Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Odpady

  Prožíváme přelom v nakládání s odpady

  Současné změny jsou důležité nejen pro současnost, ale hlavně pro budoucnost

  V minulých dekádách bylo naprosto běžné, že na skládkách ve velkém končily využitelné složky odpadů. Jejich levné ukládání bylo široce rozšířenou praxí a cestou, jak dosáhnout nízkých nákladů s minimálním ohledem na skutečné společenské dopady. To se změnilo v prosinci 2020, kdy byly přijaty nové zákony o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností.
  Motivací byl nejen závazek vůči EU zavést do naší legislativy již dříve přijaté evropské předpisy, ale i neudržitelnost extenzivního skládkování, které v posledních letech plnilo kapacity komunálních skládek takovým tempem, že zkracovalo jejich životnost a snižovalo jejich budoucí disponibilitu pro nerecyklovatelné a nespalitelné odpady.
  Pro všechny aktéry, zejména obce a města a pro firmy, které se odpady zabývají, jde o změny naprosto zásadní. Podle mého názoru měly a také mohly nastat o řadu let dříve, jako v okolních zemích, avšak odpor skládkařské lobby byl velice efektivní.
   

  Změny v odpadovém hospodářství

  Co nyní stát může udělat pro to, aby tyto hluboké změny neprovázely problémy? A co pro ně dělá, kromě přijetí zmíněných nových zákonů?
  Naštěstí je tu řada reálných kroků a pobídek s cílem pomoci požadovaným změnám. V několika posledních letech operační program Životní prostředí do oblasti moderního využívání odpadů investoval zhruba sedm miliard korun. V novém období 2021–2027 by měla tato podpora pokračovat a dále pomáhat modernizovat český odpadový sektor.
  Neustálé stesky řady svozových společností a zpracovatelů odpadů nad přísností zákona a budoucích vyhlášek v oblasti recyklace budou muset být rychle nahrazeny reálnými úvahami, jak správně investovat do technologií a automatizace pro zvýšení úrovně materiálového využití odpadů. Stát nebo jím autorizované subjekty, na které je delegována odpovědnost například za nakládání s obalovými odpady, již nyní ve výši zhruba půl miliardy korun dotacemi přispěly na udržení chodu třídících linek v tomto přechodovém období. Dalším krokem bylo snížení DPH v květnu 2020 na opravy vybraných výrobků, od čehož se očekává snížení produkce odpadů ze strany spotřebitelů a domácností.
  Protože úprava a třídění komunálního odpadu jsou nezbytnou podmínkou dalšího využití, došlo i zde ke snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu z dřívějších 21 % na 15 %. Díky tomu bude separace a příprava komunálních odpadů k recyklaci nebo energetickému využití opět více konkurenceschopná oproti skládkám.
  V neposlední řadě došlo k posunu při zadávání veřejných zakázek. Díky tomu se preferuje využití ekologičtějších postupů a materiálů včetně využívání recyklovaných surovin. Jak významný posun a příležitost pro recyklaci to je, ukazuje fakt, že roční průměrný objem zakázek z veřejných rozpočtů dosahuje výše 600 miliard korun. Možnost ve výběrových řízeních preferovat např. výrobky z recyklátů pozitivně ovlivní tržní poptávku po druhotných materiálech a podpoří další rozvoj trhu.
  Výzev, které dnes řeší moderně orientované firmy, je více. Jen odklon od spalování uhlí v zájmu omezení emisí skleníkových plynů znamená, že materiálově nerecyklovatelné odpady s odpovídající výhřevností a bez nebezpečných složek mohou zcela udržitelně nahradit klasická fosilní paliva.
  Všechny výše uvedené aktivity znamenají jedno: ochranu přírodních zdrojů a podporu cirkulární ekonomiky. Tím, že udržíme více materiálů déle v oběhu, zatímco dříve jsme se jich obratem zbavovali odvezením na skládku, přispíváme kromě ochrany životního prostředí i k větší surovinové bezpečnosti naší ekonomiky. Jakékoli snahy upravit zákon směrem zpět ke skládkování, neopodstatněné strašení spalovnami či šíření zpráv o rušení žlutých kontejnerů jsou jen snahou o zachování skládkařského byznysu či nepochopením podstaty a cílů současných změn.
   

  ČAObH změny vítá

  Argumentovat, „bude to všechno zbytečně drahé”, je krátkozraké a populistické! Česká asociace oběhového hospodářství naopak současné změny vítá, ačkoli je jasné, že se vše nestane ze dne na den a bez potřebných investic. Zásadní změna v uvažování všech aktérů od výrobců přes odpadáře až po spotřebitele je ale nevyhnutelná. Jde o přístup k přírodním surovinám, k výrobkům a jejich životnosti, o přístup k odpadům jako zátěži pro životní prostředí, ale zároveň možným zdrojům pro budoucnost. Pokud chceme pokračovat udržitelně a nezanechat zbytečné zátěže dalším generacím, přechod na oběhové hospodářství je nutný a ve výsledku se vyplatí.
  Naši členové jsou součástí těchto změn a realizují je jak v průmyslovém, tak v municipálním prostředí. Zaměřujeme se na tyto klíčové oblasti: třídění a zpracování odpadů pro materiálovou recyklaci, využití energetického potenciálu nerecyklovatelných odpadů a rozvoj efektivních systémů pro využití čistírenských kalů a dalších biologicky rozložitelných odpadů.
  Máte-li zájem se na těchto změnách s námi podílet, rádi s vámi, vedením obcí a měst, budeme spolupracovat.
   
  Ing. Michal Stieber, MBA
  Předseda výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství
   
  Kontakty na ČAOBH

  Web: www.caobh.cz
  Mobil: 724 695 777
  E-mail: info@caobh.cz

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  412
  Energetika
  438
  IT
  308
  Dotace a Finance
  1257
  Odpady
  228

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze