Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŠkolstvíTiskové zprávy

Prostřednictvím OP JAK poputuje přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách 

Image

Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun.

Tzv. trojvýzva pro vysoké školy zahrnuje ESF+ výzvu pro VŠ s alokací 2,5 miliardy, ERDF výzvu pro VŠ – kvalita s alokací 11,8 miliardy korun a ERDF výzvu pro VŠ – studenti se SP s alokací 1 miliarda korun, což je v součtu více než 15 miliard korun. Alokace ve výzvách je definována v maximálních částkách pro jednotlivé vysoké školy.

Aktivity ESF+ výzvy cílí na podporu vzdělávání pracovníků institucí, na práci se studenty a na rozvoj vnitřního řízení vysokých škol. Zaměřují se tak nejen na zvýšení dovedností akademických a neakademických pracovníků, ale přispívají i k řešení problémů spojených s vysokou mírou studijní neúspěšnosti a podporou talentovaných i handicapovaných studentů. Podpořena bude také tvorba nových a rozvoj stávajících studijních programů zavádějících praxi nebo reagujících na nové výzvy současnosti. Volitelné aktivity se orientují na podporu internacionalizace studia, která může být naplňována pomocí zavádění povinných předmětů v cizím jazyce či navazováním spolupráce se zahraničními institucemi vedoucím ke společné výuce. V neposlední řadě se výzva orientuje i na zájemce o studium (mimo jiné formou dlouhodobé práce se žáky základních a středních škol) a studenty se specifickými potřebami, aby se mohli plnohodnotně zapojit do vysokoškolského studia.

Výzva ERDF – kvalita reaguje na potřebu zvýšení kvality vybavení českých vysokých škol, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak prostřednictvím rekonstrukce či dobudování stávajících prostor, které jsou využívány ke vzdělávací činnosti.

Výzva ERDF – studenti se SP má přispět k usnadnění studia na vysoké škole studentům se specifickými potřebami, tak aby vzrostla jejich šance uplatnění na trhu práce a tím i kvalita jejich dalšího života. Intervence je možné realizovat dvěma základními směry – první se zaměřuje na pořízení nového vybavení pro studenty se specifickými potřebami nebo pořízení nového vybavení pro pracovníky center, která se jim věnují; druhý směr je zaměřen na rekonstrukci vzdělávacích prostor či prostor se vzděláváním souvisejících. V rámci této výzvy lze také pořídit pomůcky a adaptovat prostory pro talentované či nadané studenty.

Žádost o podporu ve všech třech výzvách může žadatel předložit od 14. 9. 2023 v 10:00 hodin do 4. 4. 2024 ve 14:00 hodin (nebo do vyčerpání alokace) v aplikaci IS KP21+ na adrese iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky i plné texty výzev. K těmto výzvám je také zřízen informační e-mail trojvyzvaopjak@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Foto a Zdroj: Operační program Jan Amos Komenský

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
509
IT
374
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze