Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaDotace a FinanceMístní rozvojŽivotní prostředí

Uzávěrka pro financování dotačních projektů v roce 2022 se blíží

Upozorňujeme žadatele o podporu z dotačních programů SFŽP ČR na blížící se termín pro podání žádostí o výplatu dotace v roce 2022. Termín je stanoven na 5. prosince 2022. Po tomto termínu již nelze garantovat proplacení podpory v letošním roce.

S nadcházejícím koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory s uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory se SFŽP ČR podávat Žádosti o platbu či Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 5. prosince 2022.

Uvedený termín je doporučující pro příjemce podpory v těchto programech:

  • Národní program Životní prostředí (NPŽP),
  • Norské fondy (NF),
  • Inovativní finanční nástroje (IFN),
  • Modernizační fond (ModFond)
  • Národní plán obnovy (NPO) vyjma NZÚ
  • Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o platbu / Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši neuhrazených faktur, tj. úhradu z prostředků podpory včetně příslušného podílu vlastních zdrojů, a doložit úhrady neprodleně finančnímu manažerovi projektu.

Foto: Harward Business Review
Zdroj: SFŽP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze