Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Energetika

Kraj Vysočina chce zdvojnásobit úspory energií

Kraj Vysočina je od roku 2019 držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 50001:2018 Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s požadavky kladenými touto certifikací se dlouhodobě zaměřuje na realizaci investičních i měkkých opatření s cílem snižování spotřeb energií na majetku kraje, který v současnosti čítá přes 800 budov využívaných krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. „Snižování spotřeb energií je v současné době vysoce aktuálním tématem nejen z pohledu ochrany životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů, ale především z důvodu stávajících a budoucích cen energií,“ připomíná hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

V loňském roce Kraj Vysočina za elektřinu a plyn v součtu zaplatil přibližně 165 milionů korun. Za letošek očekává při stejné roční spotřebě nárůst platby na téměř 500 milionů korun a v příštím roce by se tato částka mohla až ztrojnásobit. Energie tak budou v příštích letech jednou ze zásadních položek rozpočtu kraje, je proto nezbytné se ještě důsledněji zaměřit na snižování spotřeb, a to cestou jak investičních opatření, tak opatření měkkých a provozních.

V rámci naplňování energetické politiky a každoročně nastavovaného akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií Kraj Vysočina již řadu let realizuje investiční projekty, jejichž cílem je optimalizace a snižování energetické náročnosti objektů v majetku kraje – škol, nemocnic, budov zařízení sociální péče, zdravotnické záchranné služby a dalších.

Z nejvýznamnějších investičních akcí v minulém roce lze uvést snížení energetické náročnosti v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě u budovy lékárny, stravovacího provozu a radiologie, ODN 1, ODN 2, 3 a ředitelství a dále u horní a dolní haly dílen ve Velkém Meziříčí Hotelové školy Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí. Během léta dojde ke kolaudaci zateplení objektů administrativy a stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč. Ještě letos by měly být zahájeny stavební práce na energeticky úsporné rekonstrukci objektu „A“ SPŠ a SOU Pelhřimov v ulici Křemešnická, dílen SPŠ Třebíč v ulici Žďárského a v příštím roce na objektu dílen v Kamenici nad Lipou pod SPŠ a SOU Pelhřimov. Další investiční projekty úspor energií kraj připravuje.

Mezi aktuálně řešenými kroky ve vazbě na zdražování cen elektřiny a plynu nabývá na významu také využívání obnovitelných zdrojů energií. Obnovitelné zdroje jsou jedním ze směrů, v nichž vedení kraje spatřuje významný potenciál snižování spotřeb energií. V současnosti Kraj Vysočina plánuje například osazení fotovoltaických panelů v areálech krajských nemocnic v Novém Městě na Moravě a v Třebíči, pro tato opatření již byly vypracovány studie a rozběhne se projektová příprava.

„Energetická opatření ve formě osazování fotovoltaických panelů přicházejí v úvahu v prvním kroku u těch organizací, kde se spotřeba energií pohybuje nad 100 MWh. V případě vybraných krajských nemocnic by podle předběžných propočtů mohla vlastní výroba energií pokrýt až 30 % běžné spotřeby energie,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a dodává: „V reakci na zvyšující se ceny energií nabádá vedení kraje k efektivnímu využívání energií a hledání úspor také v rámci běžného provozu budov krajského úřadu i krajských příspěvkových organizací. Týká se to především regulace vytápění budov, ohřevu a cirkulace teplé vody, větrání nebo osvětlení, ale i práce s uživateli budov a osvojení správných, úsporných návyků při nakládání s energiemi. I v této oblasti chce kraj jít příkladem.“

„V rámci krajského úřadu budeme důsledně dodržovat regulaci teplot v kancelářích a na chodbách při zimním vytápění. Bedlivěji chceme dohlížet na cirkulaci teplé vody, větrání nebo využívání varných konvic. Docílení úspor bude individuální, ale domnívám se, že 5 % je přiměřená úspora,“ uvádí ředitel úřadu Zdeněk Kadlec s tím, že příspěvkovým organizacím kraj v této oblasti nabídne metodickou pomoc.

„Uvědomělé a šetrné nakládání s energiemi představuje soubor principů a návyků, jejichž důsledným uplatňováním lze docílit rychlých i poměrně výrazných úspor i bez nákladných investičních opatření – tedy principů, jejichž zavedení a dodržování lze doporučit nejen v provozu krajského úřadu a našich příspěvkových organizací, ale také v domácnostech každého z nás,“ uzavřel Vítězslav Schrek.

Foto: stavby Brych
Zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze