaci na cirkulární byznys. Skupiny se momentálně zaměřují na problémy v oboru textilu, odpadu a průmyslu a stavebnictví. Seznámení členů skupin přineslo již během prvního setkání nejen nápady na budoucí synergie, ale i vznikající propojení. Díky otevřenosti jednotlivých členů došlo k několika byznysovým nápadům.

Koncem června se členové setkali během druhého setkání každé pracovní skupiny, kde byly stanoveny jednotlivé strategické cíle a akční kroky. Členové skupin sdíleli své zkušenosti z praxe a překážky, se kterými se setkávají a zároveň se shodli na společném záměru. Diskutovalo se téma nových technologií, nejasné legislativy, v některých případech tvořící překážky ve druhotném zpracování odpadových surovin, ale například i téma EU Taxonomie a ESG reportování, greenwashingu a chybějící edukace zákazníků a obchodních partnerů. Členové měli zájem o přehled zeleného financování a existujících dotací, které mohou firmy k rozjedu jejich cirkulárních aktivit využít. Díky zmíněným debatám bylo možné identifikovat společné překážky v jednotlivých skupinách i mezi skupinami, ale zároveň i rozdíly v pohledu na dané téma, a to například z důvodu zaměření firem či objemu jejich byznysu.

Co bude dál

Pro jednotlivé skupiny nyní plánujeme setkání s odborníky k jejich vybraným tématům tak, aby měli dostatek podkladů a informací k nastavení jejich akčních kroků a jejich budoucí realizaci. Akční plány by se mohly týkat například přehledu nových technologií k druhotnému využití odpadu, specifikaci zajímavých druhů odpadu, přehledu dotačních programů, metodických edukačních pokynů či návrhu jednotného označení druhů odpadu.

Pro další setkání pevně věříme, že se jednotlivým skupinám podaří jejich výsledky zrealizovat a komunikovat s veřejností tak, že ovlivní i další firmy. Tak podpoříme integrování principů cirkulárního fungování do praxe. Proto nám dovolte závěrem tohoto článku připomenout slova ředitele holandského cirkulárního hotspotu, pana Freek Van Eijka, z oficiálního otevření hotspotu u nás v INCIENu, o sdílení dobré praxe cirkulárního fungování mezi firmami a organizacemi: „This is not copyright, this is a right to copy“.

Chcete se stát součástí Českého cirkulárního hotspotu? Účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE, propojovat se na networkingových akcí? Zvažte vstup do Českého cirkulárního hotspotu během podzimního náboru nových členů a staňte se jeho členy již od října.

V případě dalších dotazů ohledně členství a plánovaných akcích hotspotu se můžete účastnit on-line setkání pro zájemce, které proběhne 6. 9. od 9:00 nebo neváhejte kontaktovat koordinátorku Českého cirkulárního hotspotu Ninu Hromádkovou na e-mailu: nina@incien.org.

Foto a zdroj: Zajímej.se
www.enviweb.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze