Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Vodohospodářství

Jak na recyklaci vody

Jaroslav Ďuriš z Wero Holding obdržel Speciální cenu Inovace pro udržitelný rozvoj

Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva společnosti Wero Holding a.s., převzal 19. října v pražském Paláci Žofín v rámci 28. ročníku soutěže Manažer roku Speciální cenu Inovace pro udržitelný rozvoj. Uděluje ji Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), sesterská organizace pořadatelské České manažerské asociace. Hodnotitele Jaroslav Ďuriš přesvědčil ostrovním řešením recyklace vody. U průmyslových zařízení dokáže recyklovat až 80% množství a tím uspořit významné finanční prostředky.

Gratulujeme k ocenění v soutěži Manažer roku. Co pro vás znamená?

Ocenění si velmi vážím. Nejsou to ani tři roky, kdy jsme se intenzivně začali zabývat ostrovními řešeními vody.To, že jsme dostali ocenění je pro nás nesmírný impulz a poděkování. Ale jde také o způsob a podporu osvěty. Zjistili jsme, že máme skvělý byznysový model, skvělé technické řešení, skvělé finanční řešení, jediné, co nám chybí, je osvěta. Lidé, obce, ani neví, že by si něco takového mohli přát.

Říká se, že váš byznysový model je velmi inovativní a ojedinělý. V čem spočívá?

Povedlo se nám skloubit několik vysoce odborných oblastí, kde každá sama za sebe má potenciál na samostatné fungování solidního byznysu. Všechny společně však tvoří cirkulární systém, vlastně perpetum mobile. Ty množiny jsou v zásadě tři: za prvé technologie a provoz. Technická řešení jsou dnes velmi efektivní a finančně dostupná a dobře se dají koncipovat do ostrovních systémů řešení. Za druhé obchodní model, který pracuje s vodou jako druhem energie a funguje podobně jako EPC projekty v energetice.  Pro klienta to znamená okamžitou úsporu ve vodním hospodářství, a to bez nutnosti hradit vstupní investici. Za třetí je to oblast financování, kde pomocí fondu kvalifikovaných investorů zajišťujeme krytí jednotlivých projektů bez aktivního závazku koncového uživatele. Celé dohromady to tvoří ucelený, originální sytém, který se vzájemně se doplňuje a vytváří nečekané možnosti.

Co vás vlastně přimělo začít se věnovat ostrovním řešením vodního hospodářství?

Je to přibližně tři roky, kdy jsme vedli firemní diskuzi o budoucím směřování firmy. Hledali jsme téma, které bude ekonomicky zajímavé a soběstačné, které bude mít ekologický přínos a potenciál cirkulární ekonomiky a bude určitou alternativou k monopolním dodavatelům. Výsledkem bylo rozhodnutí věnovat se ostrovním řešením výroby pitné vody z povrchových zdrojů. Stačilo si uvědomit, jak dlouhé desítky let devastujeme naši krajinu – betonujeme každou volnou plochu, kácíme lesy, vysušujeme mokřady, zemědělství orientujeme pouze na výnos, nikoli na šetrné zacházení s přírodou a pak se divíme, že naše krajina neudrží vodu. K tomu je třeba připočíst sucho a jeho dopady a pravidelné zdražování vodného a stočného a je jasné, že voda je tématem budoucnosti. Navíc výroba pitné vody je u nás dlouhodobě zajišťována buď monopolními dodavateli, nebo máme vlastní studnu na zahradě. Prostor mezi těmito dvěma mantinely, je naše příležitost.

Vyschlé přehrady a studny nám připomínají narůstající problém s dostupností pitné vody. Jaké jsou možnosti řešení?

Začínáme vždy vstupní analýzou místních podmínek, dosavadního nastavení, identifikací zdrojů povrchové vody, jejich rozbory, doporučení optimálních technologických řešení. Pokud najdeme shodu s klientem, podepisujeme dlouhodobou smlouvu, například desetiletou, kde fixujeme cenu pitné vody za jednotku a množství dodávané vody. Dále zafinancujeme pořízení a realizaci technologického řešení. Protože po celou dobu kontraktu toto zařízení provozujeme a udržujeme, snažíme se, aby bylo co nejspolehlivější. Následně si účtujeme jen částku za skutečně dodanou vodu, vycházející z jednotkové ceny ve smlouvě. Pro našeho klienta je to rychlé a dostupné řešení, které nevyžaduje žádné jeho investice a je naprosto bez rizika.

Jaké technologie se v současné době používají?

Dnes už jsou to převážně membránové technologie, například ultrafiltrace v kombinaci s šetrným využitím chemie a UV lampy.

Řada obcí a měst se pustila do boje za pitnou vodu. Jaký je váš názor na tyto současné snahy a jaké vidíte limity?

Strašně moc jim fandím. Voda je hlavním tématem 21. století celosvětově a problém bude jen narůstat. Týká se to i české kotliny a tam, kde si to uvědomují a začínají to řešit jinak než dosud, budou mít náskok. Na našem příkladu je vidět, jak jiný pohled na věc může změnit vnímání problému. Je to zvládnutelné technologicky i finančně, limity vidím spíš v legislativě, nepředvídatelnosti vývoje klimatu a nepřipravenosti naší společnosti.

Můžete představit některý z realizovaných či rozpracovaných projektů?

Krásný projekt jsme realizovali v Lázních Bechyně, kde zajišťujeme komplexní vodní hospodářství. Z několika povrchových zdrojů upravujeme surovou vodu na pitnou, dopravujeme ji přes vysokou skálu do vodojemu, ze kterého rozvádíme vodu do jednotlivých lázeňských objektů. Vybudovali jsme velké retenční nádrže na dešťovku, kterou využíváme na zálivku rozlehlého parku a ještě recyklujeme použité bazénové vody, které by jinak odtekly do kanálu, jako tzv. šedá voda. To je vlastně úspora z úspory. Podobný styl řešení se dá využít nejen v lázních, akvaparcích či veřejných bazénech. Dá se úspěšně zrealizovat v obcích, nemocnicích, hotelích, firmách, farmách, potravinářských provozech, v průmyslu, v developerských řešeních a podobně.

Jaký je váš osobní vztah k vodě?

Můj osobní vztah k vodě je velmi silný a vždycky byl. Je jedno, jestli to je potok, řeka, rybník, nebo louže, vždy mě to láká. U vody trávím i spoustu volného času s prutem v ruce. K vodě chovám pokoru a respekt. (red)

 

RASTR 1

Jaroslav Ďuriš

Od roku 2019 je předsedou představenstva akciové společnosti WERO Holding. Ve své funci se podílí na strategiích vodního hospodářství. Je absolventem Strojní fakulty ČVUT. Třicet let pracoval pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, kde vystoupal až na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. V letech 2011 až 2013 byl ředitelem a předsedou představenstva také v Dopravním podniku města České Budějovice. „Mé vzdělání je technického směru ze strojní fakulty ČVUT, praktické zkušenosti jsou komplexní od výkonné dopravní služby v provozu metra, přes manažerské pozice ekonomické, personalistické, až po CEO,“ říká.

RASTR 2

Wero Water Management

Česká firma, dceřinka Wero holding, která působí v oblasti vodního hospodářství. V rámci svých komplexních řešení úspor se zaměřuje na pitnou, ale rovněž i technickou a odpadní vodu. A to s důrazem na ekonomiku i nejnáročnějšípožadavky na šetrnost s ohledem na ekologii. Společnost nabízí úsporu a na návratnost poskytuje garanci. „My technologii neprodáváme, dodáváme komplexní řešení formou služby – od analýzy, poradenství, realizace, dlouhodobého provozování až po servis. Klient hradí pouze částku stanovenou ve smlouvě dle skutečného odběru vody. Nehradí tedy vstupní investici, nenese riziko spojené s provozem a servisem. Má garanci kvality vody, dodaného množství a ceny za m3,“ vysvětluje Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva Wero Holding. Informace o společnosti Wero Holding a možnostech spolupráce najdete www.werowater.eu

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze