Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoDotace a FinanceIT

Praha alokuje 13 mil. na vzdělanost a inovace

Pražští radní schválili vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na základě tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2040. Zaměřen je na sedm tematických okruhů s finanční alokací 13 milionů korun. 

„Snahou Prahy je dlouhodobě se profilovat jako centrum inovací a město, kde neustále zvyšujeme kvalitu nabízeného vzdělávání. Naším úkolem je hlavně podporovat a koordinovat inovační úsilí a nesnažit se naordinovat striktní limity inovačních agend, jež by mohly přerůst v sociální inženýrství. Proto jsou grantové programy jedním z ideálních nástrojů této politiky. Místo vymýšlení od stolu je lepší raději podpořit něco, co je odzkoušené a funguje,” uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

První tematický okruh se zaměřuje podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy. Cílem druhého opatření je podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízeních v Praze (s výjimkou vysokých škol) včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží, podpora účasti v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích a podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení. Třetí opatření se snaží podpořit rozvoj vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtvrté je podpora vzdělávání seniorů. Pátým opatřením je otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi hlavního města. Šesté je FOND SOLIDARITY, který je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hl. m. Prahy. A poslední sedmé opatření je na podporu vzdělávání informatiky a anglického jazyka u učitelů na základních školách.

Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 9. do 14. 10. 2022. Veškeré informace související s vyhlášeným programem jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce dotace a granty.

Foto: pxHere
Zdroj: MHMP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
440
Energetika
497
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze