Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

ŠkolstvíTiskové zprávy

MŠMT udělilo ceny pro VŠ pedagogy, vědce i studenty 

Image

Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu dnes předali v budově Lichtenštejnského paláce ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

„Je mi velkou ctí, že dnes mohu předat ceny, které v oblasti vysokých škol pravidelně udělujeme, právě vám, protože jsem si vědom, že naše vysoké školství potřebuje právě ten typ lidí, jako jste vy,“ pozdravil oceněné pedagogy, vědce a studenty v úvodu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek a pokračoval:„V posledních týdnech a měsících jsem měl řadu příležitostí debatovat s reprezentanty vysokých škol o tom, jak bychom mohli nastavit prostředí, ve kterém se pohybujete, alespoň o něco lépe. Víme, že musíme lépe nastavit rozdíl mezi akademickou a profesní misí vysokých škol, ať už jde o akreditace, standardy personálního zajištění, a také kritéria kvality, musíme zavést cílenější podporu excelence na našich univerzitách, přičemž jsme připraveni i v podmínkách rozpočtové konsolidace, která pro příští rok velí k poměrně značné úspornosti, hledat finanční prostředky, které by povzbudily naše univerzity k tomu, aby zvyšovaly svoji úspěšnost zejména v získávání nejprestižnějších grantů. Věřím tomu, že i přes ne úplně příznivé vnější okolnosti a ekonomickou situaci budeme připraveni hledat recepty na to, abychom na našich vysokých školách vytvořili lepší podmínky jak pro špičkový výzkum a vzdělávání v akademických programech, tak také pro vzdělávání v programech profesních, protože si obě větve našeho vzdělávacího systému zaslouží změny, které by zlepšily fungování našeho terciárního vzdělávání. Ještě jednou chci proto poděkovat všem vám, kteří dnes převezmete tato vyznamenání, protože si nesmírně vaší práce vážím,“ dodal ministr Bek k laureátům.

Celkem bylo oceněno 21 laureátů:

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

MŠMT uděluje cenu v její současné podobě od roku 2014. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

 • Bc. Samuel Jankových – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • Bc. Monika Kučerová – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
 • Ing. Kristýna Davídková – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Mgr. Jan Faltejsek – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 • BcA. Tomáš Ráliš – Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
 • Ing. Markéta Klíčová – Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
 • Mgr. Anna Petráčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
 • MUDr. MgA. Pavla Tichá, Ph.D. – Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
 • RNDr. Martin Toul, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
 • Bc. Barbora Kvapilová – Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta
 • Mgr. Eva Potužníková, Ph.D. – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ocenění je udělováno zaměstnancům vysokých škol za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti během posledních tří let. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.

 • prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 • Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Ing. Ondřej Havelka – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

MŠMT uděluje cenu od roku 1991. Výzkumné organizace a vysoké školy každoročně navrhují mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené za posledních 5 let za finanční podpory poskytnuté MŠMT, které reprezentují osobnosti vědy a výzkumu. Komise složená z čelních osobností vědecké sféry provádí výběr mimořádných výsledků, které doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. – Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.,Parazitologický ústav 
 • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. – Akademie věd České republiky, v. v. i., Fyziologický ústav

Cena Františka Běhounka

Tato cena nese jméno významného českého fyzika, akademika, profesora a spisovatele Františka Běhounka, který studoval v Paříži pod přímým vedením paní Marie Curie-Sklodowské. Profesor Běhounek byl dobrodružný člověk, v roce 1926 se zúčastnil výpravy Roalda Amundsena k severnímu pólu, v roce 1928 přeletěl jako první Čech na vzducholodi Italia nad severním pólem. Byl také členem množství odborných organizací a mezinárodních vědeckých sdružení a expertem UNESCO pro výzkum atomového záření. Tato Cena je udělována od roku 2012.

 • Ing. František Švec, Dr.Sc – Univerzita Karlova v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta
 • prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. – Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě

MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR uděluje Cenu Milady Paulové od roku 2009 ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Cena Milady Paulové nese jméno výrazné české historičky a byzantoložky 20. století. Profesorka Paulová jako první žena od roku 1925 přednášela na univerzitě, byla mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk a později členkou České akademie věd a umění. Zároveň se stala vůbec první jmenovanou, nejprve mimořádnou a později také řádnou, profesorkou. Právě prostřednictvím této ceny si ministerstvo přeje upozorňovat na přínosy žen-vědkyň v České republice a inspirovat ženy, aby se na vědeckou dráhu vydaly. Cena Milady Paulové je každý rok udělována v jiné výzkumné oblasti. Letošní ročník se zaměřil na oblast bioekonomiky.

 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

Foto a Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze