Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Akce

Mezinárodní konference „Komenský: vzdělání, antropologie a kosmologie“

Image

Ve dnech 14.–16. listopadu 2024 se v naardenském Muzeu Komenského uskuteční mezinárodní konference „Komenský: vzdělání, antropologie a kosmologie“, která je zároveň XXXIV. Mezinárodním komeniologickým kolokviem. Zájemci se mohou přihlásit do 29. února. 

Vzdělání je jádrem myšlení, díla a praktického úsilí Jana Amose Komenského (1592–1670). Od 19. století je jeho pedagogické myšlení intenzivně studováno, často z pohledu moderní teorie vzdělávání a s cílem představit Komenského jako jejího zakladatele a průkopníka řady moderních principů. Toto bádání však nezřídka trpělo anachronickými přístupy, a proto si Komenského širší pedagogické teorie a návrhy na reformy školství a didaktiky zaslouží mnohem hlubší zkoumání a kontextualizaci.

Konference si klade za cíl zabývat se tímto důležitým tématem v kontextu Komenského širších názorů na člověka, souvisejících především s jeho antropologií, která je sama o sobě součástí jeho kosmologie: Komenského vize jednoty a harmonie mezi člověkem a širším světem přírody a vesmíru vůbec.

Témata příspěvků mohou, mimo jiné, zahrnovat:

  • Teorie vzdělávání: Jak byly jeho teorie a praktické úsilí přijaty současníky? Do jaké míry byl Komenský ve své době považován za „moderního“ nebo „inovativního“? Do jaké (pedagogické) tradice můžeme Komenského zařadit, revidujeme-li tradiční kanonický narativ o dějinách vzdělávání?
  • Komenského náboženské myšlenky: Do jaké míry byly Komenského vzdělávací teorie zakotveny v jeho náboženských myšlenkách? Do jaké míry souvisely eschatologické koncepce Komenského a jeho současníků s reformními projekty v oblasti vzdělávání?
  • Komenského antropologie: Jaký je Komenského pohled na lidstvo? Jaké bylo jeho postavení ve vztahu k tehdejší vědecké obci, a to jak k jeho příznivcům, tak ke kritikům a alternativním směrům raně novověké antropologie? Jak souvisí jeho antropologie s optimistickými renesančními představami o člověku a s reformačními představami o zkažené lidské přirozenosti? Jak souvisí jeho vzdělávací projekt s diskusí o svobodné vůli, osudu a prozřetelnosti?
  • Komenského kosmologie: Co zahrnuje jeho vize jednoty a soudržnosti mezi člověkem a širším světem? Jak souvisí jeho koncepce pansofie a univerzální reformy s jeho vzdělávacími snahami? Jaké je například místo jeho učebnic, jako je Orbis sensualium pictus, v kontextu raně novověkých encyklopedií a systémů vědění? Jaký význam má učení o makrokosmu a mikrokosmu pro Komenského vzdělávací teorie?
  • Komenského pedagogický odkaz: Jak jsou tyto myšlenky o vzdělávání, školství a výchově přijímány v pozdější době, zejména v muzeologickém a pedagogickém smyslu? Jak mohou být a jsou stále instrumentalizovány? (workshopy)

Rádi bychom naši konferenci rozdělili na (1) akademické panely zaměřené na Komenského a jeho současníky z pohledu jeho doby a (2) workshopy, kde bude možné o Komenského pedagogickém odkazu a jeho obrazu v kolektivní paměti diskutovat v kontextu současných širších muzeologických a pedagogických debat.

Jednacími jazyky jsou angličtina a němčina.

Zájemci nechť se do 29. února 2024 hlásí emailem na comenius2024@comeniusmuseum.nl. Na tento email zašlete abstrakt příspěvku (200 slov, v angličtině či němčině) a krátký medailonek (jméno, titul, instituce). Uveďte také, zda chcete přispět do panelu akademického, do workshopu, či do obou.

Organizační výbor rozhodne o přijetí referátů do konce března 2024.

Konferenci spolupořádají tyto instituce: Muzeum Komenského v Naardenu, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Filosofický ústav Akademie věd České republiky a Univerzita v Groningenu.

Foto a Zdroj: Ministerstvo kultury

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze