Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ má schválenou první část dokumentu

Na konci března byla zastupitelstvem města Plzně schválena první část, tzv. koncepční část, klíčového rozvojového dokumentu Plzeňské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také SPA21+). Hlavním smyslem SPA21+ je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území. Dokument zpracovává Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
SPA 21+ navazuje na Strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti 2014–2020 a stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu sedmi let. Schválení předcházely dlouhé přípravy, projednávání a úpravy. V červnu loňského roku byl dokument projednáván s více jak 50 územními partnery na kulatých stolech (více zde). V říjnu byla na užších pracovních skupinách konzultována provázanost konkrétních projektových záměrů na jednotlivá opatření a zároveň vyhodnocována jejich relevantnost ke strategii, stav připravenosti a schopnost financování. Paralelně probíhala bilaterální jednání s jednotlivými řídicími orgány, zaměřená na představení této strategie a identifikování hlavních směrů, které by měly být z jednotlivých operačních programů financovány. Na konci roku 2020 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení důležitosti jednotlivých opatřeních, do něhož byla zapojena i široká veřejnost (výsledky dotazníku jsou na webových stránkách ITI). Posledním krokem pak bylo připomínkování ze strany členů řídicího výboru ITI, zmíněných pracovních skupin a vedení města Plzně na začátku letošního roku.
„Pro členy rady a zastupitelstva města Plzně jsme během zimy a jara 2021 připravili dva webináře, během nichž jsme podrobněji dokument i průběh připomínkového řízení představovali,“ řekl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně. „Dokument je přístupný všem, kteří by měli zájem do něj nahlédnout, a to na našich webových stránkách. Nyní pracujeme na jeho druhé části, tzv. akčním plánu. Ten by dle předpokladu měl být hotov na konci letošního roku,“ uzavřel Erich Beneš.
Zdroj: Město Plzeň

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze