Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy za rok 2021

Měření kvality ovzduší je v průmyslové zóně města Jihlavy prováděno od roku 2010, a to na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy. Měřící stanice je umístěna v areálu společnosti Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic), s. r. o., která od začátku projekt podporuje poskytnutím vhodného místa pro stanici i elektrické přípojky pro provoz měřících přístrojů. Na místě probíhá měření prašného aerosolu rozděleného na velikostní frakce (prachové částice velikosti PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (vyjádřených jako NO, NO2 a NOx).

Pro účely vyhodnocení měření kvality ovzduší byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) v Jihlavě a v Košeticích. V případě stanice AIM Jihlava se jedná o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí města Jihlavy. Regionální pozaďová stanice v Košeticích měří pozadí Kraje Vysočina s minimálním ovlivněním antropogenními zdroji.

Od roku 2011 nebyl na měřící stanici v lokalitě Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) překročen imisní limit prachových částic (za překročení limitu se považuje 35x překročení průměrné denní koncentrace v daném kalendářním roce). Nejnižší počet dní s překročenou hodnotou tohoto limitu byl naměřen v teplém a příznivém roku 2015 a v roce 2018. I v roce 2021 je patrné, že nejvyšší počet dní s vysokou denní koncentrací prachových částic se vyskytuje v topné sezóně. Mimo topnou sezónu k překračování limitu pro průměrnou denní koncentraci nedochází vůbec.

I z hlediska koncentrací oxidů dusíku byla situace v Jihlavské průmyslové zóně velmi dobrá a k překročení imisních limitů v roce 2021 také nedošlo. Hlavním zdrojem oxidů dusíku je především silniční doprava (tato lokalita je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě) a následně pak spalovací procesy ve stacionárních zdrojích.

„Ovzduší v Jihlavě lze, stejně jako ovzduší na celé Vysočině, dlouhodobě považovat za velmi kvalitní a Kraj Vysočina stále patří k regionům s nejčistším ovzduším v České republice,“ konstatuje s potěšením krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek a dodává: „Kraj bude nadále podporovat opatření ke snížení emisí a věnovat se monitoringu, protože jen dlouhodobé a kontinuální výsledky měření mají objektivní a vypovídající charakter. Nejlepší zprávou je, že se znečištění ovzduší ve sledovaném desetiletém období daří snižovat.“

Zdroj: TZ kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
424
Energetika
484
IT
344
Dotace a Finance
1326
Odpady
242

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze