Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré město

Autonomní vozidla přicházejí

Češi chtějí vozidla bez řidičů na úklid, zatím méně pro mhd

Autonomní mobilita je zajímavý koncept, usnadňující lidem řízení. Může mít více podob, od prostého vedení aut v dálničních pruzích, kdy ale řidič musí být neustále připraven převzít nad vozem kontrolu, až po zcela samočinně se pohybující auta, ve kterých už byste volant nebo pedály hledali marně. Že to zní jako hudba budoucnosti? Vůbec ne, řada moderních vozů už umí jet bezpečně v jízdním pruhu i bez zásahu řidiče, v USA či v Asii již fungují pilotní projekty a auta, ve kterých už nemusíte řídit.

Česká budoucnost? zapojte se i vy!

Česko rozhodně nechce zůstat stranou, a tak kromě aktivit, jakými je například vytvoření Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel při Ministerstvu dopravy, vznikl i projekt Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech (PAVAMTIO). Finančně je podpořený Technologickou agenturou ČR. Za cíl si klade identifikovat příležitosti a rizika, které implementace provozu autonomních vozidel ve městech přinese.

Projekt propojuje perspektivy a postoje k technologii 3 skupin: expertů vyvíjejících tuto technologii, zástupců měst a regionů zodpovědných za dopravní politiku a široké veřejnosti. Hlavním záměrem je navrhnout soubor doporučených opatření pro města a obce, které budou mít zájem tuto inovativní technologii implementovat. Automatizace řízení vozidel navíc není samostatně stojící inovace, ale je součástí rozvoje ITS, elektromobility nebo vzniku nových on-demand přepravních služeb jako je carsharing, autonomní VHD, autonomní taxi apod., které výrazně přispějí k naplnění konceptu MaaS (mobility-as-a-service). V souvislosti s provozem autonomních vozidel v českých městech a regionech se očekává zapojení samospráv, jejichž role je a bude při zavádění klíčová. Výstupem projektu bude proto i certifikovaná metodika s doporučeními pro města, regiony a státní správu využitelnými při adaptaci na rozvoj technologií a služeb autonomní mobility. Odkaz na zapojení do tohoto přínosného projektu naleznete na konci článku.

Autonomní vozidla v MHD

První část projektu, za kterým stojí Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, městem Brno a Inovačním centrem Ústeckého kraje, již skončila a přinesla velice zajímavé výsledky. Sociologické šetření zjišťující postoje vůči budoucímu zavádění autonomních vozidel z konce roku 2019 ukázalo, že využití servisních autonomních vozidel pro úklid veřejných prostranství ve městech má minimálně 60% podporu. Pozitivně vnímaná je automatizace v oblasti veřejné hromadné dopravy (26 % dotázaných ji by využívalo denně až týdně).

Obyvatelé českých měst také stále preferují spíše model vlastnictví autonomních vozidel, 33 % by je využívalo denně až týdně, než například model sdílení (carsharing, autonomní taxi). Zároveň existuje velká skupina obyvatel (cca 30 až 50 % dle různých typů přeprav), kteří by dopravní prostředky s autonomním řízením nevyužívali nikdy.

Současné postoje veřejnosti jsou do značné míry determinovány úrovní povědomí o těchto technologiích. Čím více mají lidé ověřené informace, nebo dokonce přímo osobní zkušenost, tím vyšší je jejich náklonost tyto technologie zavádět do provozu. V řadě měst je pilotní testování prováděno nejen z technických důvodů, ale tyto provozy slouží i k jejich propagaci a budování pozitivního veřejného mínění. Zvláště druhá cílová skupina, tedy zástupci měst a regionů, může být zdrojem širších přínosů multiplikačního charakteru, které mohou pomoci diverzifikovat místní ekonomiku ve směru k high-tech průmyslu.

Autonomní vozidla nebudou existovat odděleně od elektromobility, platforem MaaS nebo inteligentních dopravních systémů. Tato vazba v praxi znamená, že mnoho firem se profiluje na styku dvou nebo i více těchto oblastí, což činí z celého sektoru zaměřeného na transformaci každodenní mobility výrazně silnější a perspektivnější odvětví, než je patrné na první pohled.

Průzkum dále ukázal, že sociodemografické charakteristiky jako je věk, pohlaví, vzdělání nebo příjem nemají jednoznačný vliv na obecné přijetí technologie. Tyto atributy jsou do určité míry rozhodující až v případě preference určité přepravní služby nebo strategie každodenní mobility. A právě tyto různé způsoby mobility budou rozhodující pro formu dopadů, které tyto technologie budou způsobovat ve městech i společnosti jako celku. Alternativní způsoby přepravy (sdílení vozidel, spolujízda apod.) nabízejí v kombinaci s elektromobilitou a multimodálním způsobem přepravy cestu, jak transformovat oblast dopravy.

Z diskuzí se zástupci odborné komunity vyplynula také jasná vazba mezi běžným provozem AV a pokrytím sítí 5G. Ačkoli testování vozidel je možné i bez 5G sítí, řada společností s nimi počítá například pro tzv. teleoperaci, tedy záložní systém autonomních vozidel pohybujících se už bez řidiče.

5g technologie v praxi

Právě sítím 5G se věnuje další z projektů, týkající se městských samospráv. Municipality se v soutěži, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, utkaly s projekty přinášejícími benefity občanům. Města, která vyhrála soutěž 5G, mimo jiné získají experimentální rádiové kmitočty zdarma (snížený poplatek za experimentální frekvenci bude platit smluvní operátor), podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity. Získají také právo používat označení Smart 5G město.

Vítězné projekty jsou dosti rozličné, například v Bílině na bázi 5G technologií chtějí zprovoznit městský kamerový systém a zvýšit tím bezpečnost obyvatel. V Jeseníku zase plánují s využitím 5G sítí streamovat sportovní závody a rovněž modernizovat expozici Vlastivědného muzea, například pomocí holografického ztvárnění Vincenze Priessnitze. Karlovým Varům mají 5G technologie umožnit vyvinout speciálního digitálního průvodce, obsahujícího i modely budov. Ve městě už existují „chytré“ zastávky a moderní dispečink pro MHD, který umožní systém dopravy lépe řídit, v plánu je také bezkontaktní platba jízdného přímo ve vozech. Plzeň v rámci vítězného návrhu chystá testování řízení bezpilotních letadel, tedy mimo jiné autonomní lety, a to v reálném čase. Prověřovat se bude komunikace, přenos dat. A konečně v Ústí nad Labem plánují vytvořit regionální datovou platformu PORTABO. Má sdružovat všechny oborové domény a informace, týkající se projektu postaveného na 5G aplikacích, který spočívá v testování autonomních dopravních prostředků. Realizuje se na 27 km dlouhém okruhu přímo ve městě, jde o tzv. U smart one.

Proč právě 5Gg?

Všechny výše uvedené 5G projekty se mají uskutečnit během následujících dvou let s pomocí projektu financovaného z operačního programu Technická pomoc, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Získané poznatky a zkušenosti státní správa využije při přípravě metodického postupu rozvoje konceptu smart cities založených na technologiích sítí 5G.

Datové 5G sítě jsou klíčovým prvkem připravovaných vysokorychlostních sítí velmi vysoké kapacity, jejich přínosem je cca desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti, podstatné snížení doby odezvy či schopnost komunikovat s obrovským množstvím zařízení (až 1 milion na kilometr čtvereční). Na těchto sítích je postaven koncept internetu věcí, Průmyslu 4.0, smart cities, autonomních vozidel (zde jsou nevyhnutelné z hlediska obrovských datových toků), virtuální a rozšířené reality či holografických telefonátů a projekcí. Předpokládá se, že díky 5G sítím na jednoho uživatele připadnou stovky zařízení (různé senzory, snímače či stroje), přičemž pouze jedním z nich bude chytrý telefon.

Projekt Pavamtio

Projekt Podpory implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech (PAVAMTIO) končí v červnu 2021. V případě zájmu o účast v odborných diskuzích a připomínkování vznikajících dokumentů navštivte stránky projektu www.pavamtio.cz a zapojte se.

 

Autor: Aleš Jungmann

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze