Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Životní prostředí

  V Karlových Varech vznikla nová přírodní rezervace

  Přírodní rezervace Karlův hvozd na území Lázeňských lesů Karlovy Vary bude zaregistrována v Ústředním seznamu ochrany přírody během června. Pro občany nepředstavuje vyhlášení chráněného území v okolí lázeňského města velké omezení. Nadále bude možný pohyb po turistických cestách nebo sběr hub. Velký přínos však ochrana území znamená pro přírodu. Doubravy a bučiny ve strmých svazích řeky Teplé budou postupně ponechány samovolnému vývoji. Redukován bude smrk a nepůvodní dřeviny. Vyhlášení rezervace je výsledkem spolupráce Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV) a Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les a podpory Magistrátu města Karlovy Vary. 

  Přírodní rezervace Karlův hvozd s rozlohou 126 ha, což představuje necelých 6 % rozlohy lázeňských lesů, je složená ze tří téměř stejně velkých částí. Všechny leží na obtížně přístupných svazích v údolí řeky Teplé. Cílem jejího vyhlášení je udržení stávající rozlohy bučin a doubrav a na některých místech i zlepšení stavu ekosystémů. „Přípravy probíhaly v průběhu posledních dvou let. Představovaly detailní zmapování přírodních charakteristik území a vypracování plánu péče, který zahrnuje podrobný postup, jak se bude na daném území hospodařit,“ vysvětluje Petr Jiskra, pracovník Správy CHKO Slavkovský les.

  Lesnický management je v souladu s plánem péče o chráněné území

   „Plánu péče přizpůsobíme i lesnické hospodaření,“ dodává Stanislav Dvořák, ředitel lázeňských lesů. „Část porostů ponecháme samovolnému vývoji a během jednoho až tří desetiletí převedeme na přírodě blízké i ostatní porosty. Znamená to pro nás chránit přirozené zmlazení cílových dřevin před zvěří, snižovat zastoupení smrku a eliminovat výskyt nepůvodních druhů, tedy modřínu a vejmutovky. V lesích necháme ležet veškerou listnatou mrtvou hmotu větších dimenzí. Dosazovat budeme původní dřeviny, dub a tis.“

  Těžit se budou pouze stromy napadené kůrovcem. Ošetřené dříví bude ponecháno k zetlení. „Tlející dřevní hmota velmi efektivně zadržuje vodu, na svažitých polohách brání erozi a postupně svým rozkladem obohacuje půdu živinami. Mrtvé dřevo také poskytuje útočiště celé řadě hub, rostlin a živočichů,“ jmenuje důvody ponechání padlých stromů a větví v porostech Petr Jiskra.

  V chráněném území se bude dbát na bezpečí návštěvníků

  Podél turistických cest budou zpracovány nebezpečné stromy. Návštěvníkům bude i nadále povoleno pohybovat se po vyznačených cestách, jezdit po nich na kole a v lese sbírat houby. „Hranice přírodní rezervace bude v terénu vyznačena červenými pruhy na stromech. Z vnitřní strany bude na stromech namalován jeden, z vnější strany dva,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík a doplňuje postup prací: „U hlavních vstupů do rezervace bude také umístěn malý státní znak a informační tabule se základními charakteristikami území. Značení provedou zaměstnanci ze Správy CHKO spolu s lesníky během léta.“ Jednoduché popisky budou umístěny také u jednotlivých doupných stromů a vývratů.

  Foto: MMKV
  Zdroj: Karlovarský kraj

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  381
  Energetika
  400
  IT
  273
  Dotace a Finance
  1184
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze