Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceMístní rozvoj

Účetní konsolidace – výpočet podílu členské obce v sms ČR

Image

Všechny obce mají povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) výčet s podílem vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností, a to bez ohledu na jeho výši, a to ve stavu k 31. prosince 2022.

Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí a v SMS ČR.

Základním právním předpisem je tzv. konsolidační vyhláška státu – vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů ze Českou republiku, ve znění pozdějších předpisů. Součástí vyhlášky je Příloha 3b, pod kterou naleznete příslušný výkaz. Do výkazu se uvádí stav k 31. prosinci právě ukončeného roku, a to do 15. ledna běžného roku.

Výpočet podílu se určuje na základě počtu členů v SMS k 31. 12. 2022 (2 162 obcí a 16 organizací).

Část I výkazu: Přehled účetních jednotek – vyplní obec vždy. Uvede do něj všechny účetní jednotky, ve kterých má jakýkoliv podíl (obvykle podíl na hlasovacích právech), a to i nevýznamný.

Pokud je vliv na řízení a ovládání (suma sloupců C1 a C2) menší než 5 %, vyplňuje obec pouze následující sloupce tabulky v Části I: C1 – hodnota přímého vlivu, C2 – hodnota nepřímého vlivu, D – významnost podílu, J1 – hodnota přímého podílu, J2 – hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií se v tomto případě neuvádějí.

Podíl jedné členské obce ve Sdružení místních samospráv ČR je:

Sdružení má 2162 obcí a 16 organizací. Podíl jedné členské obce tak činí: 1:2178 x100 = 0,05 % (povinnost zaokrouhlovat na 2 desetinná místa)

Obsah jednotlivých sloupců:

  • A: IČO
  • B: přesný název uváděné účetní jednotky
  • C1: 0,05 %
  • C2: 0,00 %
  • D: 4 (nevýznamný)
  • E–I: nevyplňuje se
  • J1: 0,05 %
  • J2: 0,00 %

Výkaz je nutné zaslat v požadovaném formátu podle technické vyhlášky o účetních záznamech stejně, jako jsou zasílány účetní výkazy.

V případě dotazů kontaktujte: Ministerstvo financí ČR odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu tel.: + 420 257 044 124, e-mail: konsolidace@mfcr.cz.

Foto: Akutní půjčka
Zdroj: SMS ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze