Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Doprava a InfrastrukturaDotace a FinancePrávo

  Vzníká Národní strategie veřejného nakupování

  8. a 9. září 2022 proběhlo setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání. Během jednání rezonovala potřeba efektivního a funkčního nastavení Národní strategie veřejného nakupování v České republice, která by obsahovala jasné cíle a priority a zároveň nastavila řízení procesu zaměřeného na maximalizaci společenských přínosů se zvláštním zaměřením na velké strategické nákupy s výrazným dopadem.

  Národní strategie veřejného nakupování by také měla definovat role aktérů, klíčových pro strategické veřejné zadávání při tvorbě strategie a naplňování akčního plánu, podporovat minimalizaci administrativy – efektivnější využití elektronizace a digitalizace, rovněž podporovat centralizaci nákupů s využitím dlouhodobých pozitivních zkušeností v blízkém zahraničí, klást důraz na profesionalizaci a rozvoj systematického vzdělávání ve veřejných nákupech, důraz na evidenci a monitoring a měření přínosů a vést k harmonizaci postupů na úrovni kontrolních orgánů.

  Na výše uvedeném se shodli Stanislav Klik, náměstek MPSV pro řízení sekce ekonomické a provozní společně s Leonou Gergelovou Šteigrovou, náměstkyní MMR sekce bydlení, výstavby a veřejného investování. Diskusi podpořila také místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Markéta Dlouhá.

  Pan náměstek Stanislav Klik zdůraznil významnou roli, kterou MPSV na rozvoji odpovědného přístupu k veřejným nákupům bezpochyby má. „Projekty MPSV na podporu implementace a rozvoje strategického zadávání veřejných zakázek nastavily rámec efektivních aktivit, které bezesporu přispěly k rozšíření odpovědného přístupu k veřejným nákupům v ČR. Současně se stal motorem zavádění odpovědného veřejného zadávání do praxe, bez něhož by nedošlo k aktuálnímu posunu ve vnímání tohoto přístupu v ČR. Spolupráci a shodu s klíčovými stakeholdery Ministerstvem pro místní rozvoj, garanta zákona o zadávání veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejvyššího dohledového orgánu, však vnímám jako určující pro dosažení změny, která bude mít vliv na kulturu veřejného investování.“

  Novým členem Platformy OVZ se tak stalo i Ministerstvo pro místní rozvoj, které společně zastupovali Leona G. Šteigrová a Jan Fluxa, náměstek člena vlády. „Strategické zadávání veřejných zakázek je cesta, kterou se MMR i z pozice zadavatele veřejných zakázek musí dále ubírat a přispívat do komunity zadavatelů inspirujících se příležitostmi pro inovativní a odpovědné veřejné zakázky,“ dodává Leona G. Šteigrová.

  Co je Platforma OVZ? Platforma OVZ vznikla v roce 2020 coby volné a neformální sdružení veřejných zadavatelů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi jej implementují. Platforma se postupně stala jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe. Jejím hlavním cílem je spojit subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

  Aktivity Platformy OVZ jsou realizovány v rámci projektu: “Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

  Foto a zdroj: Odpovědné veřejné zadávání

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze