Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoDemografieMístní rozvojNezařazené

Demografický vývoj Jihočeského kraje

Ve spolupráci s Demografickým portálem přinášíme analýzy a vyhlídky vývoje obyvatelstva jednotlivých krajů

Ke konci roku 2022 žilo v Jihočeském kraji celkem 652 303 obyvatel. Krajská sídelní struktura se skládá z 7 okresů, přičemž největší rozlohu má okres Jindřichův Hradec (19,3 % rozlohy kraje), ale nejvíce obyvatel žije v okrese České Budějovice (30,7 % počtu obyvatel kraje). Druhým nejlidnatějším okresem je Tábor (15,9 %). Jihočeský kraj je administrativně rozdělen do 17 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a celkem se zde nachází 624 obcí.

Přestože Jihočeský kraj zabírá více než 10 tisíc kilometrů čtverečních, což představuje 12,8 % území České republiky, podíl obyvatelstva je pouze 6,1 %. V porovnání s ostatními kraji vykazuje Jihočeský kraj nejnižší hustotu zalidnění (63,3 obyv./km2), přičemž nejnižší hustotu obyvatel na km2 má okres Prachatice (36,5 obyv./km2). Největší hustotu obyvatelstva na km2 lze najít v správním obvodu s rozšířenou působností České Budějovice (175,8 obyv./km2), zatímco nejnižší hustotu zaznamenal správní obvod ORP Vimperk (32,0 obyv./km2), což je nejnižší hodnota v celé České republice.

Sídelní struktura kraje je velmi rozdrobená a vyznačuje se vysokým podílem nejmenších obcí. V roce 2022 měla nejméně obyvatel obec Minice v okrese Písek (32 obyvatel). Celkem 89 jihočeských obcí mělo méně než 100 obyvatel. Dalších 138 menších obcí mělo počet obyvatel mezi 100 a 200.

V posledních letech je pro Jihočeský kraj typické stěhování obyvatel do menších měst a obcí. Lidé opouštějí velká města a hledají klidnější místa pro život. Dříve se lidé stěhovali do bezprostřední blízkosti velkých měst, aby mohli využívat výhod městské infrastruktury a snadnou dostupnost. Avšak tato možnost bydlení je již z velké části vyčerpána a lidé začínají hledat alternativy ve vzdálenějších menších obcích, kde je možnost bytové výstavby dostupnější.

Pohyb a věkové složení obyvatelstva

Od roku 2012 do roku 2020 včetně docházelo v Jihočeském kraji k nepatrnému nárůstu počtu obyvatel. Největší přírůstek byl zaznamenán v letech 2007 a 2008, kdy došlo k výraznému zvýšení porodnosti. V současnosti se tito jedinci nacházejí ve věku, kdy dokončují základní školy, a v některých oblastech vzniká přetlak na volná místa na středních školách.

V roce 2020 se růst populace zpomalil a během roku 2021, v důsledku koronavirové pandemie, došlo po 19 letech k výraznému úbytku obyvatelstva v kraji (-7 432 osob). Tento vývoj byl způsoben nižším počtem narozených dětí ve srovnání s úmrty. Během prvních dvou let pandemie došlo k poklesu míry stěhování, ale stále se udržovala v kladných hodnotách.

1. Vývoj počtu obyvatel v Jihočeském kraji v letech 2004-2022

K roku 2022 žilo v Jihočeském kraji celkem 652 303 obyvatel, což představuje významný meziroční nárůst o 16 tisíc osob ve srovnání s rokem 2021. Tento růst pravděpodobně souvisí se přistěhováním velkého počtu osob s dočasnou ochranou (uprchlíci).

Díky nově příchozím obyvatelům v produktivním věku a dětem se věková struktura obyvatel Jihočeského kraje během posledního roku omladila. Průměrný věk obyvatel se snížil z 43,2 na 43,1 let. Dětská populace (0-14 let) tvoří 16,0 %, zatímco seniorská populace (65 let a více) představuje 21,3 %. V porovnání mezi obcemi měla v roce 2022 nejmladší obyvatelstvo obec Hájek na Strakonicku s průměrným věkem 34,3 let. Nejstarší obyvatelé žili v obci Zadní Střítež v okrese Tábor s průměrným věkem 59,5 let. Nejvýraznější rozdíl v průměrném věku mezi muži a ženami byl zjištěn v obci Minice na Písecku, kde byli muži průměrně o 16,0 roku mladší než ženy. Naopak v obci Budyně na Strakonicku byly ženy v roce 2022 průměrně o 12,3 let mladší než muži.

2. Současné věkové složení obyvatel Jihočeského kraje

A jak to bude dál?

Pro zajištění udržitelného a efektivního rozvoje administrativních celků od obcí až po celý stát je důležité mít k dispozici demografické projekce, které poskytují relevantní data a informace o očekávaném vývoji obyvatelstva. Tyto projekce umožňují identifikovat potřeby a přizpůsobit strategie rozvoje tak, aby byly tyto potřeby uspokojeny.

Demografická projekce do roku 2032, vypočítaná pomocí kohortně-komponentní metody, naznačuje postupný a stabilní nárůst počtu obyvatel v Jihočeském kraji.

3. Počet obyvatel Jihočeského kraje bude pokračovat ve stabilním růstu

Nejvíce se promění struktura populace podle věku, kdy podíl dětí klesne na 15 % a naopak se zvýší počet a podíl osob ve věku 65 let a více (na 22,5 %). Silné ročníky z poloviny 70. let se přiblíží důchodovému věku.

4. Vývoj věkové struktury obyvatel kraje v příštích deseti letech

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel ve věkové skupině 80 let a více se do roku 2032 očekává přibližně 42 tisíc osob v této věkové skupině. Se vzrůstajícím věkem většinou souvisí nižší míra samostatnosti a zvýšená potřeba pomocné péče včetně nárůstu poptávky po různých druzích podpůrných služeb, jako jsou mobilní hospice, domácí péče a další.

Rozhovor se zakladatelkou projektu Demografický portál Janou Hamanovou čtěte zde.

www.demografickyportal.cz

Na titulní fotografii město Prachatice. Foto CBS

 

 

 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze