Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéKomunikace s občanyOsobnosti

Jak to vidí starostové, Plzeňský kraj

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vašeho města?

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

3. Co by se podle Vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit?

 

Václav Bernard, starosta městysu Všeruby (cca 800 obyvatel, okres Domažlice)

1. Nejvíce se nás dotýkají témata, jako je dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost a dostupnost zdravotnických a sociálních služeb. Z oblasti dopravy jsou to nejvíce veřejná doprava, správa a údržba silnic a cyklodoprava.

2. Co se týče dopravy, tak Plzeňský kraj za poslední čas odvedl obrovský kus práce. Oblast veřejné dopravy prošla celkovou modernizací a transformací, nemohu také zapomenout na úspěšný tendr na nového dodavatele těchto služeb. Pokud jde o dopravní obslužnost v naší lokalitě, určitě bychom uvítali tzv. školní autobusy. I přes veškerou snahu se nám nedaří skloubit jízdní řády a čas zahájení a ukončení výuky dle školního rozvrhu. Žáci tak musí předčasně vstávat a za každého počasí čekat téměř hodinu na zahájení vyučování.

Je také třeba zdůraznit, že Plzeňský kraj patří mezi kraje s jednou z nejlépe udržovaných sítí komunikací a podporou cykloturistiky, která v poslední době zaznamenává obrovský rozmach. Nejinak je tomu i v rámci našeho kraje. Kraje by měly převzít iniciativu při budování páteřní sítě cyklostezek v širším měřítku, propojovat je se sousedními a začít je spravovat. Nejmenší obce mnohdy nemají v rozpočtech finance na výstavbu, provoz a údržbu. Mnoho cyklostezek je z těchto důvodů nepropojeno.

Co by se určitě mělo změnit, je přístup k opravám průtahů malých obcí. Ne výjimečně při plošných opravách komunikací jsou při nich průtahy vynechány, i když se ví, že tamní obec v nejbližších 10 letech nebude schopna zafinancovat všechny potřebné sítě, což je v současné době jeden z hlavních předpokladů pro realizaci opravy povrchů průtahů obcí.

Samostatnou kapitolou je pak neúměrná zátěž obcí ležících podél komunikace II/184 těžkou tranzitní dopravou. I když jde o krajskou komunikaci, hlavní slovo má v tomto směru správní orgán příslušné ORP, v našem případě MÚ Domažlice. Navíc je platná legislativa postavena tak, že de facto záleží na libovůli jednoho úředníka a na alibi, které mu poskytne jeden policista.

3. Co by se mohlo a mělo změnit a zlepšit na úrovni kraje je podpora malých obcí a měst. Plzeňský kraj je především venkov tvořený mnoha menšími obcemi, které dlouhodobě bojují se stárnutím a vylidňováním, s odchodem mladých lidí, potýkají se s větším rizikem chudoby a s mnoha dalšími specifickými problémy. Menším obcím chybí především infrastruktura, občanská vybavenost a vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. V rámci komise pro obnovu plzeňského venkova jsme se s kolegy z komise intenzivně zabývali, jakým způsobem oživit, zatraktivnit a ulehčit občanům život na venkově a tím přispět k jeho rozvoji.

Důležitá se z tohoto pohledu jeví podpora projektové přípravy pro investiční i neinvestiční akce jednotlivých obcí a regionů, podpora mikroregionů a místních akčních skupin a jejich strategických plánů. Plzeňský kraj by měl mít velký zájem na jejich podpoře a fungování a na vzniku plánu investic a projektů jednotlivých obcí.

Plzeňský kraj by v rámci podpory svého venkova měl mít také zájem zajistit například kvalitní výuku – s tím souvisí infrastruktura pro nové i stávající učitele (např. obecní byty), zajistit dostupnou zdravotní péči – tedy infrastrukturu pro lékaře (jako např. ordinace, vybavení), zajistit kvalitní infrastrukturu – tj. vodovod, kanalizaci, dopravu, místní komunikace, prodejny atd. Také vyhradit finanční prostředky a patřičné dotační tituly pro podporu spolkové činnosti v obcích a mezi obcemi a v neposlední řadě při povolování a úpravách územních plánů důrazně řešit sociální, bezpečnostní, infrastrukturální aspekty vzniku nových průmyslových zón a velký důraz klást na oprávněnost záboru v rámci půdního fondu.

 

Luboš Pták, starosta obce Bušovice (cca 600 obyvatel, okres Rokycany)

1. Zejména se nás týkají dotace – vodovody, kanalizace a další drobné dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova.

2. S přístupem kraje i výsledky jsme spokojeni.

3. Zlepšit by se měly některé metodické činnosti.

 

Vladimíra Štejrová, starostka obce Chlumčany (cca 2400 obyvatel, okres Plzeň-jih)

1. Téma, které nejčastěji skloňujeme ve spolupráci s krajem, je poskytování dotací. Přestože se snažíme z rozpočtu vyčlenit značné finanční prostředky na rozvoj obce, podpora z Plzeňského kraje nám rozšiřuje možnosti. Jedná se o finanční výpomoc, která je pro Chlumčany velice důležitá a vážíme si každého schváleného dotačního titulu. S krajem často řešíme i dopravní spojení. V poslední době jsme zažili jeho obrovskou podporu, co se týče informovanosti během covidové doby.

2. V rámci dopravních spojů nám kraj vyhověl při změně jízdních řádů, na které byli naši občané zvyklí. Co se týče dotačních titulů, i tam cítíme, že se kraj snaží, seč může, aby obce v rámci svých možností co nejvíce podporoval.

3. Přestože Plzeňský kraj obci poskytuje odbornou metodickou podporu v rámci výkonu jednotlivých agend, tak co by se mohlo a mělo změnit, je intenzivní metodické vedení volených orgánů. V případě změny statutárních zástupců obce se do čela dostávají mnohdy osoby, které v začátcích nemají potřebné zkušenosti, přesto musí hned rozhodovat. Proto, aby obce od počátku rozhodovaly právně správně, by měl vzniknout jakýsi mentor, který by nově zvoleným zástupcům obcí pomáhal v jejich prvních krocích. Jako vhodné se dále jeví zřízení centrálního právního oddělení, které by pro obce v našem kraji bylo zřízeno.

 

Ladislav Macák, starosta města Tachov (cca 13 000 obyvatel)

1. Největší a dlouhodobý problém je obchvat města, který by zajistil, aby nemusela veškerá nákladní doprava od hranic a zpět jezdit přes jeho střed. Další dlouhodobý problém je chybějící okresní nemocnice a komplikované zajištění potřebné zdravotní péče. Do nemocnice je to od nás zhruba 60 kilometrů!

2. Zatím nemůžeme být spokojeni, protože minimálně 10 let se nic nezlepšilo. Jsme příliš daleko od Plzně.

3. Uvědomit si, že Tachovsko je také součástí Plzeňského kraje a že tu zatím také žijí obyvatelé, kteří bohužel odcházejí (především mladí).

 

Autor: Radomír Starý

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze