Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Energetika

  Kraj Vysočina chce zdvojnásobit úspory energií

  Kraj Vysočina je od roku 2019 držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 50001:2018 Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s požadavky kladenými touto certifikací se dlouhodobě zaměřuje na realizaci investičních i měkkých opatření s cílem snižování spotřeb energií na majetku kraje, který v současnosti čítá přes 800 budov využívaných krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. „Snižování spotřeb energií je v současné době vysoce aktuálním tématem nejen z pohledu ochrany životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů, ale především z důvodu stávajících a budoucích cen energií,“ připomíná hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

  V loňském roce Kraj Vysočina za elektřinu a plyn v součtu zaplatil přibližně 165 milionů korun. Za letošek očekává při stejné roční spotřebě nárůst platby na téměř 500 milionů korun a v příštím roce by se tato částka mohla až ztrojnásobit. Energie tak budou v příštích letech jednou ze zásadních položek rozpočtu kraje, je proto nezbytné se ještě důsledněji zaměřit na snižování spotřeb, a to cestou jak investičních opatření, tak opatření měkkých a provozních.

  V rámci naplňování energetické politiky a každoročně nastavovaného akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií Kraj Vysočina již řadu let realizuje investiční projekty, jejichž cílem je optimalizace a snižování energetické náročnosti objektů v majetku kraje – škol, nemocnic, budov zařízení sociální péče, zdravotnické záchranné služby a dalších.

  Z nejvýznamnějších investičních akcí v minulém roce lze uvést snížení energetické náročnosti v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě u budovy lékárny, stravovacího provozu a radiologie, ODN 1, ODN 2, 3 a ředitelství a dále u horní a dolní haly dílen ve Velkém Meziříčí Hotelové školy Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí. Během léta dojde ke kolaudaci zateplení objektů administrativy a stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč. Ještě letos by měly být zahájeny stavební práce na energeticky úsporné rekonstrukci objektu „A“ SPŠ a SOU Pelhřimov v ulici Křemešnická, dílen SPŠ Třebíč v ulici Žďárského a v příštím roce na objektu dílen v Kamenici nad Lipou pod SPŠ a SOU Pelhřimov. Další investiční projekty úspor energií kraj připravuje.

  Mezi aktuálně řešenými kroky ve vazbě na zdražování cen elektřiny a plynu nabývá na významu také využívání obnovitelných zdrojů energií. Obnovitelné zdroje jsou jedním ze směrů, v nichž vedení kraje spatřuje významný potenciál snižování spotřeb energií. V současnosti Kraj Vysočina plánuje například osazení fotovoltaických panelů v areálech krajských nemocnic v Novém Městě na Moravě a v Třebíči, pro tato opatření již byly vypracovány studie a rozběhne se projektová příprava.

  „Energetická opatření ve formě osazování fotovoltaických panelů přicházejí v úvahu v prvním kroku u těch organizací, kde se spotřeba energií pohybuje nad 100 MWh. V případě vybraných krajských nemocnic by podle předběžných propočtů mohla vlastní výroba energií pokrýt až 30 % běžné spotřeby energie,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a dodává: „V reakci na zvyšující se ceny energií nabádá vedení kraje k efektivnímu využívání energií a hledání úspor také v rámci běžného provozu budov krajského úřadu i krajských příspěvkových organizací. Týká se to především regulace vytápění budov, ohřevu a cirkulace teplé vody, větrání nebo osvětlení, ale i práce s uživateli budov a osvojení správných, úsporných návyků při nakládání s energiemi. I v této oblasti chce kraj jít příkladem.“

  „V rámci krajského úřadu budeme důsledně dodržovat regulaci teplot v kancelářích a na chodbách při zimním vytápění. Bedlivěji chceme dohlížet na cirkulaci teplé vody, větrání nebo využívání varných konvic. Docílení úspor bude individuální, ale domnívám se, že 5 % je přiměřená úspora,“ uvádí ředitel úřadu Zdeněk Kadlec s tím, že příspěvkovým organizacím kraj v této oblasti nabídne metodickou pomoc.

  „Uvědomělé a šetrné nakládání s energiemi představuje soubor principů a návyků, jejichž důsledným uplatňováním lze docílit rychlých i poměrně výrazných úspor i bez nákladných investičních opatření – tedy principů, jejichž zavedení a dodržování lze doporučit nejen v provozu krajského úřadu a našich příspěvkových organizací, ale také v domácnostech každého z nás,“ uzavřel Vítězslav Schrek.

  Foto: stavby Brych
  Zdroj: Kraj Vysočina

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze