Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaDotace a Finance

V Plzni se přes léto opravuje infrastruktura

Kilometrový úsek tramvajové trati na Koterovské, na Klatovské úsek Tylova – sady Pětatřicátníků. Plzeň musí opravit přes letní prázdniny špatný stav kolejí.

Opravy v Plzni mají skončit před začátkem nového školního roku. Město také buduje nové dopravní stavby – na Vinicích novou okružní křižovatku, která napojí ulici Na Chmelnicích na poslední část západního městského okruhu. Nová okružní křižovatka se staví také v Doudlevcích u Tyršova mostu. V srpnu začne i dlouho očekávaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd s Červeným Hrádkem.

„Město Plzeň se snaží zásadní opravy silničních a kolejových úseků směrovat na letní prázdniny, kdy je slabší dopravní provoz. Jsme si vědomi toho, že pro řidiče každé omezení a uzávěra znamenají komplikaci, i proto volíme právě léto, kdy lidé odjíždějí na dovolené. Protože nejsme jediní, kteří se starají o infrastrukturu ve městě, dochází někdy k souběhu více akcí, kdy například plynárna potřebuje vyměnit potrubí, stejně tak vodárna atd. Vždy se však snažíme minimalizovat dopady na dopravu. Přesto řidiče prosíme o trpělivost, opravit to prostě musíme,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Letos Plzeň čekají přes prázdniny dvě zásadní akce na tramvajovém tělese – opravy kolejových tratí na Klatovské a Koterovské. Opravy kolejí měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, proto město muselo akci odložit. Díky odložení opraví plynárna při opravě tramvajové trati plynové potrubí.

„Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek. Co se týká Koterovské, tramvajová trať byla postavena v roce 1962, poslední opravou prošla v roce 1997. V loňském roce se stav kolejí na trati číslo 2 na Světovar prudce zhoršil,“ vysvětlil Michal Vozobule.

Město ale také investuje do nových dopravních staveb. Zásadní stavbou je okružní křižovatka u Tyršova mostu, nová okružní křižovatka vzniká také Na Chmelnicích, kde se napojí západní okruh. V případě Červenohrádecké ulice, rekonstrukcí město a kraj zásadně přispějí k větší bezpečnosti chodců a cyklistů vybudováním smíšené cyklostezky i samotných řidičů. Vznikne tam totiž nová cyklostezka se smíšeným provozem.

„Řidičům se ale také uleví díky otevření Zborovské ulice od pátku 1. července 2022, kde skončí rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu. Od začátku července se také otevře ulice Na Hradčanech v Koterově, kdy bude možné jet z Koterova do Starého Plzence. Díky tomu může začít rekonstrukce okružních křižovatek u Obchodního centra Olympie,“ doplnil Michal Vozobule.

Tramvajová trať na Koterovské
Téměř kilometr dlouhý úsek tramvajové trati v Koterovské ulici se opravuje od začátku června. Výluka na tramvajové lince číslo 2 v úseku od nám. Generála Píky po Světovar má skončit na konci letních prázdnin. Řidiči musí použít pro úsek Koterovské od okružní křižovatky ke křížení se Slovanskou alejí objízdnou trasu po Francouzské, Slovanské a K Dráze s tím, že nákladní vozidla nad 12 tun pojedou místo ulicí K Dráze ulicemi U Seřadiště a Jasmínová. Blatenská, Ječná, Petřínská, Pivovarská, Krejčíkova, Brojova a Sladová a ulice U Světovaru jsou u Koterovské v době stavby zaslepeny. Vjezd do podzemního parkoviště nákupního centra Galerie Slovany z Koterovské zůstal zachován. Stavební práce mají dle smlouvy probíhat do 20. září s tím, že úplná výluka na tomto tramvajovém úseku má skončit 31. srpna.

Tramvajová trať na Klatovské
O prázdninách se uskuteční oprava tramvajové trati na Klatovské ulici v Plzni. Poškozené úseky kolejiště budou opraveny či vyměněny. Pracovat se bude za silničního provozu, průjezd po Klatovské bude omezen. Jedna z největších investic města vyjde městskou kasu na více než 48 milionů korun včetně DPH. Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Bude se opravovat jen svršek tratě při ponechání podkladní betonové desky. Nejkomplikovanější budou opravy přejezdů, na nichž koleje nejvíce trpí. Oprava v místech, kde přes koleje přejíždějí auta a vozidla MHD, trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. Na opravovaném úseku Klatovské jsou přejezdy celkem tři. Součástí oprav bude také výměna světelné signalizace. Klatovská nebude uzavřena, během stavebních prací na kolejišti ale ve směru na Bory budou rozšířeny úseky, kde zůstane pro vozidla pouze jeden jízdní pruh z důvodu zajištění prostoru pro stavební činnost. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava. Současně s opravou tramvajové trati dojde k opravě plynovodu na Klatovské, a to od začátku července až do října. Omezení jsou plánovaná postupně po blocích domů v obou směrech.

Na Chmelnicích – nová okružní křižovatka
V ulici Na Chmelnicích v městské části Vinice už se buduje nový kruhový objezd, který napojí ulici na poslední část západního městského okruhu. Kvůli výstavbě okružní křižovatky je na Vinicích částečné omezení provozu u křižovatky se Znojemskou ulicí stanoveno do 14. srpna. Kyvadlový provoz je řízen světelnou signalizací. Poté bude provoz převeden na nově budovanou okružní křižovatku.

Karlovarská – zkapacitnění kanalizační šachty
O dva měsíce, tedy do 31. srpna 2022, se protáhnou stavební práce na rozšíření spojné kanalizační šachty na Karlovarské ulici související s dokončením retenční nádrže Vinice. Stavební činnost tu zdržely nepříznivé geologické podmínky a také omezený prostor jámy a jejího okolí komplikující činnost těžké techniky v až desetimetrové hloubce. Doprava je ve směru na Košutku omezena pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích, kde je u jižní strany lékařské fakulty vybudována náhradní objízdná komunikace. Na této provizorní komunikaci je však aktuálně nutné opravit panely, aby mohla být dále využívána jako objízdná trasa. Proto bude cesta na Košutku v termínu od 2. července od 18 hodin do 3. července do 6 hodin zcela uzavřena, veškerá doprava bude na několik hodin v noci odkloněna do Lidické ulice.

Červenohrádecká – rekonstrukce
Začíná dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd a Červený Hrádek v plzeňském čtvrtém městském obvodě. Investory rozsáhlé stavební akce jsou město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí, vyjde na téměř sto milionů korun. Opravou projde úsek od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí K Fořtovně. Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější omezení v dopravě. Hotovo by mělo být v srpnu 2024. Staveniště předali investoři zhotoviteli 24. června. Stavební práce začnou vytýčením sítí a přípravnými pracemi. V této fázi dojde k uzavírce od 11. července do 7. srpna, kdy se budou stavět výhybny pro městskou hromadnou dopravu v ulici K Fořtovně, v úseku za sjezdem ze silnice I/26, před křižovatkou K Fořtovně x Pod Hospodou. Zároveň v přípravné fázi dojde k úplné uzavírce Hrádecké ulice v oblasti Kyšická – Staroveská ulice. Uzavírka bude od 8. srpna do 4. září 2022. Následovat budou od září další fáze uzavírek.

Tyršův most – okružní křižovatka
Na jaře začalo město Plzeň budovat novou okružní křižovatku u Tyršova mostu v Doudlevcích. Na ni navázala oprava povrchu v ulici Edvarda Beneše. Průjezd místem je výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projíždí jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava může projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr bude používat objízdnou trasu. Stavba by měla být dokončena v září.

Komenského ulice v Plzni na Lochotíně dostane nový asfaltový povrch
Během července nechá Správa veřejného statku opravit povrch vozovky s přilehlými parkovacími stáními v Komenského ulici. Stavba proběhne po částech za úplné uzavírky pro dopravu. Vozovka v Komenského ulici je již v havarijním stavu. Asfalt je popraskaný, jsou v něm propadliny a tvoří se výmoly. Komunikaci je nutné opravit. Stavba je rozdělena na dvě etapy. V té první, která začne 29. června, bude postupně opravena část Komenského ulice od ulice Spojenců až po poslední křižovatku před křížením s Lidickou, v té druhé, která má skončit 24.července, pak zbývající část Komenského od ulice Spojenců až ke Studentské. Současně nechá Městský obvod Plzeň 1 vybudovat 12 parkovacích míst před 87. MŠ v Komenského ulici.

Kotkova ulice
V době od 11. července až do 30. listopadu bude Vodárna Plzeň a. s. opravovat vodovod a kanalizaci v ulici Kotkova, a to v úseku Přemyslova – Husova. Práce budou probíhat po etapách za úplných uzavírek, kdy v jedné etapě dojde k uzavření křižovatky Kotkova x Husova. V této době bude objízdná trasa vedena ulicemi Emila Škody a Tylova.

Oprava okružních křižovatek u OC Olympie
Jedná se o stavbu, která měla být realizována již v loňském roce, ale vzhledem k uzavírce silnice III/18020 Na Hradčanech v Koterově, z důvodu výstavby kanalizace, byla odložena. Práce budou probíhat ve dvou etapách za úplné uzavírky. První etapa je úsek mezi velkou (první OK u Nepomucké) a malou okružní křižovatkou (výjezd na Losinou/ Písek) u OC Olympie – objízdná trasa je vedena po Písecké, dále po silnici I/20 zpět na silnici III/18020. Druhá etapa je úsek od malé okružní křižovatky (včetně – směr na Písek) k další okružní křižovatce ve směru na Starý Plzenec (s logem Bohemia Sekt). Objízdná trasa do a ze Starého Plzence je vedena přes Koterov po znovuotevřené silnici III/18020 na Hradčanech. Oprava bude probíhat v termínu od 4. července do 31. srpna 2022, první etapa bude od 4. až 21. července, druhá etapa od 25. července až do 31. srpna.

V souvislosti s výstavbou západního okruhu dojde k následujícím uzavírkám:

  • II/605 Chebská – oprava komunikace, podloží a napojení městského okruhu. V době od 25. července do 31. srpna bude na silnici II/605 v ulici Chebská (Křimice) v provozu pouze jeden jízdní pruh – doprava bude řízena pomocí semaforů. Zároveň bude v tomto termínu uzavřena ulice Regensburská, a to směr od Borských polí do Křimic – objízdná trasa je vedena po spojce z Regensburské na Vejprnickou a po Křimické zpět do Křimic.
  • Regensburská – doplnění jízdního pruhu pro napojení k okružní křižovatce I/26. V termínu od 7. července do 31. srpna bude za částečné uzavírky silnice II/605 Regensburská před okružní křižovatkou se silnicí I/26 (u MAKRA) probíhat výstavba dalšího jízdního pruhu. Pouze o víkendech 13. 8. – 14. 8., 20. 8. – 21.8. a 27. 8. – 28. 8. dojde k úplnému uzavření výjezdového ramene z okružní křižovatky na Regensburskou. Objízdná trasa bude v těchto termínech ve směru na Stříbro, Nýřany a Skvrňany vedena po silnici I/26 Domažlická a po účelové komunikaci podél parkoviště pro kamiony zpět na Regensburskou.
  • III/18050 ulice V Radčicích – oprava povrchu. V souvislosti s výstavbou západního okruhu dojde ještě k úplné uzavírce ulice V Radčicích, v úseku od začátku Radčic ve směru z centra ke křižovatce s ulicí Jarní. Uzavírka bude v termínu 8. – 31. srpna. Objízdná trasa bude vedena po trase Skvrňanská – Vejprnická – Křimická – Chebská – Prvomájová zpět do Radčic.

    V srpnu 2022 by mělo Ředitelství silnic a dálnic ČR opravit povrch vozovky ulice Rokycanská ve směru do centra města.

Foto a zdroj: Plzeňské noviny

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze