Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  EnergetikaPrávo

  Lex OZE I aneb co nového v komunitní energetice

  18. ledna 2023 podepsal prezident republiky tzv. LEX OZE I., správně řečeno novelu energetického a stavebního zákona. O pět dní později byl tento zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 19/2023 Sb. O této novele se mluví jako o jednom ze zásadních kroků, díky němuž se konečně „začaly lámat ledy“ v komunitní energetice v ČR. Výrazným způsobem by měl usnadnit rozvoj lokální a obnovitelné energetiky v naší zemi. O čem všem tato novela pojednává, se pokusíme rozvinout v přehledném shrnutí.

  1. Licence a stavební povolení

  Licenci na výrobu elektřiny nepotřebujete při instalovaném výkonu elektrárny nižším než 50 kW. Stejný limit je stanoven i pro stavební povolení a ohlášení stavby dle stavebního zákona. elektrárna do 50 kW instalovaného výkonu bez stavebního povolení a licence na výrobu elektřiny.

  Za OBEC 2030 kvitujeme tento krok, který zjednoduší výstavbu malých zdrojů na budovách obecních úřadů, čistíren odpadních vod, školských zařízení i dalších budov. Přesto však doufáme, že pro další rozvoj komunální či komunitní energetiky bude v budoucnosti legislativa stanovena ještě liberálněji. Licenci pro výrobu elektřiny si dovedeme představit jako nutnost jen v tom případě, kdy obchodování s elektřinou je cílem projektu. Buduji-li čistě pro pokrytí vlastních potřeb (či potřeb komunity), nejedná se o obchod a licence by neměla být ohraničena instalovaným výkonem, ale množstvím přetoků do sítě. Čili například, pokud 80% a více vyrobené elektřiny spotřebuji v rámci svojí komunity, nepotřebuji licenci ať je instalovaný výkon jakýkoliv. Stavební povolení by mělo respektovat primárně statiku budovy, nikoliv instalovaný výkon (například výkon rozměrově stejných solárních panelů roste s vývojem technologie, stejně velké a těžké panely mohou mít za pár let dvojnásobný výkon oproti současným, nehledě na fakt, že se nemusí vůbec jednat o panely, ale pravděpodobněji o integrální součást krytiny). Jinými slovy, krůček dobrý, děkujeme, ale těšíme se na skutečný krok.


  2. Definice veřejného zájmu

  V procesu povolování výstavby obnovitelných (a nízkouhlíkových) zdrojů energií je jejich budování považováno za veřejný zájem rovný zájmům ostatním. Obnovitelné a nízkouhlíkové zdroje jsou budovány ve veřejném zájmu.

  Dosud platilo, že v rámci povolovacích řízení AUTOMATICKY převážily energetiku jiné veřejné zájmy (např. zájem o ochraně životního prostředí). Novelou zákona se říká, že toto automatické převážení jiných zájmů nad zájmem občanů zatopit si v domě, či ohřát teplé jídlo za přijatelné ceny energií, již nadále nebude akceptováno. Neznamená to, že zájem energetiky naopak automaticky převáží nad zájmy ostatními, ale tím, že jim byl dán na roveň se docílí toho, že zájem energetiky bude spravedlivě posuzován v kontextu konkrétní lokality a jejích specifických potřeb. Dále je to na nás všech, jakou diskusi o tomto zájmu ve veřejném prostoru povedeme. Jakou jí dáme důležitost.

  V programu OBEC 2030 transparentně lobujeme za chápání komunitní energetiky jako základní lidské potřeby a efektivním sociálním programu pro boj s (nejen) energetickou chudobou. Možnosti decentralizované energetiky bereme jako daleko lepší sociální program, než prosté přerozdělování dávek. „Malá“ energetika vede nejen k úsporám, ale i k edukaci občanů, zvýšení jejich veřejné angažovanosti i pochopení principu společné zodpovědnosti. Proto stojíme o to, aby ve veřejné diskusi o veřejných zájmech hrála energetika co největší prim.


  3. Veřejná technická infrastruktura

  Pro realizaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů není nutné měnit územní plán. Pro tyto výrobny není potřeba vyhrazovat v územním plánu specifické území. Výrobna energie z OZE je veřejnou technickou infrastrukturou.

  Výrobny energie z OZE nově patří do veřejné technické infrastruktury dle definice stavebního zákona. Znamená to, že pro ně není nutné vyhrazovat specifické lokality v územním plánu. To je velmi dobrá zpráva, která v mnohém zjednoduší proces budování větších fotovoltaických elektráren, ale také větrných parků, případně i dalších zdrojů obnovitelné energie. Tím zdaleka nepadají všechny bariéry zejména pro trestuhodně zanedbanou výstavbu větrných elektráren v naší zemi. Nicméně, jedná se o první krůček správným směrem. Po letech nečinnosti jsme vyrazili dobrou cestou.


  4. Sdílení elektřiny v bytových domech

  Na střeše jednoho bytového domu je možné umístit elektrárnu a z ní vyrobenou elektřinu sdílet podle předem určeného alokačního klíče. Bytové domy První reálný krůček ke komunitní energetice

  Tato novinka není součástí LEX OZE I, ale již od 1. 1. 2023 platné novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která je v dikci Energetického regulačního úřadu. Přesto do přehledu přidáváme, pro její aktuálnost a kompatibilnost s legislativními změnami, byť de jure není s nimi spojena. Jedná se o první opatření v republice, které umožňuje více vlastníkům vybudovat společný zdroj energie a stanovit si vlastní alokační klíč k jejímu sdílení mezi sebou. Je totiž nutné si uvědomit, že v bytovém domě se zpravidla vlastníci jednotek nenacházejí v té době, kdy se elektřina na jeho střeše vyrábí (jsou totiž v práci). Nemusí se to týkat všech (důchodci, rodiče s dětmi apod.), avšak všech se týká společný klíč, který stanoví, komu přes den vyrobená elektřina náleží a kdo z ní má jaký benefit. Tato novinka mimochodem umožní vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů. Zároveň umožňuje těm, kteří se podílejí, zachovat si vlastního dodavatele elektřiny. Jedná se nezpochybnitelně o správný krok ke komunitní energetice. V programu OBEC 2030 se ovšem těšíme především na ty kroky následující – kdy bude možné sdílet elektřinu nejen v rámci jednoho bytového domu, ale v rámci širšího společenství, jehož součástí mohou být městské budovy jako radnice, sportovní hala, bazény, ale i objekty místních podnikatelů a zemědělců a v neposlední řadě rodinné domy.

  Foto a zdroj: Obec 2030

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  412
  Energetika
  435
  IT
  304
  Dotace a Finance
  1253
  Odpady
  228

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze