Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Energetika

Projekty EPC – příležitost v době pocovidové

Martin hvozda, místopředseda Rady Asociace poskytovatelů energetických služeb, o financování investic

Téměř pět let vede v energetické skupině MVV Energie CZ divizi energetických služeb, kam na začátku roku 2009 nastoupil. Rozvíjí projekty a služby vedoucí ke snížení energetických spotřeb objektů i veřejného osvětlení. Tím dochází ke snížení nákladů na straně zákazníků, mezi nimiž je řada měst a obcí. Opatření vedou i k poklesu produkce skleníkových plynů a tedy ke zlepšování životního prostředí měst. Této službě se říká EPC.

Díky svým zkušenostem a znalostem této metody a úspěchům, které se svým týmem na trhu má, obhájil Bc. Martin Hvozda v červnu post místopředsedy Rady Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Veškerá rizika projektu EPC nese poskytovatel energetické služby. Mezi největší z nich patří právě společnost MVV Energie CZ. V případě, že úspor není dosaženo, nese poskytovatel plné finanční dopady tohoto neúspěchu. Další přínosy už shrnuje Martin Hvozda.

Proč by se o metodu EPC měly zajímat i kraje, města a obce, jaký je hlavní argument? Proč by starosta či zastupitel, který čte tento článek, měl začít uvažovat o využití metody EPC?

Argumentů by se našla celá řada a mnohé jsou uvedené v úvodu tohoto příspěvku. Pokud mám ale vybrat jeden hlavní, pak je to naprostá minimalizace rizika, že by po realizaci EPC nedošlo k deklarovanému snížení budoucích provozních nákladů na energie. Město či obec, pokud projekt EPC zrealizuje, dosáhne vždy úspory nákladů. Vybraný dodavatel EPC projektu totiž tento výsledek smluvně garantuje. Jestliže úspory dosaženo není, hradí klientovi rozdíl mezi faktickou úsporou a tou garantovanou poskytovatel.

Součástí EPC je také poměrně zajímavý způsob financování úsporných opatření. Slyší na něj úřady či zastupitelstva?

Jde o další argument pro EPC. Zvlášť nyní, kdy jsou peníze z krajů, měst i obcí ohrožovány následkem postcovidové situace. Řada obcí již musela zastavit naplánované investiční akce. Je to těžká doba. A kdo ví, co nás čeká s rozpočty v dalších letech. Proto je pro města výhodné, že v případě EPC nemusí alokovat prostředky ve vlastním rozpočtu, všechna opatření jsou splácena z dosahovaných úspor. Zákazník má tak možnost vlastní investiční prostředky využít na jiné nutné investice v rámci své samosprávy a přitom mít realizovaný prospěšný projekt, který vzhledem k pozitivnímu dopadu na rozpočet nebo životní prostředí ocení i občané.

Uvedl jste, že financování investic pomocí EPC projektu bude v současné době ještě důležitější než v minulosti. Co byste poradil městům, která díky očekávaným poklesům budoucích rozpočtových příjmů hodlají omezit či odsunout některé investice?

Ano, to mohu potvrdit. Podle mého názoru je v tomto případě EPC pro danou municipalitu tím spíše výhodná. Stojí třeba před dvěma důležitými investicemi a jedna z nich je například nutnost zrekonstruovat zdroj tepla v základní škole. Tuto rekonstrukci bude muset odsunout o rok s tím, že bude doufat, že kotel po životnosti ještě jednu topnou sezónu vydrží. Projekt EPC umožní i přes pokles rozpočtových příjmů nejen tento zdroj tepla zrenovovat, ale spolu s ním zoptimalizovat celý topný systém. Bude tak dosaženo mnohem větších úspor budoucích provozních nákladů. Tím se tedy nejen vyřeší havarijní stav zdroje tepla, ale zároveň dojde k mnohem většímu snížení budoucích provozních nákladů.

Co si pod metodou nebo službou EPC vůbec představit?

Komplexnost. Vlastně další hlavní argument pro EPC. Vždy se zaměřujeme na každý energetický spotřebič každého objektu. Hledáme možnosti, jak optimalizovat jeho chod a náklady. Docílíme snížení spotřeb tepla, elektrické energie, vody i provozních nákladů. U EPC ale nejde jen a pouze o provedení investičních opatření. Po celou dobu trvání projektu je součástí také služba energetického managementu, díky níž má zákazník na své straně partnera, který má naprosto totožnou motivaci jako on, a to je snižovat spotřeby energií a tím šetřit provozní náklady.

Jaké jsou ze strany municipalit nejčastější představy nebo zadání, s nimiž jste díky službě EPC oslovováni?

Subjekty veřejné sféry se samozřejmě zajímají o možnosti energetických úspor a metoda EPC je v takovém případě optimálním způsobem, jak jich dosáhnout. Je velmi důležité detailně vysvětlovat celý proces – od vlastní přípravy projektu, způsobu veřejné zakázky, ze které je vybrán dodavatel EPC.

Stále se setkáváme s mylnými názory, že EPC je jen alternativním způsobem financování, dodávkou energií nebo že se dokonce jedná o leasing. Tak tomu není, všechna opatření jsou od dokončení jejich realizace v majetku klienta. Vždy doporučuji udělat třeba pracovní setkání zastupitelů, kde dojde k detailnímu představení metody EPC. Největší zájem a zlom v přístupu zastupitelů nebo radních nastává obvykle v momentě, když na konkrétních zakázkách dokládáme pozitivní vliv projektu EPC na ekonomickou situaci daného města či obce, velmi důležitou roli také hraje reference starostů z jiných měst, kde se již v minulosti do projektu pustili.

Jakých technologických zařízení se EPC vůbec týká? Jsou nějaké podmínky pro realizaci projektů komplexních úspor energií? Máme na mysli minimální velikost města či obce, typy vhodných objektů a podobně.

V rámci našich projektů hledáme potenciál úspor na vlastních spotřebičích, distribuci energie po objektu a samozřejmě se soustředíme na efektivitu zdroje energie. Dochází tedy k modernizaci zdrojů tepla, významně se vylepšuje možnost regulace vytápění. Naším cílem je topit v množství, které je nutné, v místech, kde je to zapotřebí, a v neposlední řadě v době, kdy to daný prostor vyžaduje. Úplně stejný přístup máme ve spotřebě elektrické energie například na osvětlení.

Technologické portfolio realizovaných opatření je neomezené. V našich projektech lze najít nové kotelny, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, LED osvětlení s integrovanou regulací, zařízení na využití odpadní vody a mnoho dalšího.

U obcí a měst na velikosti nezáleží. Kupříkladu v obci Velký Osek ve středních Čechách díky EPC nyní spoří více než milion korun ročně.

Zároveň mají zcela zmodernizované energetické systémy, do kterých nebudou nuceni dlouhá léta investovat. Na druhou stranu jsou v současné době velmi aktivní kraje, které spravují mnoho desítek svých objektů, včetně krajských nemocnic a podobně. V poslední době byly uzavřeny smlouvy EPC v Pardubickém kraji, kde se dokonce jedná o 8. etapu, v Ústeckém kraji a také probíhají veřejné zakázky na EPC v Jihočeském i Středočeském kraji.

Za dobu vaší existence na trhu EPC máte za sebou desítky úspěšných projektů. Můžete zobecnit a vyčíslit dosažené úspory?

V současné době má společnost MVV Energie CZ za sebou celkem 51 zrealizovaných EPC projektů v celkové investici 571 milionů korun. Tyto projekty našim klientům přinesly, případně díky probíhající garanci úspor ještě přinesou, celkem 1,01 miliardy korun. Zároveň aktuálně realizujeme tři další projekty za 70 milionů korun, které klientům uspoří zhruba 90 milionů korun.

Naše úsporná opatření jsou realizována na celkem 172 objektech. Nejčastěji jde o základní a střední školy, ale například také průmyslové areály, kulturní domy, sportovní haly a bazény, divadla, administrativní budovy nebo objekty sociálních služeb.

V České republice bylo za 25 let existence EPC zrealizováno napříč trhem více než 250 projektů o celkové investici 3,6 miliardy korun. V letošním roce se realizuje nebo je ve fázi výběrových řízení dalších zhruba 15 projektů za celkem 1 miliardu korun. Dovolil bych si odkázat na stránky Asociace poskytovatelů energetických služeb www.apes.cz, kde je mimo jiné k nalezení interaktivní mapa všech EPC projektů.

Jak má tedy město nebo obec postupovat v případě, že má o EPC zájem? Jak se vybírají dodavatelé? A existují související dotační tituly?

Právě začátek celého procesu je pro jeho úspěšné dokončení naprosto zásadní. Na úplném začátku doporučuji osobní schůzku s představením procesu a principů EPC. Dalším krokem města či obce by mělo být zpracování analýzy potenciálu úspor, na což lze čerpat dotaci MPO-EFEKT ve výši až 200 tisíc korun. Tato analýza, kterou zpracuje odborný poradce, odpoví na otázku, zda v dané municipalitě existuje potenciál úspor a tedy prostor pro využití EPC metody.

Pokud se toto potvrdí, je dalším krokem zpracování zadávací dokumentace a následná veřejná zakázka na výběr dodavatele EPC. Jednoznačně doporučuji pro celou tuto agendu spolupracovat s odborným poradcem se zkušenostmi s organizací výběrových řízení na dodavatele EPC. Jedná se totiž o jednací řízení s uveřejněním. Je tak důležité, aby měl klient odbornou pomoc pro technické posuzování jednotlivých nabídek EPC i vlastní moderaci jednotlivých jednání o nabídkách. Veřejná zakázka na dodavatele EPC je vícekriteriální, nesoutěží se jen o nejnižší cenu. Oproti klasickým výběrovým řízením není součástí zadání projektová dokumentace, protože součástí nabídek je návrh technických opatření, která se mohou od sebe velmi lišit.

Součástí EPC Holice je nově LED osvětlení kruhového objezdu obchvatu města na tahu I35

Projekt EPC Horní Slavkov a modernizovaný rozdělovač / sběrač na základní škole

V rámci projektu EPC Šluknov byl instalován nový pohled se sálavými panely a moderním LED osvětlením

Co je Energy Performance contracting (EPc)

Pokud jste se s pojmem Energy Performance Contracting (EPC) nikdy nesetkali, dovolte malé představení. Jde o komplexní službu zahrnující návrh úsporných opatření, přípravu, vlastní realizaci úsporných opatření a následný energetický management a to vše při zajištění financování projektu, tedy bez nutnosti vstupních investic na straně klienta. Podle nedávného výpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu se bude do roku 2050 investovat do renovace budov 856 miliard korun! Zde vyvstává jedna z hlavních výhod EPC. Právě možnost financování je významnou, nikoli jedinou výhodou pro municipální sféru. Metoda totiž funguje na splátkovém principu. Zákazník (město, obec, příspěvková organizace) tak k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy, a tedy počátku projektu. Zároveň kompletně zmodernizuje technologické vybavení budov. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let. Je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

Kdo je Bc. Martin Hvozda

V MVV Energie CZ působí od roku 2009, nejprve na pozici technika a od roku 2013 na pozici obchodního zástupce. Od října 2016 řídí Divizi energetických služeb. V oblasti EPC projektů má bohaté zkušenosti. Aktivně se podílel na projektech EPC na Jihočeské univerzitě, administrativním centru v Praze, municipalitách v Holicích, Písku, Jilemnici, Pardubickém i Ústeckém kraji a mnoha dalších. Od roku 2018 je místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), tuto pozici na začátku letošního června na další tři roky obhájil. Kontakt: martin.hvozda@mvv.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze