Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

VodohospodářstvíŽivotní prostředí

Tvrdá voda zdraví neškodí, pokud splňuje platné legislativní požadavky

Tvrdou vodu poznáte jistě podle přítomnosti vodního kamene na spotřebičích. Jejich provozu moc neprospívá, zanáší varnou konvici, bojler i pračku. Ze zdravotního hlediska je však tato voda kvalitní. Pití tvrdé vody s obsahem vápníku a hořčíku může dokonce působit preventivně proti kardiovaskulárním a neurodegenerativním onemocněním.

Tvrdost vody

V kombinaci se sírany a chloridy může tvrdost vody ovlivňovat její chuť. Podle platné vyhlášky č. 252/2004 má voda určená pro konzumaci stanovenu doporučenou hodnotu tvrdosti 2-3,5 mmol/l. Ze zdravotního hlediska se jedná o vodu kvalitní.

Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku.

Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

Přepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6o dH 1o dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10o dF 1o F = 0,1 mmol/l
1o dH = 1,7o F 1o F = 0,56o dH

1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň

Meze tvrdosti vody
Pitná voda mmol/l odH oF
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5

 

Tvrdá voda a zdravotní hledisko

Ze zdravotního hlediska je dávána přednost spíše vodě tvrdší. Nicméně i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimum v pitné vodě je uvedeno ve vyhlášce pro pitnou vodu jako doporučené rozmezí. Zde uvedená horní hranice je však odvozena od „technických“ vlastností vody, nikoli zdravotního rizika.

Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku a hořčíku pro náš organismus.

Tvrdá voda a technické hledisko

Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda velmi tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu.

Specifickým problémem se stává tvrdost u teplé vody. Když voda obsahuje hydrogenuhličitany, dojde při zahřívání k odstranění CO2 a změně hydrogenuhličitanu na uhličitan vápenatý, který se vysráží ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů.

Změkčování dodávané pitné vody polyfosforečnany není v souladu se stanovisky SZÚ

Pro eliminaci tvorby vodního kamene a snížení koroze je možné využít dávkování polyfosforečnanů (polyfosfátů). Nízká koncentrace polyfosforečnanů ve vodě může snížit tvorbu vodního kamene a sníží korozi. Je však nedostatečná k zamezení vylučování vápence ve varné konvici, bojleru a v pračce. Stanovisko Státního zdravotního ústavu k dávkování vyšších koncentrací polyfosforečnanů do pitné vody je veskrze negativní.

Foto a zdroj: Komunální ekologie

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze