Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Komunikace s občany

  Rada projednala Strategii romské integrace Středočeského kraje

  Rada Středočeského kraje projednala Strategii romské integrace Středočeského kraje na léta 2022 – 2026. Dokument navazuje na krajskou strategii romské integrace pro období od roku 2017 do 2021. Strategie se zaměřuje na řešení sociálně ekonomických problémů Romů, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Na základě projednání rada doporučila zastupitelstvu kraje na svém dalším jednání zmíněný materiál schválit.

  Účelem strategie je vytvořit strategický rámec pro opatření, která povedou ke zlepšení situace romské menšiny na území Středočeského kraje a zvrátí tak negativní trendy ve vývoji sociálního vyloučení Romů. „Vzhledem k tomu, že Romové tvoří nemalou část obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách, je nutné dosáhnout změn nejen v sociálně ekonomické situaci sociálně vyloučených Romů, ale i při odstraňování nepřijatelných rozdílů mezi Romy a většinovou částí společnosti. Dosavadní praxe ukazují, že v integraci Romů je nezbytné klást důraz na překonávání právě sociálně ekonomického vyloučení,“ vysvětluje radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

  Opatření jsou definována ve stěžejních oblastech vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdraví. Cílem strategie je tak systematická, kontinuální a přiměřená podpora pozitivního rozvoje romské menšiny, a to jak jednotlivců, tak rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Strategie integrace romské menšiny ve Středočeském kraji je rozdělena do čtyř základních částí„První část je věnována oblasti zaměstnanosti, která ovlivňuje stabilizaci životní situace Romů. Na oblast zaměstnanosti poté navazuje vzdělávání, které je zásadní pro úspěšnost na trhu práce a sociální vzestup romské menšiny. Následuje oblast bydlení a s ní úzce související oblast zdraví, poslední oblastí jsou sociální služby,“ dodává radní Hrabánek.

  Materiál byl zpracován Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, přičemž při jeho zpracování bylo současně čerpáno i z vládních strategií, především ze Strategie romské integrace do roku 2020, Strategie sociálního začleňování 2014–2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020, ale především strategie navazuje na krajskou strategií pro období 2017 – 1021 a Výroční zprávy o stavu romských menšin v kraji.

  Dokument byl taktéž připomínkován obcemi s rozšířenou působností, poskytovateli sociálních služeb působících v sociálně vyloučených lokalitách, Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, Agenturou pro sociální začleňování, Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje, Krajskou pobočkou Úřadu práce v Příbrami. V neposlední řadě byly použity i poznatky pracovníků odboru sociálních věcí a odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje.

  Foto: Pixabay
  Zdroj: Středočeský kraj
  Web odkaz: www.kr-stredocesky.cz

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  412
  Energetika
  442
  IT
  308
  Dotace a Finance
  1261
  Odpady
  229

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze