Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Pražský sociální fond má první program podpory

Sociální nadační fond hl. m. Prahy dne 11. srpna 2022 oficiálně spustil příjem žádostí do dvou programů nadační podpory. Pražané mohou žádat v Programu podpory bydlení a v Programu podpory pěstounské péče.

„Je skvělé, že se podařilo spustit Sociální nadační fond hlavního města Prahy právě nyní, v době, kdy náklady na život v hlavním městě výrazně rostou a do ohrožení ztrátou bydlení se dostávají široké skupiny Pražanů. Fond může mít velký význam při pomoci lidem udržet si bydlení, například pokud domácnost nebude moci hradit zvýšené náklady na energie a pomoc státu bude pomalá či žádná,“ řekla Milena Johnová, uvádí radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Už týden mohou obyvatelé Prahy posílat své žádosti o podporu do Sociálního nadačního fondu. Ten Praha zřídila jako jedinečný nástroj, kterým může napomáhat zvyšovat kvalitu života lidí v hlavním městě. Cílem fondu je poskytovat finanční pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní, nebo obecní pomoci.

„Sociální nadační fond obdržel již první žádosti o podporu. Uvědomujeme si, že abychom mohli pomáhat účinně, je velmi důležitá rychlost naší podpory. Proto se naši žadatelé dozvědí, zda jim může být nadační příspěvek poskytnut, nejdéle do 15 dnů od podání žádosti, což v praxi znamená, že do 18ti dnů mohou získat pěstouni příspěvek na úhradu potřebného hlídání dítěte či terapeutickou podporu, na kterou by neměli dostatek prostředků, a žadatelé v bytové nouzi například na úhradu přechodného ubytování v azylovém domě či noclehárně, základní vybavení bytu nebo na zaplacení nedoplatků, které jim umožní neztratit domov,” říká ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy Barbora Komberec Novosadová.

Vizí Programu podpory bydlení je, aby měl každý člověk žijící v Praze možnost najít a udržet si důstojné bydlení. Proto mohou Pražané žádat ve dvou podprogramech s názvem Získat domov a Neztratit domov. V rámci podprogramu Získat domov lze přispět na náklady spojené se získáním bytu, jako je např. úhrada kauce, na zajištění přechodného bydlení v krizové životní situaci či na náklady spojené s přestěhováním do standardního bydlení, jako je připojení elektroměru či plynoměru nebo základní vybavení bytu. V rámci podprogramu Neztratit domov lze získat nadační příspěvek na prevenci vzniku nedoplatků či dluhů v souvislosti s rostoucími náklady na bydlení, úhradu již vzniklých dluhů na nájemném, energiích či úhradu vzniklých škod, které nelze hradit z pojištění odpovědnosti.

„Program podpory bydlení se do budoucna může stát významným nástrojem sociální bytové politiky Prahy. Poskytnutí menšího finančního příspěvku může pomoci mnoha rodinám k získání či udržení si bydlení a předcházet tak bezdomovectví, jehož řešení je náročnější a nákladnější,” sděluje Adam Zábranský, radní pro bydlení a transparentnost.

Program podpory bydlení staví na zkušenostech Fondu podpory bydlení, který založil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy na jaře roku 2020. Díky částce 2,7 milionu korun, kterou do fondu magistrát vložil, pomohla nadace 138 domácnostem. „Na základě našich dvouletých zkušeností víme, že mnohdy i malá podpora stačí, aby si rodiny dokázaly najít a udržet důstojné bydlení. Mnohé z nich totiž žijí na hraně sociálního vyloučení a každá nečekaná událost, jako ztráta zaměstnání, nemoc nebo odchod partnera, je ohrožuje ztrátou bydlení. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za iniciativu a spolupráci a nyní štafetu pomoci předáváme Sociálnímu nadačnímu fondu,“ připojuje se Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Vizí Programu podpory pěstounské péče je umožnit více dětem vyrůstat v náhradních rodinách místo v ústavní péči, a proto přispěje na dostatečnou podporu pro výkon péče ve dvou podprogramech. V podprogramu Spokojená náhradní rodina lze žádat o příspěvek na terapeutické služby, odlehčení v péči o děti, volnočasové aktivity, právní služby nebo pomoc se

zvládáním péče u dětí závislých na pomoci další osoby. V podprogramu Profesní rozvoj pěstounů je potom možné žádat o příspěvek na vzdělávání a doplnění dovedností pěstouna podle specifických potřeb dítěte či supervize pro pěstouny.

Sociální nadační fond dokládá, že je regulérním nástrojem odpovědné sociální politiky města. Díky nadačnímu fondu má Praha nástroj rychlé a pružné podpory, která lidem pomůže v situacích, kdy standardní pomoc ze strany státních institucí trvá příliš dlouho, není dostatečná nebo vůbec neexistuje. To se týká také druhého z programů pomoci, který doplňuje nedostatečné zajištění náhradní rodinné péče ze strany státu a pražským dětem tak umožní zajistit kvalitnější a vybavenější pěstounskou péči,“ dodává radní Milena Johnová.

Všechny informace ohledně typů příspěvků a situací, v nichž je možné o nadační podporu žádat, jsou dostupné na: www.socialninadacnifond.praha.eu . Tamtéž je možné podávat žádosti o podporu.

Foto: Svetneziskovek.cz
Zdroj: MHMP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze