Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Památky a kulturaŠkolství

Liberecký kraj dá 315 milionů na silnice, do školství a kultury

Vyšší daňové příjmy Libereckého kraje dosáhly za rok 2020 částky 314,9 milionu korun. Rada kraje proto jako každý rok odsouhlasila záměr zapojit je do rozpočtu krajských resortů na letošní rok. Nejvíce financí, a to konkrétně 212.862.100 korun, půjde opět do oblasti dopravy. Rozhodnutí rady ještě musí schválit únorové krajské zastupitelstvo.

„Na konci každého kalendářního roku projednává krajská rada rozpočet na následující rok a následně začátkem příslušného roku také zapojení disponibilních vyšších daňových příjmů. Pravidlem bývá, že ty narůstají právě v posledních měsících roku. Oslovil jsem proto jednotlivé krajské resorty s žádostí o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků, včetně podrobného zdůvodnění, na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Požadavky resortů činily celkem 597,3 milionu korun. „S ohledem na priority kraje a v souladu se zásadou vyrovnanosti rozpočtu jsme museli některé požadavky přehodnotit a snížit je, a to celkem o 282,4 milionu korun na odpovídající disponibilní zdroje ve výši 314,9 milionu,“ vysvětlil Miklík.

„Jako každý rok jsou peníze z hospodářského výsledku minulého roku určeny především na opravy a investice do majetku kraje, krajských silnic a organizací. Zastupitelům také navrhujme doplnění Dotačního fondu Libereckého kraje na celkovou částku 110 milionů korun, navýšení zdrojů Krizového fondu Libereckého kraje a podpoříme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti kultury a školství,“ dodal hejtman Martin Půta.

Do resortu dopravy míří celkem 212.862.100 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby, do cyklostezek a cyklotras či dopravní obslužnosti. Letos také vyčlenil 60 milionů korun jako rezervu na zajištění činnosti vnitřního dopravce.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti obdrží 37.095.000 korun. Tyto prostředky využije například na dotační programy podporující činnost dětí a mládeže či na prevenci rizikového chování. Nezapomíná ani na opravy školních budov.

Celkem 17.705.000 korun dostane z vyšších daňových příjmů oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kde hrají nejvýznamnější roli podpora příspěvkových organizací či restaurování sbírkových předmětů.

Resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky může disponovat 17.200.030 korunami, které využije například na projektovou dokumentaci nového objektu zdravotnické školy v Liberci anebo na rekonstrukci krajského statku ve Frýdlantu.

Do zdravotnictví půjde 8.832.870 korun, a to kupříkladu na zajištění zubní pohotovosti nebo zachování speciálních záchranných prací v rámci provozu vrtulníků letecké záchranné služby.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova obdrží 7.975.000 korun. Peníze budou rozděleny v Dotačním fondu Libereckého kraje, a to konkrétně v programech obnovy venkova či v regionálním inovačním programu.

Resort kancelář hejtmana dostane 7.200.000 korun, které využije na projekt společné česko-německé služebny Police ČR v Hrádku nad Nisou nebo na podporu hasičů.

Resort životního prostředí a zemědělství bude mít z vyšších daňových příjmů 5.780.000 korun. Z nich může zaplatit třeba audit v Ekocentru v Oldřichově v Hájích nebo dofinancovat programy týkající se životního prostředí.

Pro resort sociálních věcí je vyčleněno celkem 250.000 korun, které využije na podporu integrace národnostních menšin a cizinců.

Více informací ZDE

Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze