Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéOsobnosti

Jak to vidí starostové, Jihočeský kraj

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce či vašeho města?

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

3. Co by se podle vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit?

 

Jaromír Slíva, starosta města České Velenice (cca 3 600 obyvatel, okres Jindřichův Hradec)

1. Těch témat je celá řada. Vyzdvihnu alespoň dvě, která jsou pro nás zásadní. Prvním je zajištění lékařské péče. České Velenice leží v periferní oblasti kraje a za lékaři specialisty musíme cestovat do 60 km vzdálené nemocnice. Druhým tématem je dopravní obslužnost. Opět to souvisí s polohou města. Ve zdejší průmyslové zóně je zaměstnáno okolo 2 000 pracovníků nejen z místa, ale i poměrně vzdáleného okolí.

2. V prvním případě se díky kraji situace zlepšila. Čeští pacienti nyní mohou za péčí dojíždět do nemocnice v sousedním rakouském městě Gmünd, vzdálené od nás jen 2 km. Naši občané tak mohou využít služeb například chirurgické a ortopedické ambulance nebo ambulance interní medicíny. Nemusí za uvedené služby nic doplácet, protože české zdravotní pojišťovny proplácí do Rakouska cenu výkonů, která by byla uhrazena za tu samou péči u nás. Na to přistoupily až na dvě výjimky všechny naše zdravotní pojišťovny. Moc nám to pomohlo, i když za péčí v ostatních oborech musíme nadále dojíždět poměrně daleko. Pokud jde o druhé téma, zde se nám vyhovující řešení stále nedaří najít. Je samozřejmě těžké skloubit požadavky všech zaměstnavatelů, škol a občanů na jízdní řády, na druhou stranu zdejší průmyslová zóna je významným regionálním zaměstnavatelem, jemuž by měla regionální doprava sloužit.

3. Stále nám chybí jasné koncepční informace k zajištění nakládání s odpady na úrovni kraje. Každá obec má nějak nastavený systém a v souvislosti se změnami legislativy se nemáme o co opřít.

 

Martina Mikšíčková, starostka města Mirotice (cca 1 200 obyvatel, okres Písek)

1. Témat by byla spousta. V našem městě v současné době probíhá výstavba splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod a obnovy vodovodu. S tím souvisí následná oprava komunikací, které jsou v majetku Jihočeského kraje a ve správě SÚS. Komunikace byly ve špatném stavu již před zahájením stavby, je proto nutná oprava v celé šíři. Mirotice i okolní obce sužuje tranzitní kamionová doprava. Řidiči se vyhýbají placenému úseku D4 a cestu od Prahy ve směru na Plzeň (i obráceně) si zkracují přes naše město. Situaci by vyřešilo omezení tranzitní kamionové dopravy o celkové hmotnosti nad 12 tun, o což se právě snažíme. I když daleko vhodnější variantou se zdá být úprava platné legislativy – povinnost tranzitní kamionové dopravy použít silnice vyšších tříd. Občany také trápí nedostatečná dopravní obslužnost: není vůle dopravců sjíždět z D4 do našeho města.

Stejně jako většina obcí využíváme v maximální míře dotačních programů Jihočeského kraje, které jsou velice kvalifikovaně připravovány.

2. Ve většině témat se podaří najít shodu, Jihočeský kraj s námi spolupracuje a v mnoha věcech vychází vstříc. Vše závisí na lidech, na jejich zájmu, ochotě a vstřícnosti. V současnosti řešíme zmíněnou otázku tranzitu přes město a okolní obce a věřím, že i v tomto nám kraj bude nápomocen.

3. Snad větší informovanost obcí o připravovaných krajských projektech, např. oprav komunikací, likvidace komunálního odpadu po roce 2030 atd. Na řešení jednotlivých situací jsme schopni se domluvit. Občas narážíme na úředního „šimla“, který je dán platnou legislativou, ale to neovlivníme my ani kraj.

 

Karel Macků, starosta města Dačice (cca 7 300 obyvatel, okres Jindřichův Hradec)

1. Ze společných akcí vyberu aktuálně řešenou sportovní halu pro dačické oddíly florbalistů a foosballistů. Ti už dlouhou dobu touží po takovém prostoru, kde by mohli hrát ligové zápasy v domácím prostředí a které by splňovalo nutné podmínky pro jejich soutěže. Vedení města, radní i zastupitelé se tím zodpovědně zabývají. Výsledkem jednání s ředitelem Střední školy technické a obchodní Pavlem Kopačkou a náměstky hejtmanky Jihočeského kraje Zdeňkem Dvořákem a Jaromírem Novákem je přestavba sportovní haly u střední školy, která je ve vlastnictví kraje.

2. Na dubnovém zasedání zastupitelstva bylo v této záležitosti schváleno uzavření smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem. Předpokládané náklady plánované přístavby a rekonstrukce sportovní haly činí 36 mil. Kč s DPH a byly by hrazené z rozpočtů jak Jihočeského kraje, tak města Dačice, ale i z dotace národního financování, případně z fondů EU. Ještě uvedu, že před dokončením je společné dílo s Jihočeským krajem – nová budova domu dětí a mládeže.

 

Autor: Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze