Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

IROP ukončil žádosti ve výzvách pro předkládání integrovaných projektů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil další milník v podpoře integrovaných nástrojů – tedy investic napříč dotačními programy. Byl ukončen příjem žádostí v posledních výzvách pro předkládání integrovaných projektů integrovaných územních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ).

„S celkovou alokací 27,6 mld. Kč je IROP operačním programem, který nejvíc podporuje integrované nástroje. Z celkové alokace programu činí integrované nástroje necelých 25 %. Za celé programové období bylo vyhlášeno celkem 2 033 výzev místních akčních skupin (MAS), 241 výzev nositelů ITI a 212 výzev nositelů IPRÚ. Do těchto výzev bylo předloženo celkem 5 944 integrovaných projektů, a to zejména z oblasti dopravy, vzdělávání a sociální integrace,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Dosud bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace celkem 4 529 integrovaným projektům v celkové výši 26,6 mld. Kč. Dalších 247 projektů za 1,2 mld. Kč je stále v procesu hodnocení. Na hodnocení a výběru těchto projektů se podílí nejen Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky, ale právě i města a místní akční skupiny. Ti posuzují, zda jsou projekty v souladu se schválenou integrovanou strategií, která stanovuje priority a potřeby svého území. Stav administrace integrovaných projektů zobrazuje souhrnně tabulka. „Ačkoli by se mohlo zdát, že jsme téměř v cílové rovině, spousta práce je ještě před námi. Je třeba dokončit hodnocení předložených projektů a především je zdárně zrealizovat, aby cíle integrovaných strategií byly naplněny. Poté budeme moci zhodnotit pozitivní dopad na strategický rozvoj území měst a jejich zázemí, ale i venkovských oblastí, kam cílí právě nástroj komunitně vedeného místního rozvoje“ připomíná náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Dosavadní využití a přínos integrovaných nástrojů bylo předmětem evaluace integrovaných nástrojů v IROP. Závěrečná zpráva z této evaluace je dostupná na IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výstupy evaluace 2021 (mmr.cz).

Zároveň se již rozbíhá programové období 2021 – 2027, kde podpora integrovaných nástrojů CLLD a ITI bude v IROP stejně důležitou součástí a bude navazovat právě na podporu z období 2014 – 2020. Ačkoli již nebude podporován nástroj IPRÚ, podpora těchto měst nezanikne, ale naopak bude probíhat prostřednictvím nástroje ITI, čímž se očekává jednodušší proces pro města, ale i žadatele samotné.

Foto: MMR
Zdroj: MMR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze