Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Omezit výdaje, nebo si půjčit?

Věra Kameníčková, analytička společnosti cRif-czech credit bureau komentuje hospodaření obcí.

Podle vás by většina obcí mohla výpadek příjmů kompenzovat využitím svých úspor z minulých let. Myslíte, že toto pokrytí výpadku příjmů úsporami lze obcím doporučit?

Hlavním důvodem obcí pro tvorbu úspor je připravit se na neočekávaný výpadek příjmů nebo neplánované výdaje. To vše v letošním roce nastalo, a tak využití úspor je namístě. Příjmy obcí nedosáhnou plánové úrovně a obce musí financovat nečekané výdaje, ať již v podobě zvýšených nároků na hygienická opatření, služby pro seniory, případně v podobě podpory podnikatelům.

Více než polovinu příjmů obecních rozpočtů představují sdílené daně. Tento princip financování obcí byl přijat v polovině devadesátých let jako cesta, jak zajistit souladný vývoj daňových příjmů státního rozpočtu a rozpočtů obcí. Principem bylo, aby státní rozpočet a obecní rozpočty „dýchaly stejně“. To znamená, porostou-li příjmy státního rozpočtu rychle, rychle porostou i příjmy obcí. A samozřejmě to platí i opačně. Rostou-li příjmy státního rozpočtu pomalu, týká se to i rozpočtu obcí. Kraje do tohoto systému vstoupily později a pro ně je význam sdílených daní nižší. Úspory obcí rostly v posledních letech poměrně rychle a již několik let jejich objem převyšoval objem obecního dluhu.

Jak by měly správně reagovat ty obce, u nichž je objem úspor nižší než odhadovaný pokles sdílených daní? Takových obcí je nyní celkem 193 (tj. 3 % z celkového počtu), a nemohou tedy spolehlivě sáhnout do úspor.

Obce, u kterých očekávaný pokles daňových příjmů je vyšší než objem jejich úspor, jsou samozřejmě v obtížnější situaci než ty, které mají dostatečné úspory. Mohou buď omezit výdaje, které nejsou nezbytné, nebo si mohou půjčit. Úrokové podmínky na trhu jsou stále pro půjčky obcím výhodné. Další cestou je prodej části obecního majetku. I když prodávat majetek pod tlakem má vliv na jeho cenu.

I když měla v loňském roce dluh jen polovina obcí a pouze u 14 % z nich byl dluh vyšší, než byl objem jejich úspor, příčinou jejich finančních problémů většinou nebyl bankovní úvěr. Mohou si tedy i tyto obce případně dovolit financovat investice bankovním úvěrem?

Pro přijetí bankovního úvěru jsou v současné době stále ještě příhodné podmínky. Obce dostávají po státu nejnižší úrok. Je ovšem nutné upravit rozpočtový výhled obce. V důsledku poklesu ekonomické aktivity se sníží daňové výnosy nejen v letošním roce, ale přinejmenším i v roce příštím. A s tím je nutné při nastavení podmínek splácení úvěru v rozpočtu počítat.

V roce 2019 byly investice obcí do vlastního rozvoje vůbec nejvyšší v historii, činily 79 miliard korun. Doporučila byste obcím investovat i v době pokoronavirového úbytku příjmů?

Jeden ze způsobů, jak nahlížet na investice, je dívat se na ně jako na výdaj, který přijde na řadu až po uspokojení výdajů nutných na provoz. Odlišný způsob spočívá ve stanovení priorit v modernizaci a rozšíření místní infrastruktury a pak hledání zdroje na jejich financování. V úvahu připadají úspory v rámci běžného rozpočtu (v provozních výdajích), hledání nových zdrojů příjmů, peníze ušetřené v minulých obdobích, případně bankovní úvěr nebo investiční dotace s nezbytným podílem obecních peněz. Investice do infrastruktury nejenže zlepšují podmínky života obyvatel obce, ale dávají práci živnostníkům nebo firmám. Konečné rozhodnutí, zda investovat v pokoronavirové době a kolik peněz na to vynaložit, závisí se zohledněním delší perspektivy na představitelích obce.

Započaté investice by obce dokončit měly, protože jinak se jedná o umrtvený kapitál, o vyhozené peníze, což neodpovídá požadavkům řádného hospodaření obce. Při tomto rozhodování je nutné vzít v potaz, jaké možnosti financování pro danou obec připadají v úvahu. Stát přislíbil, že v letošním roce nebude omezovat dotační programy pro obce. Využití úspor je bezrizikové, obdobně jako snížení běžných výdajů. Stejně jako při přijetí půjčky, tak, i když v menší míře, při využití úspor, je však nutné počítat s tím, že příjmy obcí neporostou tak rychle, jako v posledních letech. To, o kolik se výnos daní oproti roku 2019 sníží, se odhaduje v současné době jen velmi obtížně. Proto by měly být obce při plánování nových investic obezřetné.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
464
IT
324
Dotace a Finance
1289
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze