Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

OdpadyTiskové zprávy

Výzva podpoří rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství

Image

V Česku se mohou rozjet další inovativní projekty zaměřené na třídění, dotřiďování odpadů a chemickou recyklaci odpadů díky vyhlášeným výzvám z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s cílem přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství a efektivnímu využívání zdrojů. 

„Posouváme Česko směrem k efektivnějšímu nakládání s odpady. Inovativní a udržitelná řešení pomohou například obcím, veřejnoprávním institucím, školám či zájmovým sdružením, ale také podnikatelům nebo firmám. Pokud si nastaví správné podmínky a budou mít moderní vybavení, může se odpad stát velmi užitečným zdrojem energie,” uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

60. výzva MŽP: 250 milionů korun na třídicí a dotřiďovací systémy

Dotační výzva je zaměřena na podporu výstavby či modernizace třídicích nebo dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů. Prioritou je podpora projektů zejména moderních vysoce účinných technologií, které jsou v rámci výzvy bonifikovány vyšší mírou dotační podpory a bodovým bonusem v technickém hodnocení. Minimálně 30 % vytříděných odpadů ze zařízení musí vést po realizaci projektu k materiálovému využití. Celková alokace je 250 milionů korun a příjem žádostí začal 6. prosince 2023 a bude probíhat do 29. února 2024 do 20 hodin. Jedná se o soutěžní výzvu, přičemž aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

Projekty na dotřiďovací linky podpořil OPŽP již v minulosti. „Jako příklad mohu uvést projekt z Jihomoravského kraje, SAKO Brno. Ten díky tomu uvedl do provozu novou automatickou dotřiďovací linku, zaměřenou hlavně na zpracování plastových a papírových odpadů. Příspěvek z Evropské unie činil 50,8 milionů korun a vybudovala se zde dotřiďovací linka s kapacitou 15 000 tun/rok, což městu Brno značným způsobem ulehčuje práci s odpady,” doplnil ministr Hladík.

62. výzva MŽP: 200 milionů korun na podporu chemické recyklace odpadů se 70% materiálovým využitím

Nově otevřená 62. výzva podporuje přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, konkrétně budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Výzva se zaměřuje hlavně na zpracování zejména směsných plastových odpadů. Výstupy ze zařízení musí alespoň z 70 % směřovat k následnému materiálovému využití. Výzva je vyhlášena s alokací 200 milionů Kč. Příjem žádostí byl otevřen 15. listopadu 2023 a bude probíhat do 28. června 2024. Jedná se o nesoutěžní výzvu a úspěšní žadatelé musí splnit podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

„Aby byla recyklace co nejúčinnější, je potřeba neustále přicházet s novými postupy a technologiemi. Náš odbor cirkulární ekonomiky MŽP se technologiím, které se souhrnně označují jako chemická recyklace, intenzivně věnuje, a to i na úrovni Evropské unie, kde probíhá diskuze k novým cílům pro recyklovaný obsah. K naplnění cílů potřebujeme účinné recyklační procesy, a příkladem může být právě chemická recyklace. Postupy termochemického zpracování odpadů jsme zakomponovali do zákona o odpadech a připravili jsme také podrobnou Metodiku povolování zařízení pro chemickou recyklaci, která by měla přispět k dalšímu zlepšení situace,” uvedl ministr Petr Hladík. Metodika je dostupná zde.

V roce 2024 se zaměříme na sběr, svoz, re-use centra i bioplynky

„S pestrou škálou podpory pro různé tematické oblasti odpadového hospodářství počítáme i v novém roce. Hned na konci ledna se plánuje vyhlášení výzvy na podporu sběrných dvorů a odděleného sběru a svozu odpadů a rovněž výzvy na podporu výstavby či modernizace bioplynových stanic s alokací dohromady za jednu miliardu korun. Dále bych zmínil plánovanou podporu re-use center, vratných obalů a nádobí či kompostérů pro předcházení vzniku odpadů a chybět rovněž nebude ani výzva zaměřená na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů,” popsal ministr Hladík.

„V příštím roce v OPŽP jsou pro oblast oběhového hospodářství připraveny k vyhlášení ještě dvě další výzvy. K dispozici bude 700 milionů korun a žádosti plánujeme začít přijímat zhruba v polovině příštího roku,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Ke všem výzvám je možné se přihlásit on-line prostřednictvím portálu IS KP21+. Výzvy jsou otevřeny pro široké spektrum žadatelů, od obcí, veřejných či samosprávních celků, institucí, výzkumných organizací až po podniky. Detailní informace k jednotlivým výzvám naleznete na webových stránkách programu. Pro dotazy využijte kontaktní formulář.

Foto a Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze