Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Dotace na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

O příspěvek na dotace lze žádat do 15. května 2022

Vážení zástupci měst a obcí, 

dovolte mi prosím, abychom Vás dnes informovali o vypsání nové výzvy s názvem Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni, kterou vypisuje Ministerstvo vnitra České republiky.

Tato výzva je již otevřena, a to konkrétně do 15. května 2022.

Jelikož míra solidarity s uprchlíky z Ukrajiny je v České republice enormní, věříme, že tato výzva osloví i mnohé z Vás.

Dovolujeme si připomenout, že projekty obcí na integraci držitelů dočasné ochrany mohou být realizovány primárně v obcích, dobrovolných svazcích obcí, městech nebo městských částech, na jejichž území je nebo zřizují alespoň jedno nouzové ubytování (dle usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2022 č. 207), v němž je v době podání žádosti společně ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou. Celkové náklady žádosti nesmí přesáhnout 500.000 Kč na jedno zařízení, v němž je v době podání projektu společně ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou. Není možné na jedno zařízení žádat dotaci ve více projektech.

Projekt by měl být souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Žadatel může v rámci jedné výzvy podat pouze jeden projekt.

Mezi základní parametry výzvy patří:

Termín příjmu žádostí

  • do 15. 5. 2022

Oprávnění žadatelé

  • obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část

Míra dotace

  • dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 95% nákladů projektu

Výše alokace

  • bude nastavena dle usnesení vlády

Typy podporovaných aktivit

  • poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty (zajištění poradenství, výuka jazyka, zkvalitnění soužití mezi držiteli dočasné ochrany a většinovou společností. Podpora integrace a aktivizace držitelů dočasné ochrany včetně zaměření na děti a mládež. Prevence xenofobních nálad ve společnosti, sociálního vyloučení držitelů dočasné ochrany apod.)

Podmínky přijatelnosti

  • splnění podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Odkaz na další informace

Kontaktní osoba

Neváhejte prosím využít této možnosti k získání finančních zdrojů, které alespoň do určité míry pokryjí Vaše nenadálé náklady s pomocí, která je tolik potřebná.

Děkuji Vám za vše, co v současné době děláte.

ZDROJ: Svaz města a obcí ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze