Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Průzkumy PROmo

Jak se jarní sčítání lidu dotkne samospráv

Po 10 letech nás letos na jaře čeká sčítání lidu. Podle Českého statistického úřadu se uskuteční od 27. března do 11. května. Zjišťovat se opět budou údaje o osobách, domácnostech a bydlení. Jak se sčítání dotkne samospráv a jakou bude mít podobu?

Sčítání lidu se koná každých deset let. Poprvé se na českém území sčítalo v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se sčítání lidu uskutečnilo devět. Naposledy před 10 lety, kdy se dotazníky daly poprvé vyplňovat přes internet. Tématu se věnoval i jeden z webinářů SMS ČR, jehož hostem byl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Účastnila se jej také členka Pracovní skupiny pro služby na venkově a starostka obce Dolní Zálezly v Ústeckém kraji Magda Pejšová. Podrobnosti o sčítání lidu přinášíme v podobě rozhovoru s ní.

 

Paní starostko, k čemu jsou samosprávám dobré výsledky sčítání?

Získané informace jsou pro samosprávy užitečné především při plánování, využíváme je při tvorbě strategických programů, hodí se při plánování kapacity škol a školek, dětských hřišť, sociálního bydlení apod. Registr obyvatel eviduje počet lidí s trvalým pobytem v obci, ale pouze sčítání nám poskytne informaci o tom, kolik lidí v obci skutečně bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni.

 

Na webináři mimo jiné zaznělo, že oproti sčítání, které si pamatujeme z doby před 20 lety, se počet vyplňovaných údajů snížil takřka o polovinu. Už se nebudou objevovat dotazy na majetkové poměry, zdraví, nepovinná bude i kolonka náboženské vyznání. Průměrný čas na vyplnění formuláře prý zabere jedné osobě zhruba 15 minut. V čem to bude ještě jiné?

Letošní sčítání je připraveno tak, aby bylo pro lidi co nejjednodušší. Důraz se klade na online formu sečtení. Ti, co se rozhodnou vyplnit sčítací formulář online, nebudou muset řešit, kde získat nebo odevzdat papírový dotazník. K vyplnění jim postačí počítač, tablet nebo mobilní telefon, číslo OP a datum narození. Elektronická fáze sčítání bude časově předřazena té klasické, která se pak uskuteční formou papírového dotazníku. Díky propojení se státními registry a databázemi (např. registr obyvatel, databází ČSSZ, cizinecký informační systém, RÚIAN apod) nebudou muset lidé nově odpovídat na otázky, které lze získat z těchto zdrojů. Odbourán byl celý formulář o domech, který byl komplet nahrazen daty z Registru územních adres a nemovitostí.

 

Co se tedy bude zjišťovat?

Budou to základní údaje o osobách, domácnostech a bydlení.  Kdo v domácnosti žije, jaké jsou jejich vzájemné příbuzenské vztahy, zjišťuje se vzdělání, status zaměstnanosti, jestli studují nebo jsou již ve starobním důchodu. Lidé budou dotazováni na místo pracoviště či školy, ale také na obor, v němž pracují. Osobní otázky týkající se národnosti a náboženství budou dobrovolné. Vyplnit bude třeba také údaje o bytě, jeho velikosti, počtu místností nebo např. způsobu vytápění. Lidé se nemusí bát, že by museli odpovídat na nějaké citlivé otázky (majetkové poměry, zdraví…), ty v dotazníku zcela chybí.

 

Spoléhá se tedy na to, že většina formulářů bude vyplněna online. Bude i nějaká aplikace na mobilní zařízení?

ČSÚ věří, že je online forma mnohem pohodlnější a že v rodinách mladí pomohou s vyplněním formulářů seniorům. Mám informace, že se i některé obce chystají v tomto směru nabídnout pomocnou ruku. Co se týká aplikace, tak k dispozici budou obě varianty, jak formulář na webových stránkách, tak aplikace.

 

Odkdy budou dostupné elektronické formuláře a jak dlouhý čas budou mít respondenti na jejich vypsání?

Elektronické sčítání začne 27. března a na vyplnění bude prostor až do 9. dubna 2021. Následně proběhne vyhodnocení a zjištění, kdo se nesečetl online. Od 17. dubna do 11. května nastane čas pro vyplnění papírových formulářů. Ty dostanou všichni, kteří se nesečtou elektronicky, buď od sčítacích komisařů, nebo na kontaktních místech ČP, kde si je mohou vyzvednout. Vyplněné formuláře bude možné předat sčítacím komisařům, odevzdat na kontaktních místech, případně vhodit do schránky ČP.

 

Jak se sčítání dotkne samospráv? Jak to bude probíhat?

V průběhu sčítání je úkolů pro obce méně než v roce 2011. Nově se již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel nesečtených v řádném termínu a nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k internetu pro zájemce o vyplnění elektronického sčítacího formuláře na úřadě. Jejich úkolem bude v průběhu samotného sčítání pouze informovat občany o sčítání, a to tak, že na své úřední desce zveřejní oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů (včetně případných změn) a adresu a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty. Připravené podklady obdrží od ČSÚ.  Vzhledem k tomu, že byly formuláře o domech nahrazeny daty z RÚIAN, nemusí obce ani žádné formuláře vyplňovat.

 

Jak bude s obcemi při sčítání spolupracovat ČSÚ?

Velkou část spolupráce s ČSÚ mají samosprávy již za sebou. Účelem této spolupráce bylo zkompletování a zpřesnění evidence a identifikace budov. Stavební úřady spolupracovaly při došetření technickoekonomických atributů budov a při harmonizaci hranic a popisu základních sídelních jednotek. Většiny obcí se týkalo doplňování informací za bytové domy a byty v jejich vlastnictví.

 

Na co se mají obce už nyní připravit?

Pro obce není sčítání 2021 nijak komplikované ani zatěžující, takže zvláštní příprava není nutná. Hlavní úlohou obcí je informovat a pozitivně motivovat občany k vyplnění formulářů. Snad jen obce se specifickými lokalitami mají o něco více starostí.

 

Ano. Jak bude právě v těchto lokalitách, kde žijí například problematičtí občané, probíhat sběr dat?

V obcích se specifickými lokalitami bude ČSÚ, stejně jako v minulosti, spolupracovat s městskou policií či terénními sociálními pracovníky, kteří pomohou sečíst i tato problematická, nicméně pro sčítání důležitá místa. K zajištění vhodného doprovodu sčítacích komisařů do lokalit, kde se předpokládá méně vstřícný postoj obyvatel ke sčítání, byly samosprávy osloveny již koncem minulého roku. Motivovány jsou účelovou dotací, kterou může obec na zajištění doprovodu čerpat.

 

Neobává se ČSÚ toho, že v souvislosti se sčítáním a návštěvami komisařů zneužijí této situace i šmejdi? Přece jen už není zvykem, aby dnes zvonil na domy někdo jiný než pošťák… Dostanou obce například dopředu informaci o tom, kdy je navštíví terénní pracovník?

Nikdy se nedá zcela vyloučit, že se někdo nepokusí zneužít situace. Proto budou obce o pohybu sčítacích komisařů v obci informovány. Důležitá bude tedy i míra informovanosti občanů ze strany obce.

 

Budou nějaké postihy pro ty, kteří například sčítání odmítnou nebo se mu budou snažit vyhnout?

Těm, kteří se záměrně vyhnou sčítání, hrozí přestupkové řízení a pokuta až do výše 10 tisíc korun. Pro zajímavost, při prvním soupisu obyvatel v roce 1753 byl trest o něco přísnější. Bylo stanoveno, že poddaný, který se soupisu záměrně vyhne, bude se ukrývat, nebo dokonce uprchne, bude poté, co bude dopaden, zatčen a potrestán dvěma lety prací na pevnostních stavbách. Pokud by ukryl svůj dobytek před soupisem, kdekoli bude dobytek nalezen, bude konfiskován.

 

Hrozí nějaké pokuty i starostům, kteří nebudou spolupracovat s komisaři například v problematických lokalitách?

Nemyslím si, že by starostky či starostové záměrně při sčítání lidu nespolupracovali. Určitě nebudou trestáni za to, že jsou jejich zdroje (časové, personální) omezené. ČSÚ věří v pozitivní motivaci a dohodu se samosprávám.

 

Děkuji za rozhovor, Marie Šuláková
Další informace najdete na webu SMS ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

Další článek
Kde se žije v ČR nejlépe
Image