Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Životní prostředí

Mezinárodní den čistého ovzduší

Na 7. září připadá Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu (International Day of Clean Air for blue skies), který chce upozornit na nutnost omezovat množství emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a zajistit adekvátní ochranu lidského zdraví. Čisté ovzduší je jednou z priorit Ministerstva životního prostředí, a proto podniká systematické kroky k jeho dalšímu zlepšování.

V oblasti snižování emisí bylo v posledních 30 letech dosaženo významného pokroku. Velký podíl na tom mají rozsáhlé investice v sektoru energetiky, průmyslu i dopravy. Významně přispívá i výměna starých kotlů na pevná paliva v domácnostech za ekologičtější zdroje vytápění. Přes všechny tyto kroky není kvalita ovzduší v některých částech ČR stále na požadované úrovni, což představuje zvýšené riziko pro zdraví lidí. Ze strategických dokumentů ministerstva vyplývá, že jednou z nejdůležitějších výzev je především další snížení emisí z lokálních topenišť.

Ryze praktickým krokem je to, že jsme se začátkem topné sezóny spustili nový informační web pro domácnosti, který poradí, jak správně topit pevnými palivy a ušetřit.

Kromě opatření realizovaných přímo v ČR je potřeba intenzivnější a efektivnější spolupráce i v rámci mezinárodního společenství, jelikož znečištění ovzduší nezná hranic a šíří se v rámci celé severní polokoule. MŽP proto v rámci českého předsednictví EU připravuje mezinárodní konferenci na téma čisté ovzduší a budoucí výzvy, které je třeba k jeho dalšímu zlepšení překonat (Budoucí výzvy pro ochranu ovzduší v Evropě / Future challenges in the air protection in Europe).

Konferenci pořádá MŽP dne 24. listopadu 2022 v Praze ve spolupráci s Evropskou komisí prostřednictvím nástroje pro technickou asistenci a výměnu informací (TAIEX) a sejdou se na ní experti zapojení do procesu ochrany ovzduší z celé Evropy a střední Asie, tedy zemí, na které cílí Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Dalším významným tématem konference bude budoucnost evropského legislativního rámce ochrany ovzduší, který je momentálně v návaznosti na cíle Zelené dohody pro Evropu kompletně revidován.

Jedním z cílů této revize je reakce na nejnovější doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která v roce 2021 podstatně zpřísnila doporučené hodnoty koncentrací znečišťujících látek ve vnějším ovzduší, které je možné považovat za bezpečné z hlediska ochrany lidského zdraví.

Foto: Flickr.com
Zdroj: MŽP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze