Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetika

MPO navrhuje vytápět budovy na nižší teploty

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje novou vyhlášku stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Nová pravidla by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.  Cílem je zajistit legislativní podmínky, které umožní reagovat na případný výpadek zemního plynu z Ruské federace, a dosáhnout tak potřebných úspor.

„Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pravidla vyplývající z nové vyhlášky by vstoupila v platnost v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.

„Naším cílem je mít připraveny legislativní nástroje, které nám pomohou dosáhnout potřebných úspor v případě, že by ruský diktátor Vladimir Putin dále eskaloval svou energetickou válku,“ pokračuje ministr Síkela a dodává, že úspory plynu, kterých by se v případě zavedení těchto pravidel podařilo dosáhnout, by se mohly započítat do cíle snížit spotřebu plynu o 15 %, který vyplývá z nařízení Rady schválené na jejím červencovém zasedání.

MPO navrhuje, aby v případě vyhlášení některého z nouzových stavů, platila odlišná pravidla pro vytápění. V současné právní úpravě je nejnižší možná teplota v pobytových místnostech stanovena projektem budovy, který vychází z technické normy a výpočtových hodnot stanovených podle „orientační teploty“.

Vyhláška navrhovaná MPO stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout. Směrem nahoru by teplota tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň. Tato hranice se dále navyšuje pro jednotlivé místnosti podle toho, kolik mají venkovních stěn. V místnostech s jednou venkovní stěnou tak bude tato hranice vyšší o 1 °C, v prostorách se dvěma venkovními stěnami o 1,5 °C a v prostorách se 3 stěnami o 2 °C.

Nová pravidla plynoucí z vyhlášky by měla platit pro odběratele napojené na soustavy zásobování tepelnou energií, výjimkou jsou soustavy využívající alespoň z 80 procent obnovitelné zdroje energie. Vyhláška se tedy vztahuje především na uhelné a plynové zdroje a také na ústřední vytápění využívající fosilní zdroje. Vyhláška nyní projde konzultacemi v rámci mezirezortního připomínkového řízení a následně ji posoudí Legislativní rada vlády. MPO ji při stanovování jednotlivých teplot konzultovalo se zástupci Ministerstva zdravotnictví a částečně vychází také z mezinárodní praxe.

Další navrhované změny zahrnuje následující tabulka:

Druh místnosti Současná „orientační teplota“ Nově navrhovaná teplota*
1 Obytné budovy  
1.1 Trvale užívané  
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) 20 18
Kuchyně 20 18
Koupelny 24 19
Klozety 20 18
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) 15 15
Vytápěná schodiště 10 10
1.2 Občasně užívané (rekreační) – v době provozu
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, {pracovny, dětské pokoje) 20 18
Kuchyně 20 18
Koupelny 24 18
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) 15 15
Vytápěná schodiště 10 10
2 Administrativní budovy
Kanceláře, čekárny, zasedací sině, jídelny 20 18
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, klozety, aj.) 15 15
Vytápěná vedlejší schodiště 10 10
Haly, místnosti s přepážkami 18 15
3 Školní budovy
Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 20 19
Učební dílny 18 18
Tělocvičny 15 17
Šatny u tělocvičen 20 18
Lázně a převlékárny 24 18
Ordinace a ošetřovny 24 20
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.) 15 15
3.1 Mateřské školky
Učebny, herny, lehárny 22 19
Šatny pro děti 20 18
Umývárny pro děti, WC 24 19
Izolační místnosti 22 20
4 Zdravotnická zařízení
4.1 Jesle
Učebny, herny lehárny 22 20
Šatny pro děti 20 18
Umývárny pro děti, WC 24 20
Izolační místnosti 22 20
4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky
Ordinace 24 20
Čekárny, chodby, WC 20 18
4.3 Nemocnice
Pokoje pro nemocné 22 20
Vyšetřovny, přípravny 24 20
Koupelny 24 20
Operační sály 25 20
Předsíně, chodby, WC, schodiště 20 18
4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.) 20 20
Koupelny 24 20
Klozety 20 18
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) 15 15
Vytápěná schodiště 10 10
5 Hotely a restaurace
Pokoje pro hosty 20 18
Koupelny 24 19
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály 20 18
6 Koleje a ubytovny
Pokoje, hovorny, společenské místnosti 20 18
Společná noclehárna 16-18 16
Umývárny 24 19

*Od těchto teplot je možné se odchýlit o 1 °C směrem nahoru, vyhláška také počítá s navýšením těchto teplot v pobytových místnostech podle počtu venkovních stěn až o 2 °C. Uvedené hodnoty vychází z plánovaných úprav hygienických norem Ministerstva zdravotnictví, se kterým byly také konzultovány.

Foto: Herschel IQ
Zdroj: MPO

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze