Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetikaŽivotní prostředí

Dotace z Paktu starostů a primátorů pro energii a klima

Další obce a města, která se v rámci Paktu starostů a primátorů pro energii a klima zavázala ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu, mohou ode dneška žádat o dotace na tzv. akční plány pro udržitelnou energii a klima. Tyto strategické materiály, které již má vyhotovené třeba Ostrava nebo Praha, navrhnou na základě vyhodnocení výchozí emisní bilance skleníkových plynů konkrétní činnosti a opatření vedoucí k jejich snížení, kromě toho zanalyzují zranitelnost dané obce vůči negativním dopadům změny klimatu a doporučí konkrétní činnosti a opatření na zvýšení její odolnosti.

Příjem žádostí do výzvy z Národního programu Životní prostředí na podporu obcí zapojených do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima odstartoval 8. 2. 2021. Akční plán pro udržitelnou energii a klima musí mít obce a města zapojená do Paktu zhotovený do 2 let od vstupu do něj. Realizací opatření z akčního plánu obec šetří svůj rozpočet díky energetickým úsporám, předchází škodám z negativních dopadů změny klimatu a podporuje zvyšování kvality života svých občanů.

Celková alokace výzvy činí 10 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu až do výše 2 mil. Kč. Směřuje primárně na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (80 % celkových způsobilých výdajů), dále pak na doprovodné osvětové aktivity v rámci obce (80 % celkových způsobilých výdajů) a také na posílení personálních kapacit (50 % celkových způsobilých výdajů), čímž výzva vychází vstříc zejména menším obcím.

Příjem žádostí probíhá do 30. 7. 2021, nebo do vyčerpání alokace. Výzva je jednokolová, nesoutěžní. Způsobilými žadateli o podporu jsou obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které jsou signatáři Paktu starostů a primátorů.

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii je dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se rozhodly na svém území snížit emise CO2 alespoň o 40 % do roku 2030 (zejména prostřednictvím úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie) a zvýšit odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu (např. teplotní extrémy, povodně, sucho). Těchto cílů dosahují prostřednictvím zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a následné realizace v něm obsažených aktivit.

Vstupem do Paktu se obce a města zavazují k úsporám energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Připojit se do něj je možné kdykoliv, členství je zcela zdarma a není spojeno s žádnými poplatky. Obcím a městům se naopak dostává metodické či finanční podpory. V ČR se již k Paktu starostů přihlásila města a obce, ve kterých žije přes 21 % populace. Signatářů je zatím sice 17, zato k nim patří velkoměsta jako Praha, Brno a Ostrava, ale i například Písek, Chrudim nebo Hlinsko. Pakt starostů je také jedním z podporovaných nástrojů Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a Zelené dohody pro Evropu.

Znění Výzvy č. 7/2020: Pakt starostů pro klima a energii ZDE

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze