Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoDemografieMístní rozvojNezařazené

Demografický vývoj kraje Vysočina

Ve spolupráci s Demografickým portálem přinášíme analýzy a vyhlídky vývoje obyvatelstva jednotlivých krajů

K 31. 12. 2022 žilo na Vysočině 515 tisíc obyvatel. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice (průměrná populační velikost obce na Vysočině je pouhých 716 obyvatel) nepříliš vzdálené od místního centra, kterým bývá malé město s třemi až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc.

S rostoucí životní úrovní a mobilitou obyvatel lze čekat, že toto uspořádání bude výhodou. Umožňuje využívat klady venkovského bydlení a zároveň nabízí dostupnost městského centra. Na území kraje se díky tomuto nachází 704 samosprávných obcí, po Středočeském kraji druhý nejvyšší počet. Z hlediska administrativního členění se dělí na 5 okresů, dále na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Z nich nejvíce obcí spadá do ORP Třebíč (93) a nejméně připadá na ORP Pacov (24). 

Pohyb a věkové složení obyvatelstva 

Podle aktuálních čísel zveřejněných Českým statistickým úřadem bylo v kraji Vysočina evidováno přes 517 tisíc obyvatel. V porovnání s předchozím rokem by tato hodnota znamenala nárůst počtu osob o více než 6 000. Nutno však podotknout, že čísla za rok 2023 již obsahují informace o občanech Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.  

Počtem osob se tak kraj Vysočina po období dlouhého postupného poklesu vrátil na úroveň roku 2008, jak ukazuje následující graf.

1. Vývoj počtu obyvatel kraje Vysočina do r. 2022

Hlavním zdrojem populačního úbytku v posledních 14 letech byla jak přirozená změna, tak i migrace. Výrazný úbytek osob přirozenou cestou bylo období let 2020–2022, kdy počet zemřelých až o 1000 osob převyšoval počty živě narozených dětí. Díky migraci, která byla od roku 2018 pozitivní, se celkový přírůstek v kraji držel v kladných hodnotách. Poslední sledovaný rok 2022, který eviduje migrační saldo nad 11 tisíc, je ovlivněn zahrnutím uprchlíků do roční evidence obyvatel. 

Díky nově příchozím obyvatelům v produktivním věku a dětem se věková struktura obyvatel kraje během posledního roku mírně omladila. Průměrný věk obyvatel se snížil z 43,2 na 43,1 let. Dětská populace (014 let) tvoří necelých 16,0 %, zatímco seniorská populace (65 let a více) představuje přes 21 %, v absolutních hodnotách to znamená, že na Vysočině žije přes 100 tisíc seniorů. 

2. Věkové složení obyvatel Vysočiny ve srovnání s celou ČR

 

Statistická nej kraje Vysočina 

Detailní pohled na statistická data o kraji Vysočina nabízí zajímavý pohled na rozložení obyvatelstva jednotlivých obcí. Největším městem z pohledu populační velikosti je Jihlava s více než padesáti tisíci občany. Na opačném konci stojí maličká obec Vysoká Lhota s pouhými 16 obyvateli s průměrným věkem přes 64 let, který je v krajském porovnání nejvyšší. Naopak obec s nejnižším průměrným věkem je Horní Myslová, kde činí průměrný věk 33,4 roku. Tato obec se nachází v okrese Jihlava a žije zde 91 obyvatel. 

A jak to bude dál? 

Pro zajištění udržitelného a efektivního rozvoje administrativních celků od obcí až po celý stát je důležité mít k dispozici demografické projekce, které poskytují relevantní data a informace o očekávaném vývoji obyvatelstva. Tyto projekce umožňují identifikovat potřeby a přizpůsobit strategie rozvoje tak, aby byly tyto potřeby uspokojeny. 

Demografická projekce do roku 2037 vypočítaná pomocí kohortně-komponentní metody naznačuje víceméně stabilní stav populace, který bude oscilovat kolem 512 tisíc osob.

3. Počet obyvatel kraje se výrazně měnit pravděpodobně nebude

Velkou proměnou však projde věková sktruktura populace, kdy podíl dětí ve věku do 15 let ještě více poklesne na pouhých 15 % a naopak se zvýší počet a podíl osob ve věku 65 let a starších. Podíl seniorů v populaci vzroste na více než čtvrtinu a v absolutních číslech pak bude na Vysočině žít přes 120 tisíc osob seniorního věku. Lidí ve věku nad 80 let pak bude přes 35 tisíc. Pro takto masivní nárůst nejstarších občanů bude potřeba masově rozšířit všechny formy pečovatelských služeb, jako jsou mobilní hospice, domácí péče a další. 

4. Vývoj průměrného věku obyvatel kraje by měl zalarmovat odpovědné osoby, aby co nejdříve začaly plánovat kapacity i investice

Rozhovor se zakladatelkou projektu Demografický portál Janou Hamanovou čtěte zde.

www.demografickyportal.cz 

Na titulní fotografii letecký snímek Vysočiny. Foto CBS

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze