Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaMístní rozvojŽivotní prostředí

Bludov jásá, obchvat je hotov

Otevření obchvatu na cestě směr Jeseníky přineslo okamžité zklidnění dopravy

O obchvatu Bludova na Šumpersku se poprvé začalo mluvit před třiceti lety. Obec leží na hlavní trase z Olomouce do Šumperka a dál do nejvyšších moravskoslezských hor Jeseníků, denně tu projížděly tisíce aut a kamionů. Na nebezpečné křižovatce s frekventovanou komunikací z východních Čech se pravidelně tvořily dlouhé kolony. Loni na sklonku roku si Bludov oddechl: v polovině prosince silničáři s několikatýdenním předstihem obchvat Bludova otevřeli. A projevilo se to okamžitě. V Bludově je klid a cesta do Šumperka a Jeseníků se zásadně urychlila. Ve špičce mohou motoristé ušetřit i dvacet minut.

„Zkušenosti jsou zatím jenom pozitivní, po otevření nám v obci téměř stoprocentně zmizela doprava ve směru Zábřeh-Šumperk. Křižovatka u zámku je nyní naprosto volná a dá se tam krásně jezdit, je tam větší bezpečnost a nejsou tam kolony a zácpy,“ popisuje situaci starosta Bludova Roman Holinka.

Na konečné hodnocení je podle něj však zatím příliš brzy, protože v nejbližší době by se měl otevřít také obchvat Chromče, kudy jede hlavní část dopravy z východních Čech směrem na Zábřeh, Mohelnici a Olomouc. Po otevření už automobily nebudou jezdit přes Bludov. „Uvidíme, co se ještě stane, čekáme další zklidnění dopravy,“ doufá starosta Bludova.

Obce pomáhaly s výkupy pozemků

Cesta k vytouženému obchvatu však nebyla jednoduchá. První zmínka padla zhruba před třiceti lety, o pět let později veledůležitá komunikace na páteřní trase z centra na sever Olomouckého kraje začala dostávat první obrysy. „Obce z okolí pomáhaly hlavně s výkupy pozemků, na které přispívaly ze svých rozpočtů, aby se stavba mohla co nejdříve realizovat. Tehdy jsem ještě nebyl starostou, ale vím, že probíhala řada jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic a Ministerstvem dopravy a že z obecních rozpočtů šly nějaké doplatky na pozemky, které bylo potřeba vykoupit. My totiž z obchvatu máme velký profit, protože tady bude klid a bezpečno. Ty peníze se určitě vyplatí,“ říká starosta Bludova. Částky, o které šlo, podle něho nebyly přemrštěné.

S problémy okolo stavby obchvatu Bludova pomáhala silničářům také radnice v Šumperku, který leží na konci nově vybudované komunikace.

„Bývalé vedení města jednalo s jedním zdejším průmyslovým podnikem, který měl obavy z prašnosti a hlučnosti. Naštěstí se našel nějaký kompromis, kdy se město společně s tímto podnikatelským subjektem dohodlo na stavbě protihlukové stěny, kterou stát nemohl financovat. Díky tomu byl celý projekt odblokován. Šlo o investici v řádu několika milionů korun,“ potvrdil místostarosta Šumperka Karel Hošek, který má na starosti dopravu. Město se podle něj snažilo spolupracovat také na výkupech pozemků.

Obchvat Bludova s sebou ovšem nesl i obavy a celá stavba má rovněž své negativní stránky. „Měli jsme velký strach, že s otevřením obchvatu se na příjezdu do Šumperka od Bludova budou tvořit velké kolony. Jde o to, že doprava je intenzivnější, protože se do města dostane v jednu chvíli. Nebude tak jako v minulosti rozbitá kolonami na křižovatce v Bludově a na cestě před Šumperkem. Překvapivě se ukazuje, že dopravní proud se zatím chová racionálně a je plynulý. I motoristé, kteří do Šumperka dojíždějí, potvrzují, že obchvat žádné kolony zatím nezpůsobil,“ konstatuje s uspokojením místostarosta Šumperka Hošek.

Kamiony poškodily cestu do Sudkova

V Bludově ovšem stavba přinesla komplikace. Provoz těžké techniky a nákladních aut, která přivážela a odvážela tisíce tun materiálu na staveniště, poškodil silnici směrem na Sudkov. „Během stavby tam jezdila auta a cesta dostala zabrat. Doufám, že se podaří dohodnout nějakou opravu. Nyní je na to ještě brzy, podle mých informací budou zhruba půl roku dál probíhat dokončovací práce na úpravách náspů a v prostorách pod mosty, ale pak se to snad nějak vyřeší,“ vysvětluje starosta Bludova Holinka.

Například na Přerovsku silničáři nedávno dokončili opravy komunikace mezi Předmostím a Vinary, kterou zničily těžké nákladní automobily při stavbě dálnice D1. Akce za téměř 30 milionů korun přinesla nový asfaltový povrch, úpravy krajnic a příkopů. Cestu silničáři používali jako zásobovací trasu.

„V Přerově jsme opravovali místní komunikaci, která sloužila pro zásobování stavby dálnice D1. Práce v ulici Kočíře trvaly do poloviny července, komunikace byla neprůjezdná. Obousměrná objízdná trasa vedla přes silnici I/47. Cena celé akce vyšla na 24,6 milionu korun bez DPH,“ potvrdil Miroslav Mazal z olomoucké pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle náměstka primátora Přerova pro dopravu Tomáše Navrátila stavbaři provedli recyklaci povrchu za studena a proběhly také sanace okrajů vozovky, „Následně byly položeny živičné vrstvy a došlo také k vyčištění a výškové úpravě příkopů. Předchozí propustek přes Vinarský potok byl vybourán a vystavěn nový s větším průtokem,“ popsal náměstek Navrátil.

Ulice Kočíře, která spojuje místní části Předmostí a Vinary, se opravovala čtyři měsíce. Vozovku zničila nákladní auta při stavbě úseku 0137 dálnice D1, kdy ji silničáři až do léta roku 2019 využívali jako zásobovací trasu stavby. Olomoucký kraj sice získal od státu kompenzace na opravu vozovek zasažených stavbou, ale cesta v Kočířích, která patří Přerovu, součástí kompenzací nebyla. Kraj se nicméně dohodl se zástupci ŘSD, které silnici nakonec přece jen opravilo na své náklady.

Podle silničářů nejde o nic výjimečného. „Jedná o běžnou praxi. ŘSD standardně opravuje komunikace prokazatelně poškozené během stavby či oprav silnic I. tříd nebo dálnic. Zrovna v Přerově už došlo na opravy vozovek nižších tříd, které sloužily také stavbě estakády v Předmostí,“ dodal Miroslav Mazal z ŘSD.

O dohodu se silničáři na opravě zničené cesty do Sudkova, poblíž které by v budoucnu mohly vyrůst nové rodinné domy, bude usilovat také starosta Bludova. „Samozřejmě očekávám, že budou probíhat nějaká jednání, ale zatím mám bohužel informace o tom, že na tuto opravu peníze nejsou,” poznamenal starosta Bludova Holinka.

Další termíny zatím nejsou na stole

Ačkoliv dokončený obchvat Bludova znamená zásadní posun pro silniční spojení Olomouce se Šumperkem a Jeseníky, dokončení dalších chybějících částí páteřní dálnice je ve hvězdách. Pohodlné cestování na sever kraje v současné době končí v Mohelnici, kde bude D35 pokračovat směrem do Čech. Za Mohelnicí chybí obchvat Libivé, obchvat Zábřeha a také obchvat Šumperka, aby dálniční spojení do samotného podhůří Jeseníků bylo kompletní.

Obchvat Zábřehu by se mohl podle posledních informací začít stavět od roku 2026. „Pokud vím, v současné době probíhá tvorba dokumentace pro obchvat Zábřehu, ten by dopravu v této části trasy hodně zrychlil. My jsme okamžitě po příchodu do vedení města po komunálních volbách zahájili jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o obchvatu Šumperka. Během letošního roku chceme postupně řešit bariéry a problémy v koridoru, který je v územním plánu pro obchvat města vymezený,“ přibližuje místostarosta Šumperka Hošek.

Časový horizont výstavby ovšem vůbec není schopen sdělit. „Jedeme krůček po krůčku, abychom státu pomohli, ale termíny v tuto chvíli zatím nejsou na stole. Bude se jednat o obchvat Šumperka, Vikýřovic a Rapotína, jiné varianty již byly analyzovány například z hlediska životního prostředí a pokud vím, nedávaly smysl,“ potvrdil Hošek. Plánovaný obchvat Šumperka by se napojil na nedávno dokončený obchvat Bludova a vyústil by až mezi Petrovem a Rapotínem daleko za Šumperkem.

V přípravě je v současné době také více než tříkilometrový obchvat obce Libivá u Mohelnice. Ředitelství silnic a dálnic hodlá v letošním roce zahájit majetkoprávní přípravy.

Stavba tři a půl kilometru dlouhé přeložky silnice I/44 Mohelnice–Vlachov má přinést dlouho vytouženou úlevu pro obec Libivá, přes kterou každý den projíždí podle sčítání dopravy z roku 2020 takřka 15 tisíc aut. Nový čtyřpruhový úsek s předpokládanými náklady přes 700 milionů korun je má odvézt novou, rychlejší a bezpečnější trasou. „Obchvat Libivé je zakreslen v katastru nemovitostí a během prvního čtvrtletí letošního roku plánujeme začátek výkupů potřebných pozemků. Příprava stavby tak probíhá kontinuálně k předpokládanému zahájení v roce 2027,“ potvrdil Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Podle šéfa ŘSD Radka Mátla plánuje státní organizace u toho úseku žádat o stavební povolení v roce 2025. Po přeložení frekventované silnice mimo zastavěnou oblast volají místní dlouhodobě. Starosta Mohelnice Pavel Kuba ovšem opakovaně upozorňuje na to, že obchvat Libivé mohl být dokončený již dávno.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ovšem upozorňují na propojení této stavby s plánovaným obrovským projektem dvou nových úseků D35 od Mohelnice ke Starému Městu směrem do Čech,  na této části se předpokládají náklady přes 14 miliard korun a zapojení soukromého investora.

Právě do mimoúrovňové dálniční křižovatky Mohelnice-sever se má napojit i nová část silnice I/44 okolo Libavé, proto se tempo příprav přizpůsobuje termínu stavby dálnice. „Obchvat by se teoreticky mohl začít stavět dříve, ale hodně záleží na tom, jak se podaří zahájit stavbu D35 Staré Město – Mohelnice. Ta je součástí PPP projektu a bude se hledat poradce a následně koncesionář. Věřím, že by se mohlo začít stavět v roce 2026, a v té chvíli bychom chtěli být připraveni i s úsekem Mohelnice–Vlachov. Pak bude dopravní skelet v regionu hotový,“ uzavírá ředitel ŘSD Mátl.

Michal Šverdík

 

 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
424
Energetika
484
IT
343
Dotace a Finance
1325
Odpady
242

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze