Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a Finance

  IROP ukončil žádosti ve výzvách pro předkládání integrovaných projektů

  Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil další milník v podpoře integrovaných nástrojů – tedy investic napříč dotačními programy. Byl ukončen příjem žádostí v posledních výzvách pro předkládání integrovaných projektů integrovaných územních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ).

  „S celkovou alokací 27,6 mld. Kč je IROP operačním programem, který nejvíc podporuje integrované nástroje. Z celkové alokace programu činí integrované nástroje necelých 25 %. Za celé programové období bylo vyhlášeno celkem 2 033 výzev místních akčních skupin (MAS), 241 výzev nositelů ITI a 212 výzev nositelů IPRÚ. Do těchto výzev bylo předloženo celkem 5 944 integrovaných projektů, a to zejména z oblasti dopravy, vzdělávání a sociální integrace,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

  Dosud bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace celkem 4 529 integrovaným projektům v celkové výši 26,6 mld. Kč. Dalších 247 projektů za 1,2 mld. Kč je stále v procesu hodnocení. Na hodnocení a výběru těchto projektů se podílí nejen Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky, ale právě i města a místní akční skupiny. Ti posuzují, zda jsou projekty v souladu se schválenou integrovanou strategií, která stanovuje priority a potřeby svého území. Stav administrace integrovaných projektů zobrazuje souhrnně tabulka. „Ačkoli by se mohlo zdát, že jsme téměř v cílové rovině, spousta práce je ještě před námi. Je třeba dokončit hodnocení předložených projektů a především je zdárně zrealizovat, aby cíle integrovaných strategií byly naplněny. Poté budeme moci zhodnotit pozitivní dopad na strategický rozvoj území měst a jejich zázemí, ale i venkovských oblastí, kam cílí právě nástroj komunitně vedeného místního rozvoje“ připomíná náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

  Dosavadní využití a přínos integrovaných nástrojů bylo předmětem evaluace integrovaných nástrojů v IROP. Závěrečná zpráva z této evaluace je dostupná na IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výstupy evaluace 2021 (mmr.cz).

  Zároveň se již rozbíhá programové období 2021 – 2027, kde podpora integrovaných nástrojů CLLD a ITI bude v IROP stejně důležitou součástí a bude navazovat právě na podporu z období 2014 – 2020. Ačkoli již nebude podporován nástroj IPRÚ, podpora těchto měst nezanikne, ale naopak bude probíhat prostřednictvím nástroje ITI, čímž se očekává jednodušší proces pro města, ale i žadatele samotné.

  Foto: MMR
  Zdroj: MMR

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  412
  Energetika
  442
  IT
  308
  Dotace a Finance
  1261
  Odpady
  229

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

  Další článek
  Podpora vydávání knih
  Image