Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Tiskové zprávyŽivotní prostředí

Delegace ČR se zúčastnila konference WHO k životnímu prostředí a zdraví v Budapešti

Image

Delegace České republiky vedená panem náměstkem Václavem Pláteníkem se v Budapešti zúčastnila v pořadí sedmé ministerské konference konané za účelem pravidelného setkání členských zemí Evropského regionu WHO na vysoké úrovni, které se věnují vzájemné provázanosti problémů v oblasti životního prostředí a zdraví. Za ministerstvo životního prostředí se zúčastnila Dominika Bachmanová z oddělení mnohostranných vztahů.

Předchozí ministerská konference se uskutečnila v Ostravě v roce 2017. Z tohoto důvodu měl pan náměstek Pláteník na úvod konference proslov k reflexi tzv. Ostravské deklarace a symbolicky předal štafetu z Ostravy do Budapešti.

„Ve svém projevu jsem připomněl důvod, proč byla v roce 2017 pro konání konference vybrána právě Ostrava. Jedná se o město, které je neodmyslitelně spjaté s hornickou činností a s tím spojenými environmentálními riziky pro zdraví, které se však daří úspěšně revitalizovat a zlepšovat tak kvalitu života tamních občanů. Ostravská deklarace nabídla ambiciózní návrh opatření, jak řešit nemoci připisované environmentálním faktorům. Mnohé závazky z Ostravské deklarace se staly ještě relevantnějšími v kontextu pandemie covid-19. Oceňuji, že Budapešťská deklarace závazky z Ostravy ještě dále rozšiřuje a nabízí komplexní a meziodvětvové řešení složitých problémů v oblasti dopadů životního prostředí na lidské zdraví,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.

„Velmi si vážím, že pan náměstek ve svém proslovu mimo jiné zmínil dopady ruské agrese na Ukrajinu, když se této konference na pozvání hostitelské země zcela nepochopitelně zúčastnili i zástupci Ruské federace. Na protest proti maďarskému jednání se česká delegace nezúčastnila oficiální recepce. Jsem velmi rád, že se Česká republika spolu s některými dalšími státy připojila ke společnému prohlášení Ukrajiny,“ okomentoval dění ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Důležitost těchto konferencí podtrhují statistiky WHO, ze kterých vyplývá, že každý rok nejméně 1,4 mil. Evropanů zemře předčasně na následky znečištění prostředí, přičemž jen znečištění ovzduší má za následek více než polovinu těchto úmrtí.

“Účastníci konference se shodli, že především znečistění ovzduší je jedním z nejpalčivějších témat pro evropský region. MŽP a MZd budou v návaznosti na konferenci dále rozvíjet spolupráci pro implementaci závazků z ministerské deklarace, součástí které jsou mimo jiné i závazky v oblasti znečištění ovzduší. RECETOX, který pro MŽP plní funkci Národního centra pro toxické látky, uspořádal během konference vedlejší akci ve spolupráci s francouzskou agenturou ANSES (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety), která se věnovala budování výzkumných kapacit pro hodnocení chemických rizik v Evropě,” uvedla Dominika Bachmanová z oddělení mnohostranných vztahů ministerstva životního prostředí, která resort na konferenci zastupovala. Konference reagovala na dopad pandemie covid-19 a zhodnotila pokrok v dosažení Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Zvláštní pozornost byla věnována tzv. trojité krizi, která je způsobena prolínáním klimatických změn, znečištěním životního prostředí a ztrátou biodiverzity, které mají vliv na zdraví. Výstupem konference je pak Budapešťská deklarace, tedy politický dokument definující evropskou politiku v této oblasti do roku 2030, který navazuje na závazky obsažené v předchozí Ostravské deklaraci.

Foto a Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze