Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Osobnosti

Nechceme se krčit v koutě

Sportu se blýská na lepší časy, bude ho řídit národní agentura

Podle ředitele Národní sportovní agentury Milana Hniličky si sport zaslouží samostatnou instituci, která bude zajišťovat finance a dohlížet na jejich rozdělování a efektivní využívání.

Proč bylo třeba vytvořit samostatnou sportovní agenturu a nestačilo zreorganizovat odbor na Ministerstvu školství?

Už v roce 2016 vznikl na vládní úrovni dokument Koncepce sportu 2016–2025, v němž je jako jeden z cílů uvedeno vytvoření samostatné instituce pro sport s vlastní rozpočtovou kapitolou. My jsme na tento požadavek navázali a uvedli ho v život.

Z činností okolo sportu přichází do veřejných rozpočtů každoročně 60 až 70 miliard korun a to si určitě zaslouží úřad, který se bude zabývat pouze sportem a nebude se krčit někde v koutě na velkém ministerstvu.

Kolik zřízení agentury stojí a co za to stát získá?

V plném personálním obsazení to bude mezi 85 až 95 miliony korun ročně. Sport z toho bude mít jednoznačně transparentně nastavená pravidla a dostatečnou kontrolu, z čehož vyplývá efektivita vydávaných peněz.

Dnes nevíme, kolik máme členů sportovních organizací, nevíme, kolik kde máme sportovišť. Jedním z prvních úkolů je tedy zmapování sportovního prostředí a digitalizace, aby bylo jasně vidět, kam peníze proudí a co se za ně pořizuje.

Dále by agentura měla převzít metodický rozvoj sportu. Ve spolupráci s jednotlivými svazy, s Českým olympijským výborem, s Českou unií sportu, s Českou obcí sokolskou a dalšími institucemi se chopíme iniciativy a staneme se lídrem rozvoje sportování v České republice.

V neposlední řadě bude Národní sportovní agentura bojovat za rozpočet pro sport. Sport je velmi důležitou oblastí našeho života, ročně do něj z centrální úrovně jde 7 miliard korun, to ale nestačí. Když budeme mít transparentní a bezpečná pravidla, můžeme získat mnohem víc.

Kolik má nyní agentura zaměstnanců a jaký je cílový stav?

Teď máme asi 12 zaměstnanců, v průběhu letošního roku chceme dosáhnout stavu 43. V lednu k nám začali přecházet první zaměstnanci z metodického oddělení Ministerstva školství a v červnu pak budou následovat lidé z oddělení evidence ve sportu a z rejstříku.

Metodické materiály a dotační výzvy připravujeme k roku 2021. Během něj převezmeme poslední zaměstnance z ministerstva a potom by nás mělo být 60. Podle zákona máme možnost naplnit 80 míst, ale na konci roku 2021 nejprve pečlivě vyhodnotíme situaci a uvidíme, zda bude tolik lidí potřeba.

Jak velký rozpočet a v jakém časovém horizontu bude agentura rozdělovat?

Na rok 2020 je připraveno sedm a čtvrt miliardy korun, v dalších letech by se částka měla navýšit ještě o 250 milionů. A pevně věřím, že pokud se nám podaří nastavit podmínky tak, abychom byli schopni peníze utratit za smysluplné projekty, tak budeme mít i lepší pozici ve vyjednávání s Ministerstvem financí.

Budeme usilovat o to, aby obce, kraje i sportovní organizace mohly plánovat své sportovní investice ve střednědobém výhledu a měly jistotu, s kolika penězi mohou počítat.

Z jakých zdrojů tyto peníze budou?

Zatím jsme neřešili navázání dotací do sportu na konkrétní příjmy státního rozpočtu. Určitě o tom v budoucnu budeme muset jednat, státní rozpočet není neomezený. Chtěl bych, aby se vyrovnal nepoměr mezi oblastí kultury a sportu. Obojí je pro stát stejně důležité, ale do sportu stát dává výrazně méně.

Budete rozdělovat finance jen na investice, nebo také na provoz sportovních oddílů?

Peníze budou na obojí. O tom, kolik peněz na jaké účely půjde, bude rozhodovat národní sportovní rada složená z patnácti zástupců různých sportovních odvětví. Konečné slovo pak bude mít vláda, ale věřím, že když všechny materiály budou důkladně prodiskutované, nebude už žádný důvod o nich pochybovat a neschválit to, na čem se sportovní odborníci shodnou.

V jaké fázi se nachází registr sportovců?

Až do června zůstává registr v gesci Ministerstva školství. Pak přejde k nám. Nyní se postupně naplňuje a následně bude provázán s dotačními procesy. Dobře zmapované sportovní prostředí se tak stane základem pro transparentní rozdělování dotací.

O údaje z registru se bude možné opřít při jednání o potřebě financí do toho či onoho druhu sportu. Bude hned vidět, kolik sportovců, trenérů a klubů v něm působí.

Sportovní registr bude také provázán s veřejnými rejstříky. To usnadní vyplňování žádostí. Už nebude třeba vše vypisovat, ale za žadatele se po přihlášení a identifikaci vyplní mnoho údajů, které o nich již stát má, samo.

Udržovat registr stále aktuální bude náročné, mnoho sportovců, zvláště dětí, během roku střídá různé kluby, ale určitě se to vyplatí.

Chystáte také přehled sportovišť?

Ano. Nyní na toto téma komunikujeme se Sdružením místních samospráv, které má skvělou pasportizaci vybavenosti obcí do deseti tisíc obyvatel. Je v ní i fotodokumentace, takže do budoucna bude možné si zkontrolovat, jak byla využita případná dotace, zda a co bylo uděláno.

Jaké konkrétní dotační tituly připravujete?

Velmi intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj. V současné době připravujeme investiční výzvu pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel.

Řešíme situaci i v těch nejmenších obcích do tří tisíc obyvatel. Trápí nás chátrající sportoviště. Obce v posledních letech hodně investovaly do infrastruktury, ale sportoviště byla většinou na posledním místě. Proto bychom chtěli vypsat dotační program pro nejmenší obce, aby si dokázaly rekonstruovat kabiny pro sportovce. Fotbalové hřiště nebo nějaké sportoviště najdeme téměř v každé obci, u něj bývají kabiny a ty jsou často ve velmi kritickém stavu. Určitě to nezměníme mávnutím proutku, ale je třeba konečně začít.

Velký problém představují také sokolovny, mnohé z nich v současné době již dosluhují. Uvažujete o nějakém programu cíleném i na ně?

Nejen na sokolovny. Průměrné stáří sportovišť v ČR je 48 let. Kdybychom ve všech našich městech postavili novou sportovní halu, bude v drtivé většině z nich od rána do večera naplněná. Máme před sebou hodně práce.

Budete spolupracovat i se školami?

Tělesná výchova ve školách je ta nejlevnější forma sportování. Její řízení ale zůstává na Ministerstvu školství. My budeme spolupracovat metodicky a také budeme nabízet školám kvalifikované trenéry, kteří by pomohli rozvíjet všestrannou tělesnou zdatnost dětí. S ministerstvem o tom budeme jednat a vytvoříme pravidla, která to umožní.

Jak vidíte spolupráci se samosprávami?

Obce, města a kraje vnímáme jako velmi důležité partnery. Vždyť z jejich rozpočtů jde do sportu každý rok 13 miliard korun, bez nich by sport nemohl fungovat. Proto se samosprávami usilujeme o partnerský vztah. Cílem by mělo být odstranění duplicit a nastavení efektivní spolupráce, aby se sport u nás mohl dále co nejlépe rozvíjet.

 

Pavel Černý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
509
IT
374
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze