Ekolist

2806, 2022

Petr Holub: Česko nesplnilo cíle úspory energie

28. 6. 2022|

V následujícím informačně kompaktním  a odborném textu novinář Ekolistu Petr Holub vysvětluje, proč Česká reoublika neplní cíle úspor energií. Vláda obdržela zprávu o plnění cílů úspor energie, které vyplývají z evropské směrnice o energetické účinnosti. Zpráva předkládá konečné zhodnocení pro období 2014–2020 a naznačuje, jak si stojíme na začátku nové [...]

Go to Top