Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŠkolství

Na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zkvalitňování zázemí pro výuku na základních školách. Dohodli se, že limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude v rozmezí od 3 do 50 milionů korun. Zároveň se mění míra financování z IROPu podle kategorie regionů, aby přidělování dotací bylo co spravedlivější. Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje odborných učeben v základních školách mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí.

“Napravujeme chyby, které způsobila předchozí vláda. Ta vůbec nebrala v potaz, že by méně rozvinuté regiony měly mít nárok na větší míru podpory, než ty více rozvinuté. Dohodli jsme se proto s partnery na míře financování z IROPu – pro méně rozvinuté regiony je určeno 90 %, pro přechodové regiony 80 %. Pro projekty malých obcí, které budou své záměry realizovat v dalších výzvách prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, se nic nemění a výše kofinancování bude plánovaných 95 %,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzva, kde je pro základní školy připraveno 3,2 mld. Kč, bude vyhlášená 1. listopadu 2022. Škola bude moct podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Žadatelé budou znát předem informace o základních parametrech prostřednictvím avíza výzev. Pro projekty menších obcí, za podmínek kofinancování ze strany Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) ve výši 95 %, je pak určena výzva přes Místní akční skupiny, kterou vyhlásíme do konce roku.

Budování školské infrastruktury objektivně potřebuje další zdroje financování, k jejichž hledání Poslanecká sněmovna v září vládu usnesením vyzvala. Ivan Bartoš toto usnesení podpořil a při vyjednávání o rozpočtu postupoval v souladu s jeho závěry.

Do konce roku je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR, kde budou opět platit původní podmínky, protože k zacílení dojde prostřednictvím strategie ITI. Bude vypsána i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde odhadujeme zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.

Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání v uhelných regionech pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Foto a zdroj: MMR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze