Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Místostarosta Jakub Jirgl: „Obyvatelé Šumperku budou moci třídit odpad z kuchyně“

K tradičním využitelným složkám odpadu, které mohou třídit obyvatelé Šumperka, přibude v letošním roce další položka. „Podle posledních analýz zabírají zhruba třicet procent popelnic na směsný odpad zbytky z kuchyně. Vzhledem k tomu, že naší snahou je co nejvíce snížit objem směsného odpadu, zaměřili jsme se právě na gastro odpad,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

V současné době třídí Šumperané celkem osm komodit – papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky. Ve sběrných dvorech mohou navíc odevzdávat rozměrný a nebezpečný odpad a také elektroodpad. V letošním roce bude město rozmísťovat i nádoby na gastro odpad. „Jde o pilotní projekt, do kterého se již nyní mohou naši občané hlásit. Našim cílem je vytřídit z černých popelnic vše, co by mohlo být dále využitelné,“ říká Jakub Jirgl.

Informoval, že od letošního ledna vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Zohledňuje především závazné stanovisko Evropské unie ohledně navýšení třídění a využití odpadů, které vyprodukují občané. Podle této normy by do roku 2025 měla města a obce postupnými kroky docílit vytřídění šedesát procent využitelných složek ze směsných komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že spolu s požadavky na recyklaci budou každý rok růst také poplatky za ukládání odpadů na skládkách, je v zájmu lidí vytřídit z odpadů co největší množství využitelných složek.

Zároveň by měla být prosazována taková řešení, aby odpad zbytečně necestoval ke zpracování do vzdálených regionů. „Město Šumperk proto navázalo spolupráci s bioplynovou stanicí v sousedním Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady a vytváří z nich obnovitelné energie,“ informoval místostarosta. Díky těmto krokům by mohlo dojít do budoucna ke snížení objemu komunálních odpadů o minimálně třicet procent a zároveň i ke zpomalení nárůstu cen za likvidaci komunálního odpadu.

Co lidé budou moci třídit do nádob určených pro gastro odpad?

Jde o veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo, ořezy ovoce a zeleniny, sedliny z kávy, sáčky od čaje apod. Prošlé i neotevřené potraviny budou moci vhazovat do sběrných nádob v původních obalech, zbytky jídla a další kuchyňský opad mohou vkládat například do běžných pytlů na odpad. „Pro správné nastavení celého projektu, je pro nás důležité zjistit ochotu obyvatel Šumperka třídit gastro odpad. Do projektu se mohou zapojit celé bytové domy prostřednictvím svého zástupce i jednotlivé domácnosti,“ sdělil Jakub Jirgl s tím, že zájemci o zařazení do pilotního projektu sběru gastro odpadu se mohou hlásit na e-mailové adrese: gastro@sumperk.cz.

Ze všech těchto odpadů lze v bioplynové stanici společnosti EFG Rapotín BPS vytvořit elektrickou energii. „Dodáváme již čtvrtým rokem do rozvodné sítě, dále vyrábíme tepelnou energií a BioCNG. Tento bioplyn srovnatelný se zemním plynem aktuálně jako první v České republice dodáváme do distribuční plynárenské soustavy. Běžný občan by si tak doslova mohl sáhnout na energii, která bude vyrobená z jeho vlastního vyseparovaného odpadu,“ uvedl obchodní ředitel společnosti EFG Rapotín BPS Ondřej Černý. Navíc zdůraznil, že odpad bude do Rapotína svážen auty na bioplyn.

V současné době činí pro obyvatele Šumperka poplatek za svoz odpadu 744 korun za rok. I když lidé za uplynulý rok vytřídili 37 procent odpadu, množství směsného odpadu stále roste. V roce 2020 jej bylo o 1 121 tun více než v roce 2019. V roce 2020 vyprodukoval každý Šumperan 228 kilo odpadu, který byl uložen na skládku. Aby nedocházelo k výraznému navyšování poplatku, je třeba toto množství snížit už v letošním roce na 200 kilo na obyvatele a v dalších letech vždy o deset kilo až na 120 kilo v roce 2029.

Další informace ZDE

Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze