Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Tiskové zprávy

OP JAK prezentuje výsledky výzkumu

Image

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí bedlivě očekávány. Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených. 

Úspěšné projekty významně posílí postavení České republiky v rámci evropského výzkumného prostoru a přispějí k profilaci českých výzkumných organizací a jejich konkurenceschopnosti s evropskou i světovou špičkou.

Jedna z nejvýznamnějších výzev OP JAK – výzva Špičkový výzkum s projekty dosahujícími celkových způsobilých výdajů až 500 milionů korun a také s extrémně náročným procesem hodnocení zpočátku nabízela alokaci 8 miliard korun. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených žádostí a v návaznosti na dokončení přezkumných řízení Řídicí orgán rozhodl o navýšení alokace o více než 4 miliardy korun. Jedná se o maximální možné navýšení s ohledem na disponibilní prostředky a plnění věcných cílů OP JAK.

Celkem 26 excelentních výzkumných projektů posune hranice vědy a výzkumu a přispěje ke zlepšení kvality života a k řešení globálních výzev dnešního světa. Celkový přehled finálních výsledků hodnocení je k dispozici ZDE.

Mezi podpořenými projekty je např. unikátní výzkum nových materiálů uplatnitelných v kvantových počítačích, medicíně nebo bezemisních technologiích Západočeské univerzity v Plzni či projekt Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny Masarykova onkologického ústavu. Otázku, jak posílit mechanismy a procesy podporující odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům, bude řešit Univerzita Karlova. V elitním projektu Univerzity Palackého v Olomouci budou vědci usilovat o posunutí hranic nanotechnologií v energetice i medicíně.

Více informací o výzvě Špičkový výzkum naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail spickovyvyzkum@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Foto a Zdroj: OP JAK

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze