Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéKomunikace s občanyOsobnosti

Jak to vidí starostové, Pardubický kraj

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vašeho města?

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

3. Co by se podle Vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit?

 

Magdaléna Peterková, starostka města Česká Třebová (cca 15 400 obyvatel, okres Ústí nad Orlicí)

1. Kromě spolufinancování nejrůznějších projektů města se naší městské samosprávy velice dotýká dopravní infrastruktura, především pak rekonstrukce a opravy krajské silniční sítě. Neméně důležitá jsou pro nás témata, která se týkají oblasti sociální, školství, kultury a sportu.

2. Celkově lze spolupráci hodnotit jako velice přínosnou. Pardubický kraj například v letošním roce poskytl finanční prostředky na dvě investiční akce v našich přidružených obcích, které přispějí tamnímu společenskému životu. Kraj vydal i dlouhodobý program rozvoje dopravy, který se minimálně v České Třebové daří plnit, čehož jsou důkazem četné rekonstrukce na krajských komunikacích ve městě i blízkém okolí. Oceňuji spolupráci i v dalších výše uvedených oblastech, zejména ve školství a sociálních záležitostech. Díky vstřícnému přístupu Pardubického kraje se v našem městě podařilo zachovat dislokované pracoviště Speciální základní školy Ústí nad Orlicí.

3. Přivítali bychom informace o rekonstrukcích a opravách krajských silnic v našem katastru s dostatečným časovým předstihem kvůli koordinaci s vlastní investiční činností a akcemi jiných investorů (ČEZ, vodárenská společnost aj.). Doporučujeme také iniciovat změnu v dnes už poněkud chaotických podmínkách pro přidělování jednotlivých dotačních titulů ze strany ústředních orgánů.

 

Miloš Mička, starosta města Moravská Třebová (cca 10 000 obyvatel, okres Svitavy)

1. V posledních dvou letech je ve vazbě na kraj ústředním tématem výstavba nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, jejímž investorem je právě kraj. S krajem také řešíme rekonstrukce komunikací 2. a 3. třídy probíhajících městem, ale i naším regionem. Kraj nám také poskytuje podporu v oblasti řešení budoucnosti školství v Moravské Třebové, důležitá je pro nás též podpora nového leteckého oboru na našem gymnáziu. Nezanedbatelné je téma sociální oblasti, kde spolupracujeme na doplnění systému sociálních služeb.

2. S komunikací a řešením výše zmíněných témat jsme spokojeni. Týká se to zejména výstavby nemocnice, která bude zahájena i přes negativní dopady nouzového stavu na ekonomiku státu, krajů a obcí. Oceňujeme také vysokou kvalifikaci jednotlivých pracovníků krajského úřadu a ochotu kraje pomoci městu s řešením daných problematik.

3. Jediné, co mne v tuto chvíli napadá, je potřeba vyhodnotit krizové řízení, organizaci a komunikaci během krizové situace, jako bylo období koronavirové pandemie. Zde se určitě nachází prostor pro zlepšení a poučení se z nedostatků. Věřím však, že i to bude v brzké době tématem jednání.

 

Dušan Pávek, starosta města Jevíčko (cca 2800 obyvatel, okres Svitavy)

1. Město Jevíčko leží v nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje a mohlo by se tedy zdát, že je na periferii kraje, ale mohu s klidným svědomím potvrdit, že tomu tak není. Ve většině oblastí jsme s krajem v úzké spolupráci. Jedná se zejména o správu a údržbu krajských silnic, jejichž stav se v našem regionu postupně dostává na velmi dobrou úroveň. Například v intravilánu města se snažíme vždy při opravách kanalizací a vodovodů a dalších podzemních sítí spolupracovat na následné obnově povrchů krajských komunikací. Vznikají tak městské a krajské projekty, které na sebe vzájemně navazují a zvyšují efektivitu odvedené práce. Taktéž v oblasti kultury a památkové péče se za poslední roky spolupráce s Pardubickým krajem významně zlepšila, vždyť díky krajským dotacím jsou každoročně podporovány městské projekty na kulturní akce nebo opravy kulturních památek, jichž máme na svém území požehnaně. Například za rok 2019 získalo Jevíčko titul Historické město roku v Pardubickém kraji a také titul za obnovu malé kulturní památky – barokní kapličky na Arnoštovském kopci.

I v dalších oblastech se města krajská spolupráce dotýká, např. v oblasti vzdělávání jde zejména o zřizovatelské funkce a podporu Gymnázia Jevíčko. V oblasti zdravotnictví zřizuje Pardubický kraj v Jevíčku Odborný léčebný ústav, který je vyhlášen nejen díky více jak stoleté historii, ale zejména vynikající péči v oblasti rehabilitace pohybového aparátu a plic a léčbě tuberkulózy. Výborná podpora je rovněž u dobrovolného hasičstva a menších výjezdových jednotek JSDH.

Větší problémy však v Jevíčku pociťujeme v oblasti dopravní obslužnosti, kdy také částečně díky hraničení Jevíčka s Jihomoravským a Olomouckým krajem máme potíže při dostupnosti větších měst. Problémy působí právě návaznost mezikrajské dopravy. Rovněž naše krajské město Pardubice je pro nás složitě dopravně dostupné a neexistuje žádný přímý spoj, který by obyvatele Jevíčska do Pardubic dopravil. Závěrem však musím shrnout přístup Pardubického kraje k našemu regionu jako velmi pozitivní.

2. Jak jsem výše popsal, s řešením většiny krajských témat jsme velmi spokojeni.

3. Nemohu říci, že bych v určité oblasti pociťoval zásadní nedostatky, ale přece jen bych viděl možnost ke zlepšení například v oblasti životního prostředí nebo odpadového hospodářství. Je řada obcí, které by potřebovaly více nasměrovat a podpořit v péči o zadržování vody v krajině a zeleň. Vím, že pro tyto záležitosti existují státní dotační podpory, ale mnohdy by obce přivítaly i drobnější a hlavně jednodušší programy, ze kterých by mohly jednoduše zlepšit třeba situaci obecního rybníku, potoka nebo podpořit výsadbu zeleně. Státní dotační programy jsou poměrně složité na přípravu a nákladné při zpracování projektové dokumentace. Zde, stejně jako v jiných oblastech, bych jednoduchost a dostupnost krajských dotací velmi přivítal. Obdobně je tomu v případě odpadového hospodářství, kde podle mého názoru každá obec pracuje „na vlastním písečku“ a není jasně nastavená krajská koncepce nakládání s odpady, podle které by mohly obce jednotněji a efektivněji tyto záležitosti řešit.

 

Autor: Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze