Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetikaTiskové zprávy

Energetická nezávislost Česka přichází skrz Modernizační fond

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení financování investic ve výši téměř 73 miliard korun. 

Prostředky získané z emisních povolenek směřují cíleně do oblastí, jako je energetika, doprava a průmysl, abychom mohli zvýšit energetickou účinnost, dekarbonizaci výroby a podpořit energetickou soběstačnost země. Spolu s aktuálně schválenými prostředky získala Česká republika z Modernizačního fondu dosud 267 miliard korun.

„Modernizační fond je pro nás klíčovým nástrojem v dosahování našich cílů v oblasti modernizace a energetické nezávislosti. Schválení dalších téměř 73 miliard představuje pro Českou republiku důležitý milník. Tyto prostředky nejenže posílí rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrobních podnicích i v domácnostech či teplárenství, ale nově také přispějí k dlouho očekávané modernizaci veřejné dopravy,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nová fotovoltaika: 12 miliard na energii pro vlastní spotřebu podniků, 20 miliard pro rodinné a bytové domy v NZÚ

Do financování obnovitelných zdrojů energie poteče přes 32 miliard korun. Ze schváleného investičního balíčku z Modernizačního fondu je vyčleněno více než 12 miliard korun k vybudování fotovoltaických elektráren s výkonem od 50 kW do 5 MW, které budou sloužit pro řešení vlastních energetických potřeb podniků. Dalších téměř 20 miliard korun bude investováno do výstavby nových fotovoltaických elektráren na rodinných a bytových domech v rámci programu Nová zelená úsporám. To je pro představu přibližně 125 tisíc nových solárních elektráren na střechách rodinných domů. Tyto investice povedou k výrobě více než 2,11 gigawatthodin energie ročně a snížení emisí CO2 o 1 819 kilotun. 

Vlaky, autobusy, trolejbusy a tramvaje na elektřinu nebo vodík. Na modernizaci veřejné dopravy půjde 22,4 miliardy

EIB rovněž schválila masivní investice do modernizace veřejné dopravy v Česku. Podpora z Modernizačního fondu ve výši 15,1 miliardy korun je určena na modernizaci kolejových vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem pro regionální osobní železniční dopravu. Dalších 7,3 miliardy korun bude investováno do nových vozidel pro městskou hromadnou dopravu, včetně bateriových či vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají nahrazujících běžné autobusové linky.

Podpora udržitelného průmyslu. Do teplárenství míří 12,5 miliardy, do průmyslu 6 miliard

Podporu od Evropské investiční banky získala také řada individuálních projektů směřujících k úsporám primární energie a dekarbonizaci českého průmyslu a teplárenství. „V oblasti teplárenství se podařilo obhájit investice ve výši 12,5 miliardy korun pro čtyři velké investiční projekty, z oboru průmyslové výroby uspěly tři projekty s investiční podporou ve výši 6 miliard korun,“ vypočítává ministr Hladík.

Mezi úspěšné teplárenské projekty se řadí projekt společnosti Mondi Štětí, který získal prostředky ve výši 3,1 miliardy korun. Projekt se zaměřuje na vybudování nového zdroje tepla se změnou palivové základny ze směsi hnědého uhlí a biomasy na biomasu. Zdroj bude provozován v konfiguraci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Projekt povede ke snížení emisí CO2 o 89 % a spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 95 %.

V oblasti průmyslu získal podporu ve výši 1,5 miliardy korun například projekt modernizace výroby kyseliny dusičné společnosti BorsodChem MCHZ. Projekt řeší výstavbu nové moderní linky na výrobu kyseliny dusičné s použitím technologií katalytického spalování zplyněného amoniaku. Koncepce linky umožňuje využití reakčního tepla pro výrobu páry, která bude sloužit pro vlastní pohon turbokompresoru a přebytek páry bude využit v parní turbíně pro výrobu elektrické energie. Modernizací se sníží produkce emisí CO2 o téměř 60 % a spotřeba energie o 35 %.

„Schválené individuální projekty v oblasti teplárenství povedou ke snížení emisí CO2 o 658 kilotun ročně a k úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů o 8 019 terajoulů ročně. Projekty z oblasti průmyslu přinesou další snížení emisí CO2 o 64 kilotun ročně a snížení konečné spotřeby energie o 772 terajoulů ročně. Přínosy dokládají účinnost a důležitost individuálních projektů, ale také potvrzují naše úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, jehož úřad je příjemcem prostředků z Modernizačního fondu a investice administruje.

Modernizační fond představuje zásadní zdroj finančních prostředků pro zajištění energetické nezávislosti Česka. Již nyní významně pomáhá průmyslovým odvětvím, elektrárnám, teplárnám, ale i běžným domácnostem s přechodem na zelenou energii z obnovitelných zdrojů. Spolu s aktuálně schválenými prostředky získala Česká republika z Modernizačního fondu dosud 267 miliard korun.

Foto a Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze