Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Evidence dokumentů 2024: Připravte se na změny

7. 3. 2024
Hotel Grandium, Praha / Online

Popis akce

Konference je určena pro všechny, kteří se zabývají spisovou službou, informačními systémy a evidencí dokumentů u veřejnoprávních původců. V jejím průběhu vás seznámíme se zásadními změnami Zákona o archivnictví a spisové službě (499/2004 Sb.), které byly přijaty výborem pro veřejnou správu a očekává se, že projdou celým legislativním procesem na jaře tohoto roku.

Změny se dotknou nejen spisových služeb, ale také zpracování veškerých informací v jiných systémech u veřejnoprávních původců. Po několika desetiletích se konečně v oblasti e-governmentu zavádí povinnost pro oběh dokumentů v elektronické podobě takovým způsobem, aby dokumenty vyhotovené jedním původcem šlo dále automatizovaně zpracovat u přijímacího původce.

V souvislosti s atestacemi elektronických systému spisové služby se posouvají závazné termíny a dochází k vyloučení některých skupin veřejnoprávních původců z povinnosti mít atestované eSSL, mění se i některé související ustanovení zákona č. 499/2004 Sb.

V programu se budeme věnovat také aktuálním projektům e-governmentu – eDoklady, nový registr zastupování REZA a některé další.

Záštitu nad konferencí převzal poslanec Jakub Michálek. V úvodním vystoupení představí pozměňovací návrh, který uvedené změny zavádí.

Z programu

Jakub Michálek | Představení pozměňovacího návrhu zákona č. 499/2004 Sb.
Navrhovatel novelizace zákona č. 499/2004 Sb. vám představí hlavní změny v oblasti evidence dokumentů, které umožní rychlejší a efektivnější rozvoj e-governmentu. Příspěvek se zaměří na zdůvodnění poslaneckého návrhu a vysvětlí, jaké dopady budou mít na občany a veřejnoprávní subjekty. Seznámí vás s dalšími plánovanými aktivitami, které mají za cíl dosáhnout stavu, kdy „obíhají data, ne občané“, a které zvýší rychlost a transparentnost řízení a zpracování podání. Na závěr budete informováni o dopadech těchto změn na atestace eSSL.

Robert Piffl | Podrobný přehled dopadů změn zákona
Podrobně rozebereme veškeré novelizační body, včetně jejich dopadů na veřejnoprávní původce nejen v oblasti spisové služby, ale prakticky veškerých informačních systémů využívaných veřejnoprávními původci. Detailně projdeme nové pojetí regulace v oblasti informačních systémů, které nejsou eSSL a naopak informačních systémů, které jsou eSSL. S ohledem na návrat k původnímu účelu zákona o archivnictví a spisové službě, tj. regulace oblasti archivnictví a související evidence a výběru informací od veřejnoprávních původců směrem k příslušným archivům, dále pak oblasti výkonu spisové služby, včetně regulace elektronických spisových služeb, dochází ke zcela novému pojetí regulace jiných informačních systémů, než eSSL. Autor vás seznámí s dopady na již existující systémy, tak na nové systémy uváděné do provozu od 1.1.2025. Příspěvek je zcela zásadní i s ohledem na řadu výběrových řízení, neboť u těch otevřených je třeba zapracovat požadavky nově vyplývající z novely zákona. Poslední část příspěvku bude věnována dopadům na oběh dokumentů s definovanými strukturovanými údaji, pro automatizované zpracování.

Petr Kuchař | Oběh elektronických dokumentů s vnořenou vrstvou XML
Seznámíme se s rolí DIA při definici schémat, podrobněji vysvětlíme existující schéma pro elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC.PDF a dále pak přípravu návrhu strukturovaných dat pro “obecný” elektronický dokument. Oba tyto modely budou v souladu s novelou zákona č. 499/2004 Sb. uveřejněny na webových stránkách DIA v termínu určeném v zákoně a budou muset být zapracovány nejen do eSSL, ale též do dalších informačních systémů. To bude mít samozřejmě dopady i na schvalování projektů příslušným odborem DIA, se kterými vás autor příspěvku stručně seznámí.

VÍCE INFORMACÍ

Nejčtenější kategorie
Chytré město
425
Energetika
485
IT
345
Dotace a Finance
1327
Odpady
243

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze