Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceChytré městoMístní rozvoj

Kvalita má své ambasadory

Známe vítěze soutěže Ambasador kvality České republiky za rok 2023

Česká společnost pro jakost vyhlásila v Praze výsledky soutěže, která oceňuje kvalitu v soukromém i veřejném sektoru.

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat subjekty – jednotlivce i organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky i další významná ocenění.

„Mám velkou radost z toho, že se do našich cen každoročně hlásí organizace, které si drží vysoký standard řízení, pečují o zaměstnance a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším organizacím skvělý příklad hodný následování,“ uvedla předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková.

Vítězem ceny a Ambasadorem kvality České republiky za rok 2023 ve veřejném sektoru se stal Magistrát města Plzně. Hodnotitele zaujal především poctivý zájem úřadu o kvalitu a úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování a do efektivity fungování magistrátu stejně jako do zvyšování kvality života občanů na území města Plzně.

Funkční integrovaný systém řízení je postupně rozšiřován o nové systémy. Zpětná vazba z přezkoumání, auditů, průzkumů mezi zaměstnanci, klienty i veřejností a inspirace získávaná např. díky zapojení úřadu do benchmarkingové iniciativy jsou zde vítaným zdrojem podnětů pro další zlepšování. Současně plní úlohu potvrzení, že je plzeňský magistrát na dobré cestě k naplnění vize města i úřadu a v mnoha oblastech může sloužit a slouží jako vzor pro další úřady.

Hodnotitelský tým zaujal přístup ke strategickému plánování a rozvoji města i nové aktivity v oblasti komunikace a spolupráce s veřejností, jaké představuje např. portál Budoucí Plzeň, jehož cílem je zvýšit participaci občanů na rozvoji města a jejich informovanost o zásadních rozvojových projektech.

„Z aktivit směřovaných dovnitř úřadu bychom pák rádi vyzdvihli zejména centrální nákup, který zajišťuje vybrané komodity pro magistrát a příspěvkové organizace města.  Dále bychom rádi ocenili angažovanost vedoucích pracovníků, se kterými jsme měli možnost hovořit, a kteří ke své práci přistupují pragmaticky, ale i srdcem, s cílem prostřednictvím efektivních vnitřních procesů a excelentních služeb poskytovaných úřadem posilovat pozitivní image celého magistrátu a města jako celku,“ přibližuje Elena Stibůrková.

Podnikatelský sektor v soutěži ovládly společnosti, které určují trendy v udržitelnosti
Vítěz kategorie soukromých subjektů – Drylock

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2023 společnost Drylock Technologies s.r.o., významný evropský výrobce hygienických výrobků pro děti a dospělé. Závod v Hrádku nad Nisou je největší v Evropě a je vybaven nejmodernějšími výrobními a laboratorními technologiemi. Společnost je součást rodinné firmy se sídlem v Belgii, která vlastní po celém světě sedm dalších továren.

Hodnotitelé ocenili především trvalé a systematické snižování dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Příkladná je též peče o 1250 zaměstnanců a jejich rodiny, závod zaměstnává výhradně vlastní nikoli agenturní pracovníky. Významné je rovněž navázání spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Hodnotitelé pozitivně vnímali širokou škálu získaných certifikátů související s povahou produkce a inovativní přístup ve výrobě plen pro děti i dospělé.

Na druhém místě se umístila společnost Fraenkische CZ, třetí místo získal Kaufland Česká republika.

Fraenkische CZ je rodinnou firmou zaměřenou na inovace a růst, která je lídrem v odvětví výroby systémů z vlnitých trubek určených pro inženýrské sítě, elektrické a stavební technologie, automobilový průmysl a průmyslové aplikace. Hodnotitele zaujala kampaň „Kvalita je umění“ a množství probíhajících projektů, do kterých se aktivně zapojují zaměstnanci společnosti. V hodnocení se kladně odrazil celkový přístup ke kvalitě, udržitelnosti a sociální a environmentální odpovědnosti, jež jsou součástí hodnot a života společnosti.

Kaufland Česká republika je držitelem řady ocenění, mimo jiné i Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Prioritou vedení společnosti je dlouhodobá spokojenost zákazníků, zaměstnanců a dalších interních i externích stakeholderů, s cílem prosazovat myšlenky udržitelnosti tak, aby se předcházelo vzniku odpadů, efektivně se řídila rizika spojená s podnikatelskou činností a zaměstnanci. Hodnotitele rovněž zaujala těsná spolupráce s vysokými a středními školami i odbornými učilišti.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonná ředitelka České společnosti pro jakost Romana Hofmanová říká: „Gratuluji všem oceněným, hodnotitelé neměli lehké rozhodování. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší, vítězové si plně zaslouží titul Ambasador kvality České republiky za rok 2023. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“

Ambasador kvality České republiky patří k soutěžím, které sice nejsou administrativně náročné, ale firmám nasazují laťku vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %. Cena Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
425
Energetika
485
IT
345
Dotace a Finance
1327
Odpady
243

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze