Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetika

MMR pomůže obcím s energetickými úsporami

Prvním čtením prošlo v rámci novely zákona o státním rozpočtu 2022 navýšení rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj o 2,55 miliardy korun, ze kterých půjde největší část na rozvoj obcí a měst, kterým tak pomůžeme v boji s energetickou krizí. Další peníze půjdou na pomoc po živelních pohromách a na podporu cestovního ruchu. MMR je tak na dobré cestě k tomu, aby dofinancovalo projekty měst a obcí, na které už peníze z původní uvolněné částky národních dotací nezbyly.

„Na národní dotační programy jsem navíc vyjednal 2,55 mld. Kč, protože je po nich ze strany žadatelů stále velká poptávka. Za současné situace, kdy máme energetickou krizi, musíme podporovat zvláště malé obce v energetických úsporách a dalších oblastech, které nejsou schopny samy financovat. Z nově schvalovaných prostředků chceme podpořit zejména žádosti, které byly ministerstvu podány do minulých výzev, ale nemohly být uspokojeny kvůli celkově vysoké poptávce, přestože se jedná o kvalitní projekty, které budou mít významný přínos pro obnovu a rozvoj území. Lze hovořit o žádostech už připravených jak po stránce projektové, tak i stavební, takže potenciální žadatele navíc nezatížíme přípravou nových projektů. Finance půjdou v případě schválení novely zákona o státním rozpočtu například na zlepšení energetické úspornosti budov, ale třeba i na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, který se stal kvůli pandemii nejvíce postiženou oblastí,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jak tedy budou přesně finance rozděleny? 700 mil. Kč půjde na program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Peníze jsou určeny zejména na pomoc obcím na Děčínsku a Liberecku, kde byl majetek obcí poškozen intenzivními lokálními povodněmi v letních měsících minulého roku (2021). Počítáme ale i s uvolněním části prostředků na řešení aktuálních škod vzniklých požárem na území Národního parku České Švýcarsko. Obě výzvy pro podávání žádostí o dotace jsme připraveni vyhlásit.

Se zhruba 1,3 mld. Kč ministerstvo počítá na program Podpora rozvoje regionů, kde je zejména u menších obcí vysoký převis poptávky a vysoký počet neuspokojených náhradních žádostí o dotaci. V náhradních žádostech jsou aktuální požadavky cca za 4,4 mld. Kč např. na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, podporu obnovy sportovní infrastruktury, nebo podporu obnovy místních komunikací.

Více než 975 mil. Kč z výše uvedené částky chceme podpořit všechny zbývající projekty, jejichž cílem je rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Mohlo by tak být uspokojeno přes 180 projektů, přičemž jedním z efektů by měla být i jejich zlepšená energetická bilance. Tyto veřejné budovy, jako jsou  třeba školky, školy, obecní úřady, knihovny a další objekty, budou sloužit především obyvatelům nejmenších obcí ČR. Dalších 500 mil. Kč MMR poskytne na podporu rozvoje bydlení, které je jednou z priorit této vlády.

Zbylé finance budou rozděleny do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (cca 46 mil. Kč) a na programy Podpora územně plánovacích činností obcí a Podpora architektonických a urbanistických soutěží (50 mil. Kč).

K tomuto dodatečnému navýšení alokace ze státního rozpočtu v letošním roce začalo MMR vyhlašovat i další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro rozvoj regionů je tak celkově připraveno více než 117 miliard korun. Podrobnosti zde.

Foto: Amigo Energy
Zdroj: MMR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze