Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaDotace a FinancePrávo

Vzníká Národní strategie veřejného nakupování

8. a 9. září 2022 proběhlo setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání. Během jednání rezonovala potřeba efektivního a funkčního nastavení Národní strategie veřejného nakupování v České republice, která by obsahovala jasné cíle a priority a zároveň nastavila řízení procesu zaměřeného na maximalizaci společenských přínosů se zvláštním zaměřením na velké strategické nákupy s výrazným dopadem.

Národní strategie veřejného nakupování by také měla definovat role aktérů, klíčových pro strategické veřejné zadávání při tvorbě strategie a naplňování akčního plánu, podporovat minimalizaci administrativy – efektivnější využití elektronizace a digitalizace, rovněž podporovat centralizaci nákupů s využitím dlouhodobých pozitivních zkušeností v blízkém zahraničí, klást důraz na profesionalizaci a rozvoj systematického vzdělávání ve veřejných nákupech, důraz na evidenci a monitoring a měření přínosů a vést k harmonizaci postupů na úrovni kontrolních orgánů.

Na výše uvedeném se shodli Stanislav Klik, náměstek MPSV pro řízení sekce ekonomické a provozní společně s Leonou Gergelovou Šteigrovou, náměstkyní MMR sekce bydlení, výstavby a veřejného investování. Diskusi podpořila také místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Markéta Dlouhá.

Pan náměstek Stanislav Klik zdůraznil významnou roli, kterou MPSV na rozvoji odpovědného přístupu k veřejným nákupům bezpochyby má. „Projekty MPSV na podporu implementace a rozvoje strategického zadávání veřejných zakázek nastavily rámec efektivních aktivit, které bezesporu přispěly k rozšíření odpovědného přístupu k veřejným nákupům v ČR. Současně se stal motorem zavádění odpovědného veřejného zadávání do praxe, bez něhož by nedošlo k aktuálnímu posunu ve vnímání tohoto přístupu v ČR. Spolupráci a shodu s klíčovými stakeholdery Ministerstvem pro místní rozvoj, garanta zákona o zadávání veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejvyššího dohledového orgánu, však vnímám jako určující pro dosažení změny, která bude mít vliv na kulturu veřejného investování.“

Novým členem Platformy OVZ se tak stalo i Ministerstvo pro místní rozvoj, které společně zastupovali Leona G. Šteigrová a Jan Fluxa, náměstek člena vlády. „Strategické zadávání veřejných zakázek je cesta, kterou se MMR i z pozice zadavatele veřejných zakázek musí dále ubírat a přispívat do komunity zadavatelů inspirujících se příležitostmi pro inovativní a odpovědné veřejné zakázky,“ dodává Leona G. Šteigrová.

Co je Platforma OVZ? Platforma OVZ vznikla v roce 2020 coby volné a neformální sdružení veřejných zadavatelů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi jej implementují. Platforma se postupně stala jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe. Jejím hlavním cílem je spojit subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Aktivity Platformy OVZ jsou realizovány v rámci projektu: “Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Foto a zdroj: Odpovědné veřejné zadávání

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze