Ústecký kraj

2906, 2022

V Ústeckém kraji založí Energetické centrum

29. 6. 2022|

Na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje bylo schváleno založení nové příspěvkové organizace s názvem Energetické centrum Ústeckého kraje (ECÚK). Důvodem pro tento krok je především nutnost koordinovaného přístupu v oblasti energetické efektivity. Kraj má poměrně rozsáhlé energetické hospodářství, spravuje více než 1000 objektů. Jen spotřeba elektřiny a zemního plynu dosahuje [...]

1006, 2022

Na Ústecku se podnikání daří v Teplicích

10. 6. 2022|

Podnikatelské prostředí je v rámci Ústeckého kraje celkově nejvýhodnější v Teplicích. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank. Na druhé příčce se na severu Čech umístilo krajské město Ústí nad Labem, bronz bere Roudnice nad Labem. Teplice dobře hospodaří Statutární město Teplice se může [...]

605, 2022

Ústecký kraj pořádá pro podnikatele sérii workshopů o dotacích

6. 5. 2022|

Ústecký kraj ve spolupráci s okresními hospodářskými komorami, Agenturou CzechInvest a Agenturou pro podporu podnikání a inovace pořádá v regionu sérii workshopů pro podnikatele. Cílem je seznámit účastníky s možnostmi získání dotací na své podnikání. Hlavním bodem semináře je představení Operačního programu Spravedlivá transformace, který je určen pro tzv. „uhelné regiony“ – [...]

1904, 2022

Ústecký kraj je u nás prvním regionem s vodíkovou strategií

19. 4. 2022|

Jak zajistit plynulost a bezpečnost dodávek energie řeší dnes celý svět z důvodu ruské agrese na Ukrajině i ve vazbě na ambice Zelené dohody pro Evropu. Ústecký kraj vidí jedno z možných řešení ve vodíku. Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě [...]

1304, 2022

Ústecký kraj dotacemi pomůže obcím s projektovými záměry

13. 4. 2022|

V Ústeckém kraji byl spuštěn příjem žádostí do nového dotačního programu e s názvem Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022. Dotační program je určený obcím do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem dotačního programu Podpora projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022 je Ústecký kraj, který chce s jeho pomocí [...]

2102, 2022

Rozvoj činnosti destinace České středohoří byl projednán na správní radě

21. 2. 2022|

Proběhlo již 29. jednání správní rady Destinační agentury České středohoří, o. p. s., a to v jejím litoměřickém sídle. Ústecký kraj je jedním ze zakladatelů destinační agentury a významně přispívá nejen na chod agentury, ale také na spolufinancování dalších realizovaných dotačních projektů v rámci platných strategií.  „Na programu [...]

1402, 2022

Profesionální hasiči v Mostě se dočkali zbrusu nové hasičské stanice za téměř 170 milionů korun

14. 2. 2022|

Po dvou letech provizoria se profesionální hasiči v mosteckých Velebudicích dočkali zbrusu nové centrální hasičské stanice. Sídlo hasičů nahradilo původní, které sloužilo přes 45 let. Zbojnice je připravena i k zásahům při olejových haváriích, dopravních nehodách a velkých mimořádných událostech, například železničních haváriích či při zřícení objektu. Kompletně [...]

2701, 2022

Nový dopravce pro Ústecký kraj – autobusy Umbrella vyjedou už o měsíc dřív

27. 1. 2022|

Ústecký kraj uzavřel smlouvy se dvěma dopravci Umbrella Coach & Buses a.s. a Umbrella City Lines a.s. na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Chomutovsko, Mostecká pánev a Kadaň – Žatec po dobu deseti let. Rada kraje rozhodla, že předpokládaný začátek provozu od ledna 2023 se na žádost dopravce o měsíc [...]

Go to Top