Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Komunikace s občanyŽivotní prostředí

Vandalismus na Šumavě

Správa Národního parku Šumava ročně obnovuje desítky zničených a odcizených informačních tabulí. Ty jsou rozmístěny na celém území Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti. Jeden případ jejich systematického ničení už řeší Policie ČR.
„V oblasti Jezerní hory nad Černým jezerem jsou umístěné tabule s informacemi o ochranném režimu zvláště chráněného území. Součástí je i piktogram zakazující vstup do území. Toto terénní značení bylo už několikrát poškozeno, nebo dokonce odcizeno,“ sděluje Ivo Procházka z Odboru Chráněné krajinné oblasti Šumava. „Bohužel, k dalšímu poškození, ulomení dřevěného sloupku, došlo na obnoveném značení minulý víkend. Tím se škoda vyšplhala na více než 8000 korun,“ doplňuje. Jelikož se jedná o systematické, opakované poškozování majetku Správy NP Šumava, bylo podáno trestní oznámení na Policii ČR.
Poškozování terénních informačních zařízení je bohužel časté. Někdy se jedná o neúmyslné zničení, například při těžbě v lese a manipulaci se dřevem. To se však stává v jednotkách případů. Nejčastěji jde o vandalství či ničení důkazu, že dotyčná osoba kolem příslušného zákazu vstupu prošla. „Často se kradou tabule s označením zvláště chráněného území, označení CHKO se státním znakem, označení rezervací se státním znakem nebo I. zón národního parku jako “suvenýr” z výletu. Ještě častější jsou drobné krádeže informačních tabulek – hlavně piktogramů zákaz vstupu, zákaz vjezdu cyklistů. Při kontrolách pak turisté nebo cyklisté uvádějí, že zákazové značení nikde neviděli,“ zmiňuje vedoucí Informační a strážní služby Adam Diviš a dodává: „Ročně tak musíme opravit nebo nahradit desítky těchto informačních tabulí. Někde je to častější problém, jinde naopak zařízení dožívají stářím bez povšimnutí vandalů.“
Cena informační tabule, včetně sloupku a použitých ocelových profilů se pohybuje v řádech tisíců korun. Správa Národního parku Šumava tak ročně vynakládá na tyto opravy a obnovy terénního značení desítky tisíc korun ze svého rozpočtu. Přitom ničení zařízení určených k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území je přestupkem, za který hrozí pokuta až 20 000 Kč. Správa Národního parku Šumava se také stará o stovky infopanelů, které jsou rozmístěné na celém území Národního parku a CHKO Šumava. Opravami různého rozsahu projde ročně okolo 50 těchto infopanelů.
„U těchto zařízení nedochází k záměrnému ničení často. Poškozené panely jsme měli např. z důvodů ideologicko – politických. Jednalo se o zničené panely s informacemi k “železné oponě” či o převaděči Josefu Hasilovi. Zhruba před deseti lety byly záměrně a opakovaně poškozovány panely s tématikou přirozených vývojových procesů v lese. Samostatným případem byla v roce 2018 krádež vyřezávané dřevěné siluety vlka na vstupním značení Návštěvnického centra Srní,“ uvádí mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.
Stále častější je olepování infopanelů různými reklamami nebo informacemi cizích subjektů. Ne zřídka jsou i pečlivě přišroubované. Roste obliba nalepování nejrůznějších osobních vizitek. Občas má někdo potřebu prostě jen “něco” na panel napsat. Avšak stále je nejčastějším důvodem oprav těchto velkých informačních panelů jejich technický stav, zhoršující se vlivem přirozeného působení povětrnostních podmínek.
Pro letošní plánovanou obnovu těchto velkých informačních panelů je v rozpočtu Správy Národního parku Šumava vyčleněno 150 000 korun.
Zdroj: Web Národní park Šumava

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze