Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

Pravidla spolufinancování obsahují informace o tom, v jaké maximální výši se bude státní rozpočet, respektive státní fondy a zároveň v minimální výši příjemci podílet na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.
Konkrétně tato pravidla platí pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci, Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.
Pro méně rozvinuté regiony zůstane podíl peněz EU na financování projektů na 85 procentech. U rozvinutějších projektů klesne v novém programovém období 2021 až 2027 podíl financování z peněz EU na 40 procent z předchozích 50 procent. V nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 procent.
Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů, tedy příjemci budou platit z celého projektu v případě mateřských, základních a středních škol pouze 5 % – 10 %, v případě veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost nebo realizujících územní dimenzi 5 %, v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) 15 % u investic, 10 % u tzv. měkkých projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, resp. 5% u těchto projektů v případě obcí s méně než 3 tis. obyvatel. V hlavním městě Praha se účast státního rozpočtu na financování projektů předpokládá pro školy, vědecké a výzkumné instituce a příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost a také pro samotné hl. m. Praha jakožto příjemce, jeho městské části a jejich příspěvkové organizace.
Celý text materiálu, včetně dotčeného usnesení č. 354/2021 zde.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze