Právo

2605, 2022

SMS vyhodnotilo dotazník o rušení stavebních úřadů

26. 5. 2022|

Navržená novela stavebního zákona, která mimo jiné ruší větší počet stavebních úřadů, představuje podle SMS ČR obrovskou celospolečenskou změnu, která stejně jako v minulém volebním období nebyla ani nyní představena těm, kterých se dotkne. Z dotazníkového šetření, které SMS ČR v nedávné době provedlo, vyplynulo, že většina dotázaných vnímá změnu [...]

2305, 2022

Metodika MMR: Jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek

23. 5. 2022|

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost zajistit, aby veřejné zakázky nezískala žádná společnost ovládaná osobou ze sankčního seznamu EU a rovněž společnost ovládaná občany Ruska. Posuzovat by měli všechny zakázky včetně stávajících smluv a uplatňování sankcí by měli zajistit i [...]

2005, 2022

Ochrana před hlukem ze skateparků a podobných hřišť nemá jasná pravidla

20. 5. 2022|

 Při prověřování stížností lidí žijících v sousedství hřišť určených například pro jízdu na skateboardech, in-line bruslích nebo koloběžkách ombudsman zjistil, že obce často vůbec neřeší vhodnost umístění takového sportoviště. Speciálně vybavená hřiště jako jsou skateparky přitom mohou být významným zdrojem hluku. Nevhodně umístěná hřiště se pak kvůli obtěžování hlukem zbytečně stávají i předmětem soudních sporů. [...]

1705, 2022

Část novely stavebního zákona byla odložena

17. 5. 2022|

Roční odklad části nového stavebního zákona prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR třetím čtením, nyní míří do Senátu. Tento týden bylo také ukončeno meziresortní připomínkové řízení novely stavebního zákona, která zanechává princip „Jeden úřad, jedno razítko, jedno řízení“. Novela ušetří miliardy korun už jen proto, že nevznikne původní záměr nové [...]

1705, 2022

MŽP aktualizuje plán odpadového hospodářství

17. 5. 2022|

Po osmi a půl letech Ministerstvo životního prostředí aktualizuje „Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035“. Naplňuje tím povinnost ze zákona o odpadech, zahrnovat do POH ČR zásadní změny odpadové legislativy na české a evropské úrovni. Díky aktualizaci je nyní tento strategický [...]

1605, 2022

MMR začíná vyhodnocovat připomínky k novele stavebního zákona

16. 5. 2022|

Minulý týden skončilo meziresortní připomínkové řízení k věcné novele stavebního zákona, resp. lhůta pro zasílání připomínek. Připomínek je zatím několik stovek. Některá připomínková místa, včetně rezortů, uplatnila jen jednotky připomínek, zatímco například jeden zájmový subjekt více než 100. Velké instituce nemají zásadní výhrady. Aktuálně probíhá technické zpracování připomínek a následně [...]

1505, 2022

Předsednictvo SMO ČR je proti institucionální změně stavebního zákona

15. 5. 2022|

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) se na svém zasedání během VII. Právní konference na Seči v hotelu Jezerka vyjádřilo k řadě současných palčivých problémů, které obce a města trápí. Legislativní úpravy stavebního zákona jsou stále jedním z hlavních témat nejen řady bloků vlastní právní konference, ale jsou i [...]

1505, 2022

Velká města mají zásadní připomínky ke stavebnímu zákonu

15. 5. 2022|

Přepracování územního plánu Plzně, Brna i Prahy, zablokování rozvoje celého Česka. To by způsobilo nové nařízení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které má za cíl sjednotit standardizaci územního plánování a v městy požadovaných úpravách zákona je nečinné. Pražští radní v pondělí vyjádřili svůj postoj schválením zásadních připomínek ke stavebnímu zákonu, [...]

Go to Top